Spring til indhold

Udenrigspolitikken er fyldt med udfordringer

Jeg blev udenrigsminister for lidt over to år siden. Tre uger inden jeg blev udenrigsminister, blev Donald Trump valgt som præsident. EU var stadig i chok over briternes beslutning om at forlade EU.

Og siden har russerne stået bag det første angreb med kemiske våben på europæisk jord siden anden verdenskrig. Saudi-Arabien har stået bag likvideringen af en journalist i Tyrkiet. Iranerne har planlagt attentater på dansk jord. Sager, der er åbenlyse krænkelser af internationale love, menneskerettighederne og ikke mindst vores landes suverænitet.

Og så har jeg slet ikke nævnt migration. Islamisk terror. Udviklingen i Tyrkiet. Krigen i Syrien.

Der er altså nok at tage fat på. 

Samtidig skal man også huske, at verden af i dag er grundlæggende bedre end den af i går. Antallet af personer, der lever i ekstrem fattigdom er faldende. Personer, der får uddannelse er steget. Og levealderen stiger.
Det er gode nyheder – og store fremskridt, der til tider kan fortabe sig i hverdagens nyheds-trummerum.

Vi skal arbejde sammen internationalt for at løse de udfordringer, der er i verden. Og selvom udfordringerne internationalt virker store og voldsomme, så er jeg ikke i tvivl om, at vi kan løse dem. Men Danmark kan ikke løse dem alene. Vi skal arbejde sammen med andre lande.

Det var også hovedpointen i den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske strategi, jeg fremlagde i november. Og lad mig bare kort ridse situationen op.

For det første, bliver de internationale spilleregler i stigende grad udfordret. Det har vi set flere gange bare inden for det seneste halve års tid. Russerne har udført det første giftgasangreb på europæisk jord siden anden verdenskrig. Og i Danmark har PET været meget åbne om den iranske efterretningstjenestes forsøg på at likvidere herboende iranere på dansk jord. Det er åbenlyse og opsigtsvækkende krænkelser af de internationale spilleregler.

Det skal vi reagere på. Og det gør vi også. Både fra dansk side og i fællesskab med vores allierede i både EU og resten af verden.
For hvis vi vender den anden kind til, når vi ser vores nationale suverænitet blive krænket, så risikerer vi, at ende i en ond spiral, der langsomt fortrænger friheden og sikkerheden, som vi vægter så højt.
Jeg tror på, at den skarpeste reaktion, vi kan komme med, er i samarbejde med EU og vores øvrige allierede.
Derfor er det også mit mål, at vi kan samle en bred kreds af lande, så vi sammen kan sige fra over for Iran. Danmark så også gerne, at EU sætter ind med sanktioner, der rammer den kreds af personer, der står bag den slags adfærd.

For det andet er handelspolitikken blevet en kampplads.
Historien har vist os, at samhandel og frihandel giver mere fred og større muligheder for fremtiden.
Derfor er det også godt, at EU fortsætter med at lave frihandelsaftaler med lande verden over. Senest med Japan og Canada. Det spor skal vi arbejde videre i, for det er godt for alle parter, når vi kan fjerne hindringer og toldmure.
Men fra andre sider er frihandlen presset af mere protektionistiske strømninger.
Se bare på USA, der lægger told på stål og aluminium fra EU. Det rammer ikke i første omgang Danmark hårdt, men risikoen er, at det breder sig til andre områder. Det vil gøre os fattigere på begge sider af Atlanten.

Samtidig må vi også se på Kina og andre store vækstøkonomiers handelspraksis i det internationale frihandelssystem. Kina har på mange måder har haft en unfair handelspraksis. Det skal vi tage hånd om.

For det tredje er det transatlantiske samarbejde udfordret. Derfor er det er vigtigt, at Danmark arbejder aktivt for at holde USA sammen med EU og de internationale institutioner, som vi har bygget vores sikkerhed op omkring.
EU er vores vigtigste udenrigspolitiske platform. Derfor er jeg også varm tilhænger af, at EU i øjeblikket øger samarbejdet om sikkerhed og forsvar. Danmark står uden for store dele af det samarbejde på grund af forsvarsforbeholdet, men vi skal være med, hvor vi kan.
Men EU kan ikke erstatte den sikkerhedspolitiske alliance på tværs af Atlanten – og derfor har vi en særlig opgave i at holde USA engageret, også når der er signaler fra Washington, der går i den anden retning. Vores forhold til USA stikker meget dybere end de uenigheder, vi i øjeblikket har. USA er vores sikkerhedsgarant.

For det fjerde skal vi arbejde hårdt for at sikre Danmarks interesser, når briterne forlader EU. Danmarks erhvervsliv har meget på spil i Brexit-forhandlingerne. Brexit betyder også, at Danmark mister en nær allieret i EU-samarbejdet. Derfor har jeg haft møder med mange kolleger for at gøde jorden for tættere samarbejde med andre lande.

Der er nok af udfordringer. Men, som jeg skrev i starten, så skal vi huske, at verden grundlæggende bliver et bedre sted for hver dag, der går.
Det er mit udgangspunkt, når udfordringerne hver for sig tårner sig op.