Spring til indhold

Nyt dansk medlem i FNs underkomite for forebyggelse af tortur

22.10.2020  15:14
Danmark er i front på den internationale scene for bekæmpelse af tortur. Vi arbejder målrettet for at stoppe tortur globalt via mange kanaler. Et af målene er at have Danmark og danske eksperter stærkt repræsenteret i de forskellige internationale fora, der arbejder med torturbekæmpelse. Vi er derfor meget glade for at kunne føje Dr. Marie Brasholt til listen over kompetente danskere, der arbejder for en verden fri for tortur. Marie Brasholt er netop blevet valgt ind til FN’s Underkomité til Forebyggelse af Tortur (SPT).

Dermed er Danmark repræsenteret i både FN’s Komité mod Tortur (CAT) ved komitéformand Jens Modvig, og nu også i underkomiteen SPT. Derudover er Danmark repræsenteret i komiteen til forebyggelse af tortur (CPT) ved Europarådet (CoE) ved Therese Rytter, som er komiteens næstformand. Endelig har Danmark indstillet Asger Kjærum til medlem af FNs arbejdsgruppe for torturfri handel.

Du kan høre om Marie Brasholts kandidatur her:

Baggrund
Danmark fremsætter hvert andet år en resolution om torturbekæmpelse i FN's generalforsamling i New York samt en tematisk resolution om samme emne i FN's Menneskerettighedsråd i Geneve.

Danmark driver sammen med Chile, Fiji, Ghana, Indonesien og Marokko det globale ”Convention against Torture Initiative” (CTI). CTI arbejder for, at alle lande i verden tilslutter sig FN’s torturkonvention og tilbyder juridisk og teknisk rådgivning. Det gælder både til lande, der allerede har tilsluttet sig torturkonventionen, men som mangler rådgivning til effektiv implementering, og til lande, der overvejer at tilslutte sig.

Du kan finde mere information om de forskellige komiteer på deres respektive hjemmesider, som der er linket til her på siden: CAT, SPT og CPT.

For yderligere information:
Lene Schumacher, [email protected]