Spring til indhold

Danmark klar med mere coronahjælp til verdens mest udsatte

20.04.2021  15:45

Afrika og skrøbelige områder i øvrige dele af verden risikerer at blive hæmmet langt ind i fremtiden på grund af COVID-19. I første bølge blev Afrika ramt i mindre grad, men smittetallene er steget hen over efteråret og vinteren 2020, og nye mutationer af virussen har vist sig mere smitsomme. Situationen er alvorlig - særligt for de mest sårbare og marginaliserede grupper i skrøbelige samfund, såsom flygtninge og internt fordrevne samt lokalsamfund i hjertet af konfliktramte områder.

Derfor har regeringen sammen med Venstre, SF, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Alternativet vedtaget en omfattende hjælpepakke. Hjælpepakken - der er den fjerde siden pandemiens start – skal være med til at sikre COVID-vaccineindkøb og -udrulning, COVID-tests, og -behandling i de fattigste lande samt opbygge modstandskraft til håndtering af fremtidige sundhedskriser. 

Derudover gives et målrettet bidrag til humanitære indsatser til støtte for de mest sårbare grupper særligt i nærområder og skrøbelige stater  

Samlet set afsættes der 400 millioner til en række initiativer. 

”Jeg er virkelig glad for den opbakning partierne har vist. Det er af største nødvendighed, at vi fra dansk side viser solidaritet og yder hjælp til nogle af verdens mest udsatte mennesker. Jeg hører hver dag i min kontakt med internationale organisationer, partnere og lande i Afrika og Mellemøsten, hvor stort et behov for hjælp, COVID-19-pandemien har skabt. Vi handlede hurtigt med hjælp til udviklingslandene, da pandemien brød ud, og vi tager nu yderligere ansvar med en ny hjælpepakke”, siger minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen.

”Det er takket være en stærk dansk økonomi, at det er muligt at lave så solide hjælpepakker til udviklingslandene. Det fundament må ikke sættes over styr”, siger Karen Ellemann, udviklingsordfører Venstre.

”Covid er ikke blot en pandemi men en alvorlig krise for sundhedsvæsnet i udviklingslandene. Derfor er SF glade for at vi med denne covid-pakke netop giver penge til sundhedsindsatser i nogle af verdens mest udsatte områder, særlig støtte til seksuel og reproduktiv sundhed hos piger og kvinder, samtidig med at vi giver penge til civil samfundets råderum i en tid hvor rettigheder er under pres”, siger Rasmus Nordqvist udviklingsordfører, SF.

”Det er fuldstændig afgørende, at Danmark og ligesindede lande formår at skaffe effektiv vaccine til verdens fattige lande. Det er det af oplagte humanitære og geopolitiske grunde - men også fordi kampen mod Covid-19 i sidste ende kun kan vindes, hvis menneskeheden står sammen”, siger Martin Lidegaard, udviklingsordfører, Radikale Venstre.

”Covid-pandemien rammer ekstra hårdt når man er fattig – ikke kun på sundhedsområdet. Det også ud over beskæftigelse og kvinders deltagelse i uddannelse. Desuden trædes civilsamfund og rettighederne under fode under pandemien. Det er vigtigt, at vi også kan få plads til det i vores covid-bevilling”, siger Christian Juhl, udviklingsordfører, Enhedslisten.

”De økonomiske konsekvenser af COVID19 er alvorlige. Forsyningskæder er stoppet, jobs er forsvundet, og den offentlige gæld er vokset til op til 70% af BNP. Flere lande i Afrika betaler nu mere af på gæld end der investeres i sundhed og uddannelse. Derfor er det vigtigt for Det Konservative Folkeparti, at vi sætter ind for at bremse COVID19 af sundhedsmæssige så vidt som af økonomiske årsager. Geopolitisk er det afgørende, at Vesten agerer hurtigt, og jeg er glad for, at vi nu kan bidrage til bekæmpelse og behandling af COVID19, uddannelse af sundhedspersonalet, fokus på konfliktramte lande og styrkelse af rettigheder, som er under større pres pga. COVID19”, siger Katarina Ammitzbøll, udviklingsordfører, Det Konservative Folkeparti: 

”Med den her hjælpepakke giver vi en hånd til bl.a. de hårdt pressede sundhedssystemer i udviklingslandene og til den globale udrulning af vacciner. Det er der rigtig meget brug for. I en pandemi er ingen sikre, før alle er sikre”, siger Daniel Toft Jakobsen, udviklingsordfører Socialdemokratiet.

Fakta: Sådan er hjælpepakken – tre hovedspor: Sundhed, styrket modstandskraft og demokrati

Spor et: Sundhed 
90 mio. kr. til WHO’s plan for at bekæmpe COVID-19.
50 mio. kr. til vaccineindkøb til verdens fattigste lande gennem COVAX
50 mio. kr. til UNICEF’s understøttelse af COVAX’ distributionsindsats
25 mio. kr. til Marie Stopes International (MSI) Reproductive Choices. 
20 mio. kr. til uddannelse og opkvalificering af sundhedsprofessionelle. 

Spor to: Styrket modstandskraft blandt de mest sårbare
50 mio. kr. til FN’s Flygtningehøjkommissariat til indsatser i Syrien og nabolande.
100 mio. kr. til en NGO-runde.

Spor tre: Beskyttelse af demokrati og rettigheder
15 mio. kr. til puljen ’Styrkelse af civilsamfundets råderum’ administreret af Civilsamfund i Udvikling 

Penge til hjælpepakken trækkes dels med 250 mio. kr. fra den eksisterende reserve under udviklingsbistanden på Finanslov 2021, dels med 150 mio. kr. fra den humanitære bistand. Bidraget til COVAX på 50 mio. kr. blev lanceret for nyligt. 

Læs hele aftaleteksten her

For yderligere information: 
Kontakt presserådgiver Thorleif Ravnbak, udenrigsministeriet 25749150