Spring til indhold

Udenrigsministerens indlæg i Børsen (med EU-kommissær for handel Cecilia Malmström) - Nedbryd handelsbarrierer og styrk frihandlen

Historien efterlader ingen tvivl: Markeder fungerer bedst, når de er åbne. Det er derfor, frihandelsaftaler er så central en del af EU's handelspolitik - simpelthen fordi det er den bedste løsning for eksportdrevne økonomier som den danske. EU har i dag indgået frihandelsaftaler med mere end 60 lande. Det er måske en af EU's største succeshistorier, omend det ofte er overset i den bredere befolkning. Senest er frihandelsaftalen mellem EU og Canada trådt i kraft. Canada var allerede inden aftalen Danmarks 13.-største eksportmarked. Ikke mindre end 1463 danske virksomheder eksporterer til Canada, så potentialet for øgede eksportindtægter er stort. Udenrigsministeriet vurderer, at aftalen kan betyde yderligere 2 mia. kr. i eksportindtægter til Danmark. Og flere aftaler er på vej. Vi har for nylig afsluttet forhandlingerne med Japan, som vil åbne et marked med 127 mio. forbrugere for dansk svinekød, mejeriprodukter og medicinalvarer. Vi arbejder også hårdt på at bringe forhandlingerne med Mexico og de latinamerikanske lande i Mercosur frem til målstrengen. Der er tale om moderne, værdibaserede aftaler med kapitler om bæredygtighed, arbejdstagerrettigheder og fokus på forholdene for små og mellemstore virksomheder - og til gavn for de europæiske befolkninger.

Protektionisme i fremmarch

Men nye store frihandelsaftaler er ikke det eneste, vi kan gøre for at øge vores eksport til markeder uden for EU. EU er en af verdens mest åbne økonomier, men internationalt er protektionisme desværre i fremgang flere steder.
Siden finanskrisen har vi hvert år været vidne til en tocifret forøgelse af antallet af handelsbarrierer uden for EU. Det kan potentielt koste europæiske virksomheder milliarder hvert år. Det skal vi gøre noget ved. I samarbejde med virksomhederne ønsker vi at styrke arbejdet med at fjerne de helt konkrete handelsbarrierer, vores eksportvirksomheder møder, når de handler rundt om i verden. Det er en kompliceret opgave, for barriererne kan ofte være både snørklede og indgroede.

Input fra virksomheder

Hvis vi skal lykkes, kræver det derfor, at vi kombinerer vores viden om reglerne på de enkelte markeder og EU's samlede handelspolitiske indflydelse med virksomhedernes praktiske erfaringer. Samarbejdet med virksomhederne er centralt, for ingen kender handelsbarriererne bedre end de virksomheder, der møder dem hver dag. Netop i dag mødes EU's og Udenrigsministeriets eksperter i handelsbarrierer med danske erhvervsorganisationer og virksomheder for at lytte til deres erfaringer som eksportører. Formålet er at få virksomhedernes input om de barrierer, de oplever på eksportmarkederne, så vi sammen kan forsøge at imødegå dem. Vi kalder det "Et Stærkere Partnerskab for Øget Markedsadgang", og mødet i dag er det første af en lang række lignende møder rundt omkring i Europa. Vi håber, at de danske virksomheder vil engagere sig i dialogen, for erfaringerne viser, at der er mange penge at hente. Bare i 2016 lykkedes det at komme 20 eksisterende handelsbarrierer til livs, herunder et japansk forbud mod dansk oksekød. Samlet set modsvarer værdien af de fjernede barrierer for EU en frihandelsaftale med et land som Colombia. Det er derfor, vi nu sætter yderligere fokus på arbejdet med at nedbryde handelsbarrierer, hvor end vores virksomheder møder dem. Og det er derfor, at vi opfordrer virksomhederne til aktivt at tage del i det arbejde. Hvis der er noget, de seneste år har vist os, så er det, at frihandel desværre ikke er en selvfølge. Det er noget, vi skal arbejde for hver dag.