Spring til indhold

Udenrigsministeriets privatlivspolitik for jobansøgere

Udenrigsministeriet indsamler og behandler personoplysninger som led i rekrutteringsprocessen. Du kan her læse mere om, hvordan udenrigsministeriet behandler dine personoplysninger.

Såfremt du ansættes i Udenrigsministeriet, vil du få nærmere information om vores behandling af dine personoplysninger som ansat i Udenrigsministeriet1.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Udenrigsministeriet behandler dine personoplysninger ifm. rekrutteringsprocesser til følgende formål:

 • Vurdering og udvælgelse
 • Øvrige legitime formål som for eksempel statistik

Retsgrundlaget for Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er arbejdsretlige regler, databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a-c og e, art. 9, stk. 1, litra a og f, art. 10, samt databeskyttelsesloven §§ 6, 7, 8, 11 og 12.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
 • Øvrige oplysninger, som fremgår af din ansøgning og øvrige medsendte dokumenter.
 • Personlighedstests.
 • Straffeattest og oplysninger om strafbare forhold (særlige stillinger og evt. i forbindelse med ministeriets obligatoriske sikkerhedsgodkendelse)

Derudover behandler vi i visse tilfælde følsomme oplysninger om dig for eksempel:

 • Helbredsoplysninger.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Andre offentlige myndigheder.
 • Politiet/PET.
 • Eksterne leverandører/samarbejdspartnere som bistår ifm. rekrutteringsprocessen.

Når der er tale om databehandling, har Udenrigsministeriet indgået databehandleraftaler med eksterne leverandører/samarbejdspartnere. Herudover videregives oplysninger til myndigheder, hvis ministeriet er forpligtet til det ifølge lovgivningen.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi kan ifm. rekrutteringsprocessen i udetjenesten i visse tilfælde overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS (f.eks. tidligere arbejdsgivere) med henblik på indhentning af udtalelser og vurderinger, som er relevante for ansættelsen.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Dine oplysninger stammer fra de dokumenter, som du har indsendt ifm. din ansøgning. Herudover kan Udenrigsministeriet i visse tilfælde indhente oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige kilder, ligesom der indhentes oplysninger om dig fra andre offentlige myndigheder ifm. den obligatoriske sikkerhedsgodkendelse.

Opbevaring af dine personoplysninger
Oplysninger om ansøgere, som ikke ansættes, opbevares i 6 måneder, hvorefter de slettes. Oplysningerne opbevares mhp. at kunne dokumentere rekrutteringsprocessen, herunder fastlæggelse af eventuelle retskrav.

Ansøgere, som er fundet særligt egnet til en stilling i Udenrigsministeriet, men som ikke kan ansættes ifm. rekrutteringsrunden, kan tilbydes at komme på en ”venteliste”. Oplysninger om ansøgere på ventelisten opbevares i 12 måneder, hvorefter oplysninger slettes. Ansøgeren informeres særskilt herom, og der indhentes et individuelt samtykke fra ansøgeren til opbevaring af oplysningerne i ovennævnte periode.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis ministeriet har indhentet dit samtykke til brug for rekrutteringsprocessen, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


1) Udenrigsministeriets privatlivspolitik for medarbejdere i ude- og hjemmetjenesten

 

Kontakt

DATAANSVARLIG
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon: +(45) 33 92 00 00
Telefax: +(45) 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
CVR nr. og momsnr.: 43271911

 

UDENRIGSMINISTERIETS DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DPO)
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
E-mail: dpo@um.dk