Spring til indhold

Vurdering af habilitet i konkret sagsforløb

25.01.2019  15:58
I forbindelse med behandlingen af en aktindsigtsanmodning indgivet kort før jul blev Udenrigsministeriet opmærksom på nogle forhold, der gav ministeriet anledning til at overveje, om forvaltningslovens regler om habilitet var blevet fuldt ud efterlevet.

Det drejede sig om ministeriets nuværende departementschef Lars Gert Loses mulige inhabilitet i relation til sin hustrus aktiviteter på kulturområdet, mens han var ambassadør i Washington. Da sagen vedrørte ministeriets øverste embedsmand, fandt Udenrigsministeriet – i overensstemmelse med departementschefens eget ønske – at vurderingen burde foretages af en ekstern part og ikke af ministeriet selv. Udenrigsministeriet bad derfor Kammeradvokaten om at vurdere spørgsmålet.

Kammeradvokaten har nu afsluttet sin gennemgang, og konklusionen er, at Lars Gert Lose ikke har overtrådt habilitetsreglerne.

For at sikre, at der ikke kan rejses nogen tvivl om udenrigstjenestens overholdelse af de forvaltningsretlige regler om habilitet, vil Udenrigsministeriet benytte anledningen til at minde alle medarbejdere om reglerne og desuden fastlægge nærmere interne retningslinjer for inddragelse af medfølgende partnere i arbejdsopgaver i udetjenesten.

Udenrigsministeriets departementschef Lars Gert Lose udtaler:

”Jeg er naturligvis glad for, at Kammeradvokaten har konkluderet, at jeg har overholdt reglerne. Det er meget vigtigt for os i udenrigstjenesten, at der ikke kan rejses nogen tvivl om vores habilitet. Derfor vil vi også bruge anledningen til at få mindet hinanden om reglerne - og samtidig klargjort rammerne for anvendelse af den vigtige ressource, som de mange medfølgende partnere er.”

Kammeradvokatens notat kan læses her.