Spring til indhold

Oprøret i Mali: vigtigt at vi fortsætter indsatsen

Af Jeppe Kofod, udenrigsminister (S), Trine Bramsen, forsvarsminister (S)
og Rasmus Prehn, udviklingsminister (S)
Jyllands-Posten, 24. august 2020

Med statskuppet i Mali er ondt kun blevet til værre. Mali var i forvejen nummer 184 ud af 189 på listen over verdens fattigste lande. 240.000 mennesker er allerede på flugt internt i Mali, mens omtrent 140.000 er flygtet til nabolandene Mauretanien, Niger og Burkina Faso. Mali og hele Sahel-regionen går igennem den ene krise efter den anden i disse år. Sikkerhedssituationen er drastisk forværret, og de skrøbelige demokratier er truede og udsatte. Samtidig er der tale om den hurtigst voksende humanitære katastrofe i verden.

I lang tid har terrorgrupper, konflikter mellem befolkningsgrupper og massiv organiseret kriminalitet skabt ustabilitet, fordrevet tusinder fra deres hjem og skabt en omfattende humanitær krise. Udfordringerne forstærkes af ekstrem fattigdom, stor befolkningsvækst og klimaforandringer. Statskuppet kommer altså oven i en politisk, sikkerhedsmæssig og humanitær krise med store konsekvenser for civilbefolkningen.

Danmark har et stort engagement i Mali og nabolandene. Vi er til stede for at hjælpe imod sult og fattigdom, bekæmpe terrorisme, stabilisere landet og dermed forhindre migration. Vores indsats går på tre ben. Vi bidrager til stabilisering og udvikling med omkring 500 mio. kr. årligt via landeprogrammerne i Mali og nabolandene Burkina Faso og Niger. Alene i Mali er der planlagt bistand på 249 mio. kr. i år. Og oven i kommer den humanitære bistand. Derudover bidrager vi militært med danske soldater til FN’s mission, MINUSMA, og den franskledede terrorbekæmpelsesmission, Operation Barkhane. Den kamp imod terror og ustabilitet, som vores soldater er sendt af sted for at bekæmpe, er stadig relevant. Derfor fortsætter vi indsatsen i tæt samarbejde med vores internationale partnere. For Malis skyld og for Danmarks og Europas skyld. I kampen for et internationalt regelbaseret og demokratisk samfund.

Med statskuppet er der en fare for, at hele Sahel-regionens dårligdomme bliver yderligere forstærket. Og dagens udfordringer i Mali og Sahel-regionen kan også blive til morgendagens udfordringer i Europa i form af øgede migrationsstrømme, radikalisering og risiko for terrorangreb. Vi er bekymrede og ser med alvor på, at demokratiet er tilsidesat, så regeringen og parlamentet nu er opløst. Kupmagerne har sagt, at de vil afholde nyt valg, respektere internationale aftaler og inddrage civilsamfundet. Vi opfordrer kraftigt til, at de holder deres ord og lever op til den maliske befolknings håb om en bedre fremtid. Det er afgørende, at kupmagerne øjeblikkeligt søger mod fredelige og demokratiske løsninger, og en tilbagevenden til en forfatningsmæssig orden. Vi håber og arbejder for, at løsningerne findes i samarbejde med Malis internationale partnere. Naturligvis meget gerne med et afrikansk lederskab.

Statskuppet understreger, at vores arbejde i Mali endnu ikke er færdigt. Det sætter en kraftig streg under, at vi – og vore internationale samarbejdspartnere – må fortsætte og om muligt forstærke vores indsats for at hjælpe Mali med kampen imod sult og fattigdom, imod militante islamister, og for at forhindre migration til Europa og Danmark.