Spring til indhold

Unges demokratiske engagement er nøglen

Af Flemming Møller Mortensen, udviklingsminiser (S) og Jayathma Wickramanayake, FN Generalsekretærs særlige ungeudsending
Nordjyske Stiftstidende, 26. august 2021 og Information, 11. september 2021

Verden er netop nu hjem for den største generation af unge nogensinde. Globalt udgør unge 1,8 milliarder mennesker. Heraf bor omkring ni ud af 10 i et udviklingsland. Selvom de fleste af verdens unge bor i Asien, er Afrika, med 19 ud af verdens 20 yngste lande, verdens yngste kontinent. Over de næste 30 år forventes antallet af unge i Afrika syd for Sahara at fordobles fra ca. 300 mio. til ca. 575 mio. 

Verdens fremtid er afhængig af, at de mange unge får en fremtid. Der er millioner af unge i Afghanistan, der i disse dage får revet deres tilværelse i stykker. Der er andre millioner af unge i verdens allerfattigste lande, som fx Burkino Faso, Niger og Somalia, der er udsat for tørke, sult og uro. De skal alle hjælpes med både mad, sundhed, uddannelse og jobs. Og de skal inddrages i langt flere beslutningsprocesser. Ellers vil den største generation af unge nogensinde ufrivilligt blive en del af en skæbnesvanger udvikling hen imod større ulighed, mere uro og stigende migration. 

Der er heldigvis grund til håb. Mange steder blomstrer protestbevægelser. Klimakrisen har inspirereret til fornyet demokratisk engagement verden over, særligt ledt an af unge mennesker. Unge forholder sig på ny til demokrati og politik, og de engagerer sig i historisk høj grad i organisationer, uformelle bevægelser og i kampagner. Som en del af stærke lokalt forankrede civilsamfund kan de stille krav, skabe forandring og tænke nyt. 

Danmark har gennem flere år har været anerkendt som et foregangsland på ungeområdet i FN. Danmark har vist, at det er værdifuldt at involvere og have fokus på unge i processer, strategier og projekter for eksempel ved at etablere ungepaneler på vores ambassader i Afrika, hvor samarbejdet mellem unge, civilsamfund og ambassaderne skaber merværdi og ejerskab. Vi har også et ungdomsdelegatprogram sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor otte ungdomsdelegater repræsenterer de danske unge til FN og er med til at sikre, at unges perspektiver tages med i diskussionerne og beslutningsprocesserne. 

Verdens hidtil største generation af børn og unge er en enorm ressource for bæredygtig og varig forandring. Det er afgørende at involvere unge meningsfuldt i beslutningsprocesser på nationalt, regionalt og internationalt niveau. Udviklingssamarbejde skal ske med og af unge, og ikke blot for unge. Hver eneste dag bidrager unge mennesker til at finde innovative løsninger på globale udfordringer, men alt for ofte udelukkes de fra reel indflydelse. Det betyder, at vi går glip af gode ideer, der ellers havde kunne fremme bæredygtig udvikling. Og det medfører også, at mange unge føler sig marginaliserede uden tillid til vores politiske institutioner.

Med den nye udviklingspolitiske strategi ”Fælles om Verden” understreges det, at Danmark er en fast og stærk stemme for demokratiet og for menneskerettigheder. Vi har alle en medfødt værdighed og ret til at være menneske. Vi har alle har ret til at leve i tryghed, være fri til at tænke, tale og tro, være fri for undertrykkelse og fri til at deltage i det omgivende samfundsliv. Derfor er menneskerettigheder og demokrati et mål i sig selv. Men de er også et middel til at skabe en mere retfærdig, tryg, robust og bæredygtig verden. I lande med velfungerende demokratier og mangfoldige civilsamfund, og hvor mennesker kan organisere sig frit, for eksempel i fagforeninger eller i politiske partier, er der større velstand. Skellet mellem rig og fattig bliver mindre, når alle kan deltage i åbne politiske processer, og når korruptionen er lav.

Danmark vil fortsat stå vagt om rettigheder for unge, minoriteter, LGBTI personer, udsatte og sårbare grupper. Det er essentielt at verdens største ungegeneration får medbestemmelse og medindflydelse på deres fremtid. Ikke kun fordi det er det rigtige at gøre, men fordi unges demokratiske engagement og deltagelse er nøglen til en mere lige og retfærdig fremtid for os alle.