Spring til indhold

Udenrigsministerens indlæg i Altinget – Sådan sikrer vi, at ISIL ikke får fodfæste igen

De seneste uger og måneder er den militære indsats mod ISIL i Irak og Syrien gået hurtigt. I Irak er mere end 95 procent af det område, som ISIL tidligere har kontrolleret, nu befriet. I Syrien nåede vi en vigtig milepæl, da ISIL's tidligere højborg Raqqa 20. oktober blev befriet af koalitionens partnere i Syrian Democratic Forces.

Men kampen mod ISIL er ikke vundet endnu. Terrorgruppen kontrollerer stadig lommer i både Syrien og Irak og vil selv uden geografisk territorium blive ved med at udgøre en terrortrussel både lokalt, regionalt og globalt. ISIL vil forsøge at redefinere sine succeskriterier, bortforklare de militære nederlag og prøve at udføre lokale nålestiksangreb og terroranslag. Det skal vi fortsat hjælpe med at modvirke.

Derfor har regeringen også lagt op til at øge Danmarks militære bidrag til kampen mod ISIL i Irak og Syrien med bl.a. flere soldater, et lægehold og et transportfly. Det danske bidrag til koalitionen er vigtigt for at fastholde presset på ISIL og sikre, at de ikke igen vinder fodfæste. Jeg oplevede selv, hvor meget koalitionen og vores irakiske partnere værdsætter de danske bidrag, da jeg i sidste måned besøgte Al Asad-basen i Irak.

Kampen på internettet
Kampen mod ISIL kan dog ikke vindes med våben alene. Efterhånden som terrororganisationen mister territorium, vil den kommunikative kamp mod udbredelsen af deres vanvittige ideologi og voldsforherligende propaganda blive endnu vigtigere. Den kamp foregår ikke mindst på internettet, hvor ISIL har haft en ganske effektiv online-kommunikation. ISIL kan trække på et stort bagkatalog af ekstremistisk materiale, som med små midler kan genbruges og spredes på internettet og de sociale medier.

Koalitionens indsats har heldigvis gjort store indhug i ISIL’s mediemaskine, og propaganda-outputtet var sidste måned 85 procent lavere end på højdepunktet i august 2015. Danmark har bidraget til det arbejde blandt andet gennem vores samarbejde med Storbritannien om modkommunikation imod ISIL i Irak. Det vil vi blive ved med.

Den digitale virkelighed betyder også, at stater ikke kan klare kampen alene. Vi skal have den private sektor med, og vi skal se på, hvordan vi kan hjælpe it-virksomhederne med at sikre, at deres platforme ikke bliver misbrugt til radikalisering, rekruttering og terrorplanlægning – uden at gå på kompromis med ytringsfrihed og privatlivsrettigheder. Det vil blandt andet tech-ambassadøren se på i den kommende tid.

Vi skal fastholde en bredspektret indsats
Samtidig er det stadig vigtigt at afskære ISIL’s finansieringskilder og sørge for, at de fremmedkrigere, som er udrejst til Syrien og Irak, ikke bare forlader kamppladsen for at udgøre en trussel andre steder. Vi skal holde fast i den bredspektrede, civile indsats mod radikalisering og voldelig ekstremisme, som Danmark er kendt for.

Vi er allerede godt i gang med danskstøttede og ledede programmer for forebyggelse af voldelig ekstremisme og terrorisme i ISIL-frontlinjestaterne Jordan, Libanon og Irak. Her arbejder vi for at forebygge radikalisering på lokalt niveau, bremse terrorfinansiering og sikre, at terrorefterforskningen foregår med respekt for retsstatsprincipper og menneskerettigheder. Det er den slags initiativer, der også er brug for, hvis vi skal slå ISIL på den lange bane.