Spring til indhold

Ny strategi tager kampen op mod ulighed

Af Flemming Møller Mortensen, udviklingsminister og minister for nordisk samarbejde (S)
Politiken, 8. juli 2021

Danmark har netop fået en ny udviklingspolitisk strategi. Den vil under navnet ’Fælles om verden’ sætte retningen for dansk udviklingssamarbejde de kommende fire år. Et bredt politisk flertal er blevet enige om at arbejde for robuste og retfærdige samfund, der bekæmper fattigdom og ulighed. Samfund, der skaber fremtidsmuligheder for det enkelte menneske. Samfund, som mennesker ønsker at leve i og ikke rejse fra.

Vi lever i en global brydningstid. Coronapandemien, klimaforandringer og konflikter spænder ben for fremskridt og øger fattigdom og ulighed. Forskerne Adam Fejerskov og Lars Engberg-Pedersen fra Diis skrev i en kronik her i avisen (18.6.) om netop ulighed og om, hvordan udviklingssamarbejdet kan adressere udfordringerne. Som de skriver, omhandler ulighed både økonomiske, sociale og politiske forhold. Den nye udviklingspolitiske strategi er netop bygget op omkring to hovedprioriteter, der begge hænger tæt sammen med kampen mod ulighed.

Den ene hovedprioritet er at styrke indsatsen for klima, natur og miljø. Klimaforandringerne mærkes overalt. Klimaforandringerne er blandt vor tids største globale trusler. Det er ofte de rige lande, der står bag de største udledninger, mens de fattigste lande rammes hårdest. Klimaforandringerne øger samtidig uligheden mellem de lande, der kan stå imod forandringerne, og dem, der ikke kan. Derfor vil Danmark gå forrest i kampen mod klimaforandringerne og arbejdet for en klode i balance. Vi skal særligt øge indsatsen med klimatilpasning for mennesker i de fattigste og i skrøbelige lande, så de ikke rammes dobbelt.

Hvis vi ikke handler, vil stigende temperaturer tage levebrødet fra kvæghyrden i Sahel og fiskeren på Afrikas Horn. Det vil have uoverskuelige menneskelige konsekvenser. Vi vil sikre investeringer i ren energi og vand på det lokale plan og skubbe på for den grønne omstilling og mindre CO2-udledning globalt. Mere konkret skal vi arbejde for ny og forbedret adgang til ren energi og vand i Afrika og fremme naturbaserede løsninger som eksempelvis genopretning af mangroveskov.

Den anden hovedprioritet er at hjælpe flere bedre i skrøbelige lande og i nærområder til krise og konflikt. Social, politisk og økonomisk ulighed rammer, ligesom klimaforandringerne, hårdest i verdens fattigste og skrøbeligste lande. Vores ambition er at sætte ind over for de grundlæggende årsager til nød, konflikt og skrøbelighed, der driver mennesker på flugt og leder til irregulær migration. For når landsbyernes marker afbrændes i interne magtkampe mellem regeringer og militser, eller høsten gentagne gange ødelægges af tørke og insektangreb, så skal vi beskytte de udsatte familier, der hvor de er og i deres nærområder, og vi skal sikre, at de unge stadig kan se en fremtid for sig i deres land.

At skabe håb og fremtidsmuligheder – ikke mindst i nærområderne til konflikt – er afgørende. Det skal vi arbejde for gennem indsatser, der giver større fødevaresikkerhed, rent vand, sundhedsydelser og kvalitetsuddannelse. Og så skal vi bidrage til opbygningen af sociale sikkerhedsnet og underbygge jobskabelse. Sidst, men ikke mindst skal vi sætte ind over for det uretfærdige og inhumane asylsystem, der tvinger mennesker på farlig flugt igennem det nordlige Afrika og over Middelhavet. Rigtig mange udsættes for vold og overgreb undervejs. Og mange mister også livet. Samtidig lukrerer menneskesmuglere, som kynisk udnytter mennesker, og tjener store summer på deres nød.
Fundamentet for hele den nye strategi er vores demokratiske værdier og menneskerettigheder. Menneskerettighederne er grundlæggende, og ingen bør lades i stikken. Vi skal værne om de mest udsatte og sårbare og gøre en særlig indsats for ligestilling og pigers og kvinders rettigheder. Når vi sikrer menneskers rettigheder, giver dem en stemme og mulighed for at organisere sig frit, er vi med til at skabe en mere lige, retfærdig og bæredygtig verden.

Hele den nye strategi skal nu ud at arbejde i virkeligheden. Det er nu, den skal gå fra papir til handling. Med vores partnertilgang leverer vi resultater, der ligger langt over, hvad vi kan gøre alene. Vores partnere i civilsamfundet, FN, EU, udviklingsbankerne, den private sektor og forskningsverdenen har alle kompetencer til at kunne levere på strategiens ambitiøse målsætninger om at bekæmpe fattigdom og ulighed. FN har et kernemandat til at realisere verdensmålene, udviklingsbankerne er sammen med den private sektor essentielle til at sikre investeringer i grøn energi, og lokalt forankrede civilsamfundsaktører er med deres kendskab til lokale forhold afgørende for forandringer.

Danmark er det lille tandhjul, der bidrager til at få de store tandhjul til at dreje rundt på vej mod en grønnere og mere lige verden.