Spring til indhold

Henvendelser fra borgere

Formål og retsgrundlag

Udenrigsministeriet behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • For at kunne behandle din henvendelse til Udenrigsministeriet, herunder besvare eventuelle spørgsmål
  • For at kunne opnå en effektiv behandling af henvendelser og holde styr på, hvilke henvendelser der er behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Retsgrundlaget for Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningen:

  • Artikel 6, stk. 1, litra c og e.
  • Artikel 9, stk. 2, litra f og g

Databeskyttelsesloven:

  • ·§ 8, stk. 1 og 2, nr. 3.
  • ·§ 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, som Udenrigsministeriet behandler om dig, er almindelige personoplysninger, herunder dine kontaktoplysninger. Såfremt henvendelsen indeholder andre personoplysninger, vil disse også blive behandlet. Der vil typisk være tale om almindelige personoplysninger, men afhængigt af henvendelsen kan der også være tale om følsomme personoplysninger.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Udenrigsministeriet vil kunne videregive personoplysninger om dig til andre offentlige myndigheder, hvis henvendelsen har relevans for disse myndigheders opgavevaretagelse.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

Opbevaring af personoplysninger
Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år)
Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne kasseret (slettet).

Kontakt

DATAANSVARLIG
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon: +(45) 33 92 00 00
Telefax: +(45) 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
CVR nr. og momsnr.: 43271911

 

UDENRIGSMINISTERIETS DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DPO)
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
E-mail: dpo@um.dk