Spring til indhold

Udenrigsministerens indlæg i Børsen (med Karsten Dybvad) – Små danske virksomheder bør udnytte frihandelsaftaler

Den lille, danske økonomi er fantastisk sødygtig på de oprørte vande i den globale økonomi. Vi gynger og krænger, men manøvrerer flot forbi de nye teknologiske skær. Kun meget få i båden falder ud, men hvis de gør, får de en redningskrans. Stort set alle er i job, og vores velstand stiger år for år.

En vigtig årsag til det er, at vi kan handle frit. Frihandel er afgørende for dansk velstand, og det kommer os alle til gavn.

Faktisk er hver fjerde danske arbejdsplads afhængig af danske virksomheders eksport til udlandet.

Den seneste udgave af Økonomisk Redegørelse viser, at den produktivitetsgevinst, der alene skyldes stigningen i handlen med udlandet siden 1980'erne, har løftet bruttonationalproduktet (bnp) i 2016 med omtrent 8 pct. eller 29.000 kr. pr. indbygger.

Hvis man forestillede sig, at vi slet ikke handlede med udlandet, ville realindkomsten for den såkaldte medianindkomstgruppe falde med 54 pct. Tabet i indkomst for den tiendedel af befolkningen, der har de laveste indkomster, ville være endnu højere - nemlig 67 pct.

Danskerne støtter frihandel

Den danske befolkning er heldigvis klar over, at frihandel gavner os.

Ifølge en befolkningsundersøgelse, som Epinion har gennemført for Dansk Industri, mener 60 pct. af befolkningen, at det er positivt, at Danmark er involveret i den globale økonomi, mens kun 12 pct. svarer, at det er negativt. 52 pct. er enige i, at globaliseringen gør Danmark rigere. Blot 10 pct. er uenige.

Vi tjener Danmarks interesser bedst ved at støtte helhjertet op om det indre marked og presse på for ambitiøse frihandelsaftaler. På den front er der godt nyt.

EU er sammen med Japan tæt på at færdiggøre verdens hidtil største frihandelsaftale, der vil give danske virksomheder helt nye muligheder på et stort og købedygtigt marked. Også nye frihandelsaftaler med Vietnam, Singapore, Mexico og den sydamerikanske handelsblok Mercosur er undervejs - og lidt længere fremme Australien og New Zealand.

Firmaerne skal udnytte aftalerne

 Men frihandelsaftaler betyder ikke meget i sig selv, hvis ikke danske virksomheder er i stand til at udnytte dem til fulde. Det kan godt være kompliceret for små virksomheder.

Derfor hjælper Udenrigsministeriet og Dansk Industri blandt andet danske virksomheder med vejledning om mulighederne for at spare toldudgifter ved at benytte EU's frihandelsaftaler.

I 2011 fik vi en frihandelsaftale mellem EU og Sydkorea. Den betød, at 72 pct. af dansk vareeksport til Sydkorea i 2016 nød godt af toldfrihed og toldnedsættelse - en fremgang på 13 procentpoint siden 2015. Så det går fremad.

Men vi kan gøre mere for at sikre, at udnyttelsesgraden kommer endnu højere op. Og vi skal have fokus på mulighederne i alle sektorer. Mens f.eks. fødevaresektoren er dygtig til at udnytte frihandelsaftalen, halter andre sektorer bagefter. Det kan vi faktisk gøre noget ved med mere information og rådgivning.

Ikke mindst de mindre danske virksomheder skal blive bedre til at udnytte mulighederne og tage springet ud på dybt vand.

Hvis den lille båd fortsat skal klare skærene blandt supertankere, kræver det, at vi sørger for, at båden er så sø- og manøvredygtig som muligt.