Spring til indhold

Hækkerup: Frihandel gør os alle rigere

27.11.2013  12:34
Handels- og europaminister Nick Hækkerup glæder sig over ny rapport fra Copenhagen Economics, som vurderer kommende effekter af de fire store frihandelsaftaler mellem EU og USA, Canada, Japan og Sydkorea.

Handels- og europaminister Nick Hækkerup glæder sig over ny rapport fra Copenhagen Economics, som vurderer kommende effekter af de fire store frihandelsaftaler mellem EU og USA, Canada, Japan og Sydkorea. Og der er bestemt noget at glæde sig over, mener handels- og europaministeren.

”Rapporten understreger, at disse frihandelsaftaler er til gavn for helt almindelige danskere – ikke mindst i form af nye eksportrelaterede arbejdspladser, fremtidssikring af vores økonomi samt reallønstigninger for både højtuddannede og lavtuddannede. Alt sammen som konsekvens af, at dansk eksport til Sydkorea, Canada, Japan og USA stiger”, udtaler Nick Hækkerup.

Rapporten vurderer, at de fire frihandelsaftaler vil give Danmark et velstandsløft på mellem 0,7-1,3 % i vores bruttonationalprodukt og en stigning i reallønnen på mellem 1-2%. Og det vil være til gavn for både lavtuddannede og højtuddannede, der relativt set står til at vinde lige meget ved reallønsstigningerne. Jobeffekten af de fire aftaler vurderes at være i størrelsesorden 15.000 og 24.000 nye eksportrelaterede jobs – afhængig af hvor omfattende og ambitiøse aftalerne med USA, Canada og Japan, som endnu ikke er færdigforhandlede, bliver.

Handels- og europaministeren hæfter sig desuden ved, at frihandelsaftalerne vil komme forbrugerne til gavn i form af billigere varer i forretningerne.

”Lavere priser betyder flere penge mellem hænderne i danske familier. Og det er da sjovere at bruge penge på en tur i Legoland med familien end på unødige handelsomkostninger.”

Derfor er det også vigtigt for Hækkerup, at EU giver frihandelsaftalerne stor prioritet:

”Vi skal arbejde hårdt for alle frihandelsaftaler. Men jeg hæfter mig ved, at aftalerne med Japan og USA vil give de største effekter for os i Danmark.”

For yderligere information kontakt:
Carsten Sander Hansen, presserådgiver for handels- og europaministeren, tlf.: 4190 4141, mail: carsha@um.dk