Spring til indhold

Udenrigsministerens indlæg i Børsen (med Anne H. Steffensen, adm. direktør, Danske Rederier) – Lad det næste årti stå i Afrikas tegn

Det er tid til at opdatere vores syn på Afrika. Selvom ustabilitet og fattigdom fortsat er udfordringer på kontinentet, er vi også vidne til en række lande, der har fuld fart på økonomien, og som står klar til at tage et udviklingsmæssigt kvantespring.

Danmark og danske virksomheder kan spille en vigtig rolle.

Flere danske virksomheder er allerede godt i gang. Det gælder eksempelvis rederierne, for hvem Afrika allerede i dag udgør godt 10 pct. af den samlede aktivitet.

Det kan blive til endnu mere, hvis vi bidrager til øget stabilitet og samtidig sætter blus under samhandlen.

Med den rette rådgivning, opbakning til investeringer og tæt samarbejde kan det næste årti blive Afrikas

Det er netop et af temaerne for det statsbesøg til Ghana, der med dronning Margrethe i spidsen, finder sted i perioden 23.-25. november med ledsagelse af en stor dansk erhvervsdelegation.

Ghana er en af gazellerne blandt de afrikanske økonomier med en forventet vækst på ca. 8 pct. i 2018. Det skaber muligheder for danske virksomheder.

Styrket partnerskab

Danmark skal være til stede lokalt, så vi bidrager til den positive udvikling. Samhandel og lokale investeringer er det bedste middel til at skabe endnu flere økonomiske muligheder for befolkningen og mindske migrationspresset mod Europa.

I Ghana har Danmark i mange år haft et stærkt fokus på privatsektorudvikling, og i 2015 iværksattes et myndighedssamarbejde med Ghana på det maritime område, hvor tæt dialog med ghanesiske myndigheder om bl.a. rammevilkår og lovgivning har udmøntet sig i positive resultater til gavn for Ghana og for danske virksomheder.

Næste skridt bliver investeringsfondenes indtog. Sidste år oprettede regeringen - gennem Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) - sammen med pensionsselskaberne Pensiondanmark og PKA den nye landbrugsinvesteringfond, Danish Agribusiness Fund. Med 700 mio. kr. i startkapital skal fonden hjælpe private investeringer på vej i udviklingslande som de afrikanske.

Det seneste skud på stammen kom i august, hvor A.P. Møller Holding meddelte, at man ville oprette en Afrika Infrastruktur Fond sammen med fire danske pensionsselskaber.

De nye fonde er udtryk for, at private investorer for alvor har fået blik for Afrika. Det er en udvikling, som Danmark skal understøtte.

Det gør vi bl.a. ved at bidrage til et stabilt investeringsklima.

Her har de danske repræsentationer en vigtig rolle at spille.

Gennem prioriterede udenrigspolitiske indsatser og et styrket partnerskab med EU's Fælles Udenrigstjeneste vil man f.eks. kunne styrke relationerne og støtte eksisterende aktiviteter og forretningsudvikling til gavn for både Danmark og de afrikanske økonomier.

Pirattruslen er markant

Samtidig er indsatsen mod pirateri og anden maritim kriminalitet i Guineabugten afgørende.

Maritim kriminalitet udgør en betydelig trussel mod samhandlen og den økonomiske vækst i regionen. Guineabugten er en økonomisk livsnerve for de vest- og centralafrikanske lande med en kystlinje på ca. 6000 km, der strækker sig over 18 stater. Alene i Ghana anløb danske skibe havnene 208 gange i løbet af 2016.

Det betyder, at der konstant er et større antal danske skibe i farezonen i Guineabugten.

Maritim sikkerhed i Guineabugten er derfor ikke kun vigtig for at skabe økonomisk vækst blandt landene i regionen, men også for danske investeringer, handel og vækst.

Pirattruslen i området er markant. Ofte er angrebene brutale, når piraterne angriber skibene på vej ind og ud af bugten for enten at stjæle lasten eller kidnappe besætningsmedlemmer. Og da det geografiske område er meget stort, og kyststrækningen delt mellem mange forskellige suveræne stater, kræver det internationalt samarbejde at stoppe pirateriet.

Grund til optimisme

Landene ved Guineabugten er selv meget opmærksomme på truslen fra maritim kriminalitet, men der er brug for international bistand for at opbygge den nødvendige kapacitet. Danmark spiller en særdeles aktiv rolle.

Vi støtter blandt andet regionens lande i at opbygge koordinerede kapaciteter til at varetage den maritime sikkerhed i Guineabugten og sikkerheden i regionens havne. Og forsvaret bidrager med målrettet træning af lokale flådeenheder i bekæmpelse af pirateri og med en maritim militærrådgiver udsendt til regionen.

Det er konkrete eksempler på, hvordan Danmark kan gøre en positiv forskel ved at rydde nogle af de tunge sten af vejen, der kan hæmme væksten.

Det er en investering i udvikling, vækst og sikkerhed, som kommer afrikanske lande til gode, og som samtidig baner vejen for danske virksomheder til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Der er grund til optimisme på vegne af mange afrikanske lande. Med den rette rådgivning, opbakning til investeringer og tæt samarbejde kan det næste årti blive Afrikas.