Spring til indhold

Tale til frivillighedskonference i Odense

Ministerens tale til frivillighedskonference i Odense den 3. december 2014. Det talte ord gælder.

Først og fremmes skal I have en stor tak for at jeg må komme her i dag som nordisk minister og runde konferencen af.

 

Vi har mange ting i Danmark, som vi kan bryste os af. Én af de vigtigste ting er de frivilliges arbejde. Det er lidt af en dansk specialitet.

 

Udover min rolle som nordisk minister, er jeg er også boligminister og landdistriktsminister. Og begge de områder nyder godt af de frivilliges arbejde.

 

Jeg har vel kørt ca. en 130.000-140.000 km rundt i Danmark. Fra Gedser til Skagen og fra Esbjerg til Helsingør. I små og større landsbyer og i boligområder med og uden problemer.

 

Og jeg kan bare sige jer én ting: Der hvor tingene rykker, er det i 9 ud af 10 tilfælde fordi der er frivillige, der tager fat. Det er simpelthen de frivillige, der gør forskellen.

 

Hver dag, året rundt løfter de frivillige rundt om i landet kæmpe opgaver.

 

Det kan være i den lokale idrætsklub, som træner eller bag disken i cafeteriet. Eller det kan være som besøgsven for en ældre medborger i en lille landsby eller som mentor for en ung knægt i et alment boligområde.

 

Jeg er faktisk stolt af at være borger i et land, hvor vi har så stærkt et frivilligt arbejde. Og jeg vil vove den påstand, at Danmark ville se meget anderledes ud, hvis ikke vi havde de frivillige.

 

De frivillige er i øjenhøjde med dem, de møder. Og så kommer de samtidig fra en mere neutral position end en offentlig eller en privat ansat.  Det skaber fin tillid mellem den frivillige og den person, som han eller hun møder.

 

***

 

Det er ikke kun i Danmark, at vi er gode til at arbejde med frivilligt arbejde.

 

Det er også en ting, vi ser i mange af de andre nordiske lande. Faktisk er det Norden, der har den største andel af frivillige.

 

Det er også en af de mange kvaliteter, der kendetegner den nordiske model, og som hele verden beundrer os for og gerne vil efterligne.

 

Jeg står i spidsen for det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015.

 

Og i det år vil vi støtte den stærke nordiske foreningskultur ved at åbne op for at de frivillige skal deltage i de mange arrangementer, der ruller af stablen i løbet af året.

 

Jeg kan i øvrigt nævne, at en frivillig forening - Foreningen Norden, der tæller 13.000 medlemmer - har deltaget i udarbejdelsen af det danske formandsskabsprogram.

 

Udover deltagelsen i udarbejdelsen af formandskabsprogrammet inddrages de frivillige også i ministerrådets arbejde.

 

Organisationerne bliver i høj grad også inddraget via Ministerrådets organisationer, og de enheder, der rådgiver Ministerrådet. Det sker bl.a. på ligestillingsområdet, på det sociale område, på forbrugerområdet og i en række sammenhænge, hvor der arbejdes med samarbejde mellem de nordiske lande.

 

De frivillige er samtidig meget vigtige, når vi skal udvikle politik. De er så at sige ”dagligdagens eksperter” og de kommer med en viden, som vi på trods af mange dygtige embedsmænd ikke selv har.

 

***

 

Vi skal hele tiden udvikle os. Også på området omkring de frivillige.

 

Så nu flytter vi os ind i det 21. århundrede med noget så avanceret som en fællesnordisk webportal.

 

Webportalen skal fungere som en database, hvor aktive nordiske borgere og interesseorganisationer kan finde samarbejdspartnere og viden om bestemte emner.

 

For selvom vi deler mange ting på tværs af de nordiske lande, så er jeg helt sikker på, at danske græsrødder kan lære af svenske eller norske og vise versa.

 

Under det danske formandskab vil jeg se på, om vi kan gøre det endnu bedre.

 

Jeg var i USA tidligere på året, og man kan sige meget om det amerikanske samfund, men de har en helt fantastisk tilgang til det frivillige arbejde. Vi var blandt andet på en tur rundt i Baltimore i et af de mest nedslidte bykvarterer, jeg har set. I skulle have set det - det var som at gå rundt i en spøgelsesby. Så tomt var der.

 

Pointen er, at de har besluttet sig for at bygge kvarteret op igen. Og hovedparten af den opgave bliver løftet af frivillige non profit organisationer. Jeg var meget imponeret over den meget professionelle tilgang til at arbejde frivilligt.

 

Det kan vi godt lære noget af i Danmark.

 

Vi har fået en henvendelse fra Foreningerne Nordens Forbund. De opfordrer Nordisk Ministerråd (NMR) til at revidere ministerrådets strategi for samarbejde med civilsamfundet.

 

Eftersom strategien ikke har været revideret siden 2006, må vi se på, om det ikke er ved at være på tide.

 

Hvis vi virkelig skal rykke i forhold til det frivillige arbejde, skal mine kolleger i regeringen gå aktivt ind i sagen. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så er det nok ikke alle mine kolleger, der er lige fokuseret på det.

 

Jeg snakker af gode grunde med dem ret tit, og jeg har da bestemt tænkt mig, at tage en runde med dem om det frivillige, når vi mødes igen.

 

***

 

Når vi går i gang med formandsskabsopgaven i 2015, skal vi benytte det nordiske ”brand” til at fremme kendskabet til nordiske styrkepositioner og kerneværdier.

 

Ikke mindst på de markeder, hvor kendskabet til Norden som region er større end kendskabet til de enkelte nordiske lande, er der et uudnyttet potentiale for en mere strategisk og systematisk promovering af det nordiske brand.

 

Det er klart, at netop inddragelsen af de frivillige er en central del af denne strategi.

 

De frivillige er med andre ord en central del af det nordiske samarbejde, og vi vil under formandskabet arbejde på at styrke denne rolle.

 

For det frivillige engagement er noget, vi skal gøre os umage for at understøtte og udvikle!

 

Én ting sikkert. De frivillige organisationer er vigtige byggesten i et demokratisk samfund. Derfor er konferencen i dag meget relevant.

 

Jeg vil derfor takke alle for den stærke entusiasme, der er til stede her i dag, som jeg vil tage med mig i det videre arbejde.

 

Tak for ordet.