Spring til indhold

Sankt Hans båltale

Ministerens båltale ved Sankt Hans fest i Frederiksberg have den 23. juni 2014

Kære alle.

Først og fremmest vil jeg godt sige tak til Foreningen Norden og Frederiksberg Kommune for muligheden for at tale til dette års Sankt Hans fest.

Sankt Hans aften er for mig indbegrebet af dansk – eller skulle jeg sige nordisk sommer. Også i dag, hvor (regnen siler ned/solen skinner).

I år er faktisk et vigtigt år i det nordiske samarbejde. Vi er i regeringen ved at forberede det formandskab for Nordisk Råd, som vi har i 2015.

Og som mange af jer ved, har vi i år fejret 200-året for Norges og Danmarks adskillelse. Jeg vil godt benytte lejligheden til at ønske vores norske venner tillykke med jubilæet.

Rigtig mange af os har også en grundlæggende stærk følelse af sammenhold med de øvrige nordiske lande.

Og selv om der er stor forskel på den svenske fisker og den danske pædagog, så har de nok begge en særlig tilknytning til den nordiske region. De er en del af et fællesskab, der rækker ud over deres landes grænser.

Det fællesskab, finder vi ikke mange steder på kloden. Vi har en fælles historie, der rækker mere end 1000 år tilbage i tiden.

Fra vikingetidens fælles nordiske gudetro med Odin, Thor og Loke som de fælles bærende guder.

Over middelalderens stadig stærkere samarbejde i Kalmarunionen til ufreden mellem det dansk/norske rige på den ene side og Sverige på den anden.

Og frem til selvstændiggørelsen af Norge, Finland og Island i 1800-tallet og det tidlige 1900-tal.

Vi har en lang historie på godt og ondt bag os i Norden. Med krig og ufred. Men også med fred og fordragelighed og fælles udvikling.

Og i dag står vi med et stærkt nordisk fællesskab på skuldrene af mere end 200 års fred. Den historie er unik i global sammenhæng. Det er der ikke mange lande eller egne i verden, der kan prale af. Lad os huske på hinanden på det.

***

Vi har også fælles nordiske værdier, som vi skal værne om.

Vi er åbne. Vi er tolerante. Vi hylder ligestilling og lige rettigheder. Vi har velfærdssamfund, som på trods af forskelle alle er bygget på, at alle skal have en chance. Og når vi måler på vores tillid til andre mennesker, ligger vi øverst i de internationale undersøgelser.

De værdier er også blevet omsat i konkrete produkter.

Nordisk mad,

Nordisk design,

Nordisk filmkunst,

Nordisk mode,

Nordisk musik.

Vi er - sagt på godt fynsk - blevet ”in” og ”cool” i Norden. Vi kan nemlig noget med vores hænder og hoveder, som vi ikke ser andre steder.

***

I regeringen er vi helt på det rene med, at Norden er et vigtigt område. Ikke mindst fordi vores største eksportmarked faktisk er det nordiske marked.

Hvert år sælger danske virksomheder medicin, byggematerialer, drikkevarer, mælkeprodukter, maskiner, kød osv. for mere end 213 mia. kr. Det er over 20 pct. af den danske eksport.

Og hvert år arbejder pakker mange danskere kufferten og flytter i kortere eller længere tid til et af de andre nordiske lande for at arbejde.

Det kan være den fynske smed, der blev fyret på Lindø-værftet, og som nu arbejder for olieindustrien i Stavanger i Norge.

Det kan være den norske ingeniør, der arbejder på havvindmøllerne i Esbjerg.

Eller den svenske butiksassistent, der hver morgen tager toget fra Lund til strøget i København.

Vi har en meget stor udveksling af arbejdskraft på tværs af de nordiske lande. Faktisk er der dagligt omkring 18.000 mennesker, der pendler mellem Sverige og Danmark. Det er ikke ligegyldigt. Nej, det er ekstra 51⁄2 milliarder kroner i den danske statskasse.

Det er gode eksempler på, at Norden skaber helt konkrete resultater for os alle sammen.

Til næste år har den danske regering formandsskabet i Nordisk Råd.

Dér vil jeg som nordisk minister sætte nordisk samhandel på dagsordenen sammen med statsministeren.

Vi kan nemlig blive en endnu stærkere og endnu bedre region. Vi skal markedsføre Norden mere systematisk og mere effektivt, særlig på nogle af de områder, hvor vi er rigtig langt fremme - som for eksempel sundhed, velfærd og miljø.

Men vigtigst af alt: Vi skal sikre, at de grænsehindringer, der er på tværs af de nordiske lande fjernes. Det skal være muligt at flytte, pendle, studere, arbejde og drive virksomhed på tværs af grænserne i Norden, uden at man risikerer at havne i jungle af uklare love og regler.

Det står allerøverst på regeringens nordiske arbejdsseddel.

***

Jeg skal til at runde af, og vi skal have tændt bålet og sunget Drachmanns ”Midsommervise”.

”Midsommervisen” er vores fælles evergreen, og bålets flammer varmer ikke kun fysisk men også mentalt.

Det er den stemning, vi om et øjeblik kan synke ind i.

Drachmann beskriver alt det som Sankt Hans og midsommer handler om: Varme i stedet for kulde, medmenneskelighed i stedet for had. Fællesskab i stedet for egoisme og ensomhed.

Må jeg ønske jer alle en god midsommer, en god Skt. Hansaften. Mange tak fordi I lyttede så andægtigt.

Rigtig god bålfest.

Rigtig god sommer.