Spring til indhold

Udnævnelse af Danmarks nye tech-ambassadør

24.05.2017  18:50

Udenrigsministeren annoncerede tidligere i år, at der oprettes en ny stilling som dansk ambassadør for teknologi og digitalisering (’tech-ambassadør’). Tech-ambassadøren skal stå i spidsen for en ny udenrigspolitisk satsning under overskriften ’teknologisk diplomati’. Efter en grundig rekrutteringsproces med et stærkt ansøgerfelt er der nu truffet beslutning om at udnævne Danmarks nuværende ambassadør i Indonesien, Casper Klynge, til tech-ambassadør.

Udenrigsministeren udtaler:

”Jeg er glad for, at der nu er sat navn på en tech-ambassadør med den helt rigtige profil. Det er afgørende for Danmark, at vi positionerer os bedst muligt i forhold til den hastige teknologiske udvikling i disse år. Teknologiudviklingen og digitaliseringen er i sin natur global – og den har enorm indflydelse på alle grene af vores samfund. Med tech-ambassadøren i spidsen skal vi opdyrke en tættere dialog med et bredt spektrum af tech-aktører – virksomheder, forskningsinstitutioner, lande, byer, myndigheder og organisationer. Dels for at få en bedre indsigt i udviklingen internationalt. Dels for at fremme danske interesser og værdier i forhold til denne dagsorden. Der har været stor interesse for det danske initiativ og tech-ambassadørstillingen, også fra tech-miljøet. Så det lover godt”

Tech-ambassadøren får base i Silicon Valley, Californien, men vil samtidig have et globalt mandat til at fremme teknologidagsorden internationalt. Udover besøg i internationale teknologi-miljøer forudses også jævnlige rejser til Danmark.

Baggrund:
Der er tale om en helt ny stilling i udenrigstjenesten – den første af sin slags. For at sikre den rette kombination af kompetencer er der blevet gennemført en grundig rekrutteringsproces, ligesom stillingen blev slået op både internt og eksternt (se evt. stillingsopslag her). Et bredt sammensat ansættelsespanel, bestående af bl.a. DTU’s rektor, Udenrigsministeriets administrationschef og chefen for Trade Council, var enige om at indstille Casper Klynge til stillingen. Casper Klynge har bred international erfaring fra Udenrigsministeriet og internationale organisationer og har beskæftiget sig med både udenrigs- og sikkerhedspolitik, udviklingspolitik, eksportfremme og en række sektorpolitiske emner i samarbejde med en bred vifte af ressortministerier såvel som det private erhvervsliv – ligesom han har engageret sig aktivt i teknologi- og digitaliseringsdagsordenen og bl.a. har skrevet om emnet. Tech-ambassadøren tiltræder officielt stillingen efter sommerferien og vil blive understøttet af et setup med bemanding i Silicon Valley, ligesom der etableres et sekretariat i Udenrigsministeriet i København.

Kontaktperson:
Presserådgiver Anne Møller Ege / tlf. +45 41532526