Spring til indhold

Vi skal hjælpe flere bedre

Af Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsminister (S) og Flemming Møller Mortensen, udviklingsminister og minister for nordisk samarbejde (S) 
Jyllands-Posten, 11. september 2021, Nordjyske Stiftstidende 17. september 2021 og Sjællandske Medier, 22. september 2021


Irregulær migration og fordrivelse er fortsat en af vores allerstørste globale udfordringer. Vi kan alle huske flygtningene, der i 2015 vandrede på de danske veje. Skulle vi have glemt migrationsudfordringen, så minder to helt aktuelle forhold os om det: Den seneste katastrofale udvikling i Afghanistan med konsekvenser for millioner af mennesker, som potentielt betyder et øget flygtningepres. I første omgang mod nabolandene, men senere også mod Europas grænser. Samtidigt er vi i øjeblikket vidner til et Belarus, der bruger irregulære migranter fra Mellemøsten som politisk våben mod EU ved at sende dem mod Litauens grænse.

De to eksempler er helt forskellige. Alligevel understreger de på hver sin måde aktualiteten af irregulær migration og fordrivelse som vigtige og voksende dagsordener, vi må og skal håndtere. Oven i dem ringer den største alarmklokke fortsat for levevilkårene i bl.a. Afrikas Sahel-region og på Afrikas Horn. Her er levevilkårene så præget af ustabilitet, tørke, sult og manglende økonomiske muligheder, at mennesker søger væk for at skaffe sig selv et tåleligt liv. Det kalder alt sammen på konkrete løsninger. 

Regeringen tror på, at vi kan hjælpe flere og bedre ved at hjælpe de mange i nærområderne fremfor at hjælpe de få i Danmark. F.eks. har omkring hver anden asylansøger, der får afgjort deres sag i Udlændingestyrelsen, ikke krav på beskyttelse, og det koster 300.000 kr. om året at have én afvist asylsøger indkvarteret på et udrejsecenter i Danmark. Samtidig bor 73% af verdens flygtninge i nærområderne til de lande, som de er flygtet fra. Ved at sætte ind dér, med massiv støtte i nærområderne, kan vi derfor hjælpe og beskytte mange flere mennesker for de samme penge. På den måde kan vi også sørge for, at færre mennesker har behov for at bevæge sig ud på farefulde rejser, mens kyniske menneskesmuglere tjener formuer på andres ulykke. Dét er umenneskeligt og uretfærdigt.

Med finanslovsforslaget for 2022 sætter vi for alvor handling bag vores vision. Regeringen foreslår at øge indsatserne til irregulær migration, nærområder og skrøbelige stater med 400 mio. kr. i 2022. Og frem mod 2025 vil vi styrke disse indsatser med ekstra 3,5 mia. kr. sammenlignet med den tidligere regerings planlagte niveau. Vi foreslår bl.a. at etablere en nærområde- og migrationsfond med i alt 640 mio. kr. Fonden samler en række af de indsatser, der forebygger skrøbelighed og adresserer de grundlæggende årsager til fordrivelse og irregulær migration. Det gør det muligt at igangsætte langsigtede indsatser i prioriterede lande og samtidig skabe fleksibilitet til, at vi kan reagere på de muligheder og behov, der måtte opstå i løbet af året. Samtidig fastholder vi det rekordhøje niveau på 2,7 mia. kr. til humanitære indsatser i 2022. Den humanitære bistand gør det muligt for os at reagere lynhurtigt med livsredende indsatser, når kriserne rammer, som fx i Afghanistan i disse dage.

Vi vil med pengene arbejde benhårdt for at forebygge irregulær migration og tvungen fordrivelse. Konkret vil vi hjælpe myndigheder langs migrationsruterne med at håndtere flygtninge- og migrationsstrømme. Vi skal støtte dem i bedre grænsekontrol, stærke asylsystemer og i at overholde menneskerettighederne langs migrationsruterne. Men allervigtigst er indsatsen, der skaber håb og muligheder og dermed fremtidsudsigter for fattige og udsatte mennesker dér, hvor de bor. 

Vi sætter ind dér, hvor det virkelig er svært, og hvor behovene er størst. Det er derfor, at vi fokuserer en stor del af vores indsats i de dele af Afrika, hvor udfordringerne tårner sig op. Afrika er verdens fattigste og mest udsatte kontinent. Et kontinent med massive udfordringer – eksplosiv befolkningstilvækst, høj ungdomsarbejdsløshed, fattigdom, ulighed, klimaforandringer samt krig og konflikt. Alt det, der skaber skrøbelige stater og regioner, hvor menneskers liv og muligheder kommer under pres. Vi har fokus rettet mod de absolut skrøbeligste lande med størst sikkerhedsmæssig betydning for Danmark. Særligt tre Sahel-landene, Burkina Faso, Mali og Niger, og på Afrikas Horn, fx i Somalia. Her vil vi arbejde for, at flere mennesker, og særligt unge, kan skabe sig en værdig fremtid i deres hjemlande med mere lighed og flere muligheder. Vi vil bl.a. sætte fokus på jobskabelse, adgang til uddannelse, sundhed og rent drikkevand. Og vi vil arbejde for stærke civilsamfund og bedre regeringsførelse. Samfund som mennesker ønsker at leve i – og ikke rejse fra. Den irregulære migration og fordrivelse er fortsat en af vores allerstørste globale udfordringer, som vi må og skal handle på nu.