Spring til indhold

Nordjylland vigtig for hele Norden

Af Flemming Møller Mortensen, udviklingsminister og minister for nordisk samarbejde (S)
Nordjyske Stiftstidende, 18. maj 2021

Jeg er derfor glad for, at der i regeringens infrastrukturplan indgår vigtige projekter til gavn for Nordjylland. For eksempel den ny Limfjordsforbindelse. Den er faktisk til gavn for hele Norden.

Som nordjyde og minister for nordisk samarbejde er jeg optaget af, at vi med gode nordjyske infrastrukturprojekter ikke alene bidrager til et mere sammenhængende Danmark, men også til et mere sammenhængende Norden.

I Nordisk Ministerråd vedtog vi under Danmarks formandskab sidste år en handlingsplan om et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Den skal binde vores lande endnu tættere sammen. Vi har sat et ambitiøst mål om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region.

Det ønsker vi for vores borgere og virksomheder, og det ønsker vi, fordi Norden skal gå foran og påvirke globale dagsordener.

Det kræver selvsagt, at både mennesker og gods kan bevæge sig smidigt på tværs af landegrænser. Men det kræver også, at der internt i de nordiske lande er en god og velfungerende infrastruktur.

En smidig grænseovergang er ikke meget værd for en virksomhed eller speditør, hvis en ringe infrastruktur på den anden side af grænsen gør det besværligt eller langsomt at få sine varer, produkter og serviceydelser endeligt frem til modtagerne.

Under corona-epidemien har vi været hæmmet af hindringer for både mennesker og varer i at krydse grænser, men vi kan heldigvis nu se frem til et mere åbent Norden.

Vi skal lære af erfaringerne fra krisen, så vi står stærkere og mere integreret ved en eventuel ny krise. Infrastrukturen i de enkelte lande er en afgørende faktor for et integreret Norden. Se bare effekterne af Øresundsbroen. Nordjylland spiller på samme måde en vigtig rolle med forbindelser til både Sverige og Norge. Når vi med den nye danske infrastrukturplan binder Danmark bedre sammen, så bidrager det også til en samlet bedre infrastruktur i Norden. Det kommer os alle til gode. Det er godt for både erhvervslivet og turismen.

Vi skal huske, at Danmarks eksport til de nordiske lande er omkring 20 pct. af vores samlede eksport - det handler om mange danske arbejdspladser.

Jeg vil som minister for nordisk samarbejde gøre mit til, at vi kan udnytte den nordiske og danske infrastruktur optimalt i arbejdet på at binde Norden sammen.