Spring til indhold

FN's Generalforsamling - stadig grund til optimisme

Af udenrigsminister Anders Samuelsen

 

I sidste uge deltog jeg sammen med Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen, stats- og regeringschefer, ministre, erhvervsliv og internationale organisationer fra hele verden i åbningen af FN’s generalforsamling i New York. Den årlige generalforsamling er en skueplads hvor alliancer indgås og styrkes, de globale spørgsmål diskuteres og meninger brydes. Her skal Danmark gøre sin stemme gældende. Her skal vi påvirke debatterne og kæmpe for de liberale værdier vores samfund baserer sig på.

 

Heldigvis er der grund til optimisme. Verden har aldrig været rigere end i dag. Flere hundrede millioner mennesker er blevet løftet ud af fattigdom. 90% af verdens befolkning har nu adgang til drikkevand. Børnedødeligheden er faldet og langt flere børn – også piger - kommer i skole. Samtidig giver den teknologiske udvikling os uanede muligheder. Udviklingen går i den rigtige retning.

 

Men der er også kræfter, der trækker i den anden retning. Det stod desværre krystalklart i New York. Den globale magtbalance forskyder sig i disse år. Og en række af de lande, hvis økonomiske og politiske indflydelse vokser, sætter spørgsmålstegn ved vores liberale frihedsværdier, retsstatsprincipper og menneskerettigheder.

 

Samtidig udfordres vi fra mange sider. Konflikten i Syrien stod højt på dagsordenen under årets generalforsamling. Den russisk-tyrkiske aftale som blev indgået for nyligt har sat en umiddelbar stopper for en stor regimeoffensiv i Idlib. Men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål og den ekstremt skrøbelige situation har en direkte indvirkning på os i Europa. Også længere væk skaber konflikt og ustabilitet negative konsekvenser, ikke bare for lokalbefolkningen, men også globalt. Med Libyens kollaps er Sahel-regionen blevet en del af Europas sydlige nærområde og vi må sætte massivt ind for at imødegå voldelig ekstremisme, menneskesmugling og irregulær migration.

 

Jeg benyttede også årets Generalforsamling til at sætte fokus på terroristers brug af internettet. Hvis vi skal forhindre terrorister i at radikalisere, rekruttere og planlægge angreb kræver det et tæt samarbejde med tech-virksomhederne. Der kan Danmark spille en særlig rolle i kraft af vores TechPlomacy-initiativ, hvor vi har udnævnt verdens første tech-ambassadør.

 

Voldelige konflikter, terrorisme og migration er blot nogle af de udfordringer, som ikke kan løses med nationale svar. De kræver en stærk fælles indsats. Og her spiller FN en vigtig rolle. I en verden hvor både antallet og kompleksiteten af voldelige konflikter er stigende er det afgørende, at det internationale samfund kan sætte hurtigt ind med fleksible og effektive indsatser. Det skal FN blive endnu bedre til. Så vi kan sikre et handlekraftigt og troværdigt FN, som medlemslandene bakker op om. Og det var der heldigvis bred enighed om på årets generalforsamling.

Danmark har en klar interesse i at fastholde og reformere det regelbaserede internationale samarbejde, baseret på grundlæggende liberale frihedsværdier og retsstatsprincipper. Det samarbejde er grundlaget for at vi fortsat kan samarbejde, handle med hinanden og udveksle viden. Og det er ikke bare vigtigt for vores sikkerhed. Det er også en forudsætning for vækst, fremskridt og udvikling.

 

Derfor er det også bekymrende, når vi ser USA nedtone det amerikanske lederskab og stille spørgsmålstegn ved nogle af de helt fundamentale internationale aftaler og alliancer, som Danmark har bygget sin velstand og sikkerhed på. Den tendens kom også frem på dette års Generalforsamling. Som et land med et stærkt transatlantisk udsyn arbejder Danmark ihærdigt på at fastholde amerikansk lederskab i det internationale regelbaserede samarbejde.

USA er vores ven og allierede for eksempel i kampen mod terror, når Rusland optræder aggressivt og i bestræbelserne på en løsning af Syrien-konflikten. Men også når det gælder reform af FN og udviklingsbankerne. Selvom det kan virke svært og selvom USA’s politiske retorik ikke altid er hjælpsom, vil jeg blive ved med at arbejde hårdnakket for, at USA forbliver krumtappen for det internationale regelbaserede samarbejde. Der er ganske enkelt ikke et troværdigt alternativ for Danmark.

 

Hvis EU står sammen, står vi stærkest. Også når vi rækker ud til USA. Derfor var jeg glad for at se en lang række EU-lande – og mange andre – i klare vendinger bakke op om bedre internationalt samarbejde under åbningen af FN’s generalforsamling. Ikke mindst gennem et styrket og reformeret FN. FN’s Generalsekretær Antonio Guterres har søsat en omfattende reform af FN, som Danmark støtter helhjertet. 

 

Generalforsamlingen var også en lejlighed til en sidste dansk kampagneindsats frem mod valget til FN’s Menneskerettighedsråd på fredag. Danmark stiller op for perioden 2019-21. Bliver vi valgt ind, kan jeg garantere en stærk stemme i forsvaret af frihedsrettighederne. Samtidig vil vi arbejde for et reformeret, troværdigt og effektivt Menneskerettighedsråd, der behandler alvorlige menneskerettighedskrænkelser, uanset hvor de finder sted.

 

Årets Generalforsamling gav samlet set både anledning til optimisme og bekymring. Men optimismen er stærkere end bekymringen. Den globale udvikling buldrer derudad, og Danmark er med på vognen.