Spring til indhold

Udenrigsministerens tale ved lancering af regeringens Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi, den 14. juni 2017

- det talte ord gælder –

Velkommen allesammen, og tak fordi I er kommet. Jeg er glad for, at vi i dag kan løfte sløret for vores nye Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi.

Et stærkt internationalt engagement er en afgørende prioritet for regeringen. Vi bliver sikrere og rigere ved at deltage aktivt i det internationale samarbejde for en sikker, fredelig og velstående verden. Ved at fastholde, at det internationale samarbejde er baseret på regler og normer, der gælder for alle lande. Ved at vi handler frit og undgår protektionisme. Og ved at kæmpe for de værdier og frihedsrettigheder, som vores samfund bygger på

Verden er på mange måder blevet meget bedre – se bare på reduktionen af antallet af folk der lever i fattigdom og børnedødeligheden – eller det store antal børn der nu får en uddannelse. 

Men på andre områder er det en helt anden verden i dag end for bare 3-4 år siden. Der er for mange ting, der går i den forkerte retning: Terrorangreb over hele verden. Autoritære og protektionistiske tendenser. Irregulær og illegal migration. Friheden under pres. Det påvirker det globale system, og det skaber nye rammebetingelser for dansk udenrigspolitik.

Vi må ikke acceptere den udvikling som en ny norm, vi bare skal vænne os til. Regeringen har det som vores udenrigspolitiske mål, at vi skal have vendt den udvikling. Vi skal have en verden med:

 • Mindre terror
 • mere demokrati og frihed
 • mere ytringsfrihed
 • mere forsamlingsfrihed
 • mere religionsfrihed 
 • ·og med frie markeder

Det er det, der er det overordnede og langsigtede strategiske mål.

Et stærkt internationalt engagement er en afgørende prioritet for regeringen. Vi bliver sikrere og rigere ved at deltage aktivt i det internationale samarbejde for en sikker, fredelig og velstående verden. Ved at fastholde, at det internationale samarbejde er baseret på regler og normer, der gælder for alle lande. Ved at vi handler frit og undgår protektionisme. Og ved at kæmpe for de værdier og frihedsrettigheder, som vores samfund bygger på.

Danmarks forhold til USA og den nye amerikanske præsident påkalder sig naturligt nok stor opmærksomhed. Og der er ingen tvivl om, at visse meldinger skaber udfordringer for et land som Danmark – ligesom vi da heller ikke har lagt skjul på, at vi ser med bekymring på visse meldinger på frihandelsområdet og er decideret uenige i den amerikanske kurs i klimapolitikken.

Det er imidlertid vigtigt at holde fast i, at USA er mere og andet end det. For det ændrer ikke ved, at Danmark og USA har historiske og tætte bånd til hinanden. Og det ændrer ikke ved, at garantien for Danmarks sikkerhed fortsat ligger solidt i NATO og det transatlantiske bånd.

Derfor er det i Danmarks interesse at fastholde amerikanerne og arbejde for, at USA engagerer sig endnu mere i Europa og endnu mere i NATO. Det opnår vi ikke ved selv at trække os tilbage – det opnår vi ved selv at engagere os i NATO og ved at arbejde på at opfylde de forpligtelser, der påhviler os.

Bl.a. derfor styrker Danmark bidraget til NATO’s fremskudte militære tilstedeværelse i de baltiske lande, og derfor ønsker regeringen at give forsvaret et substantielt løft i forbindelse med forsvarsforhandlingerne til efteråret.

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi er den første af sin slags i Danmark. Vi ændrer ikke dansk udenrigspolitik 180 grader, men med strategien leverer vi regeringens bud på, hvordan Danmark skal gribe de allervigtigste udfordringer i 2017 og 2018 an. Og der er nok at tage fat på.

Strategien gælder for 2017-2018 og vil blive fulgt op af en ny årligt. Fordi der – i en meget omskiftelig verden – er behov for løbende at styrke vores prioritering og samtænkning af Danmarks internationale engagement.

Vi har valgt et format, som er relativt kortfattet med fokus på situationen netop nu – og med vægt på de konkrete indsatsområder, regeringen ønsker at sætte yderligere fokus på i det kommende år. Samtidig arbejder regeringen videre med alle de andre emner, som der også er på den globale dagsorden. I år har vi valgt at sætte særligt fokus på 5 hovedemner:

 • Migration, ustabilitet og terrorisme
 • Sikkerhed i nærområdet
 • Brexit og EU’s fremtid
 • Globalisering
 • Og Arktis

Regeringen vil arbejde for at mindske migrations- og flygtningepresset og terrortruslen mod Europa og Danmark. Vi vil prioritere indsatsen mod terror, bidrage med både militære og civile indsatser og hele tiden lede efter områder, hvor vi kan gøre mere sammen med vores allierede.

Vi vil fremme stabilitet, vækst og udvikling i Mellemøsten og Afrika og sikre Europas grænser bedre. De konkrete instrumenter er mange. Vi vil blandt andet udsende nærområde- og migrationseksperter til ambassader i Mellemøsten og Afrika, udpege en særlig repræsentant for Sahel/Maghreb og udnævne en ambassadør for udsendelse.

Regeringen vil arbejde for at styrke sikkerheden i vores nærområde. Det skal ske gennem en sikkerhedspolitisk indsats i NATO og en principfast kurs over for russisk aggression og propaganda. Men også med dialog. Derfor styrker vi vores ambassade i Moskva og søsætter et nyt naboskabsprogram for Ukraine og Georgien.

Regeringen vil arbejde for et stærkt europæisk samarbejde. Men vi vil reformere det indefra og sikre et stærkt, slankt og effektivt EU. Og vi vil arbejde for den bedst mulige aftale for Danmark i Brexit-forhandlingerne. Konkret vil vi bl.a. styrke vores EU-repræsentation i Bruxelles og ambassaderne i London, Paris og Berlin.

Regeringen vil arbejde for, at alle danskere får maksimal gavn af globaliseringen og den teknologiske udvikling. Via frihandel, styrket international tilstedeværelse samt økonomisk diplomati og strategiske partnerskaber. Og en målrettet indsats for at positionere Danmark offensivt i forhold til den teknologiske og digitale udvikling. Konkret åbner vi bl.a. to nye generalkonsulater i USA og en ambassade i Algier. Og så udsender vi som bekendt verdens første tech-ambassadør.

Endelig vil regeringen arbejde for et fredeligt og stabilt Arktis. Det skal ske gennem dialog med de andre arktiske stater, styrkelse af forskningsmuligheder og beskyttelse af miljøet, der skal gå hånd-i-hånd med udviklingen af de økonomiske muligheder for områdets indbyggere.

Det er regeringens bud på de 5 vigtigste opgaver i det kommende år. Det er ikke de eneste opgaver. Og vi forventer heller ikke, at alle vil være enige. Vi vil gerne have en god debat. Derfor vil vi efter sommerferien – frem mod Folketingets åbning – afholde forskellige debatarrangementer, hvor vi glæder os til at få input, før en redegørelsesdebat i Folketinget. Samtidig rækker vi også hånden ud – med et ønske om debat og samarbejde med civilsamfundsorganisationer, erhvervsliv, universiteter og tænketanke. Vi får de bedste resultater, hvis alle danske udenrigspolitiske aktører bidrager.

Det var mine indledende ord, og jeg vil nu give ordet til udviklingsministeren.