Spring til indhold

Væksten i Øresundsregionen kommer ikke af sig selv

Indlæg af ministeren for nordisk samarbejde i avisen Sydsvenskan

”Just nu springer Stockholm ifrån oss. Köpenhamn och Malmö kan bli Nordens näringslivscentrum.”

Det återstår en del tills Köpenhamn och Malmö kan uppfattas som två delar i samma internationella metropol. Men vi arbetar på saken tillsammans med de svenska myndigheterna och det är ett arbete jag ser som mycket viktigt.

Det skriver Carsten Hansen (S), Danmarks nya minister för nordiskt samarbete.

Köpenhamns kommun har en vision för Öresundsregionen som jag helt ställer mig bakom: Regionen ska utvecklas till en starkare tillväxtmotor.

Målet är att regionen kring Köpenhamn och Malmö år 2025 är en sammanhållen och hållbar metropol som skapar tillväxt i såväl Öresundsregionen som i Danmark och Sverige. När städer växer och utvecklas så smittar det av sig på den kringliggande regionen och på hela nationen.

Köpenhamns och Malmös styrkor kompletterar varandra. Det stärker regionens tillväxtmöjligheter, ökar konkurrenskraften och bevarar Öresundsregionen som en attraktiv plats att leva på och att besöka. Köpenhamn och Malmö är de två kugghjulen som driver tillväxtmotorn.

Tillsammans har Köpenhamn och Malmö potential att bli Nordens näringslivscentrum med optimala för-utsättningar för internationell företagsamhet.

Här ska finnas plats för såväl internationella huvudkontor som små innovativa entreprenörer. Möjligheterna finns framför allt i tillväxtbranscher som clean tech (företag som sysslar med utveckling, produktion och processer inom hållbar energi, koldioxidminskning i energiproduktionen och liknande), life science (universitet, sjukhus och företag inom medicinsk teknologi, bioteknik och läkemedel med fokus på forskning och utveckling), kreativa branscher, mari-tima företag, affärsservice samt informations- och kommunikationsteknik.

Studerar vi siffrorna finner vi ett gott utgångsläge för en stark Öresundsregion:

Här bor 3,8 miljoner människor.
Ekonomin omfattar 1,145 miljarder danska kronor, cirka 1,4 miljarder svenska.
En fjärdedel, 25 procent, av den samlade danska och svenska bruttonationalprodukten, BNP, produceras i regionen.
73 000 personer pendlar dagligen över Sundet.
Sedan år 2000 har svenska bropendlare lyft den danska ekonomin med 48 miljarder danska kronor, cirka 60 miljarder svenska.

I regionen finns fjorton utmärkta universitet.

Det är starka siffror som vittnar om en stor potential. Men den förverkligar sig inte av sig själv. Just nu upplever vi att Stockholm springer ifrån oss.

Sedan finanskrisen har Stockholm utökat sitt försprång framför övriga nordeuropeiska storstäder. Hamburg är med sin stora hamnverksamhet tämligen hårt drabbad av den internationella avmattningen i konjunkturen. Berlin har också tappat och krisen har drabbat dansk ekonomi hårdare än den svenska.

Ser vi på Öresundskommitténs integrationsindex, som mäter bland annat integrationen på arbetsmarknaden och på transportområdet i regionen, finner vi för fjärde året i rad en tillbakagång. Som minister för det nordiska samarbetet irriteras jag givetvis av de negativa siffrorna.

Vad är det då vi måste göra för att utveckla Öresundsregionen till en kraftigare tillväxtmotor?

Gränshindren hör till det vi måste ta itu med. Det finns exempelvis nationella bestämmelser som försvårar för den som vill arbeta på båda sidor av Öresund. Vi har olika regler för hur vi fastställer kvalifikationer och yrkeskompetens, liksom olösta problem kring något så grundläggande som försäkringar och arbetsgivaravgifter. Tyvärr är listan längre än så.

Våren 2012 träffades i Danmark en historisk överenskommelse om att avskaffa gränshindren. Syftet är att underlätta rörligheten för individer och företag, samt att göra det lättare att studera eller bosätta sig i ett annat nordiskt land. I klartext betyder det att det ska vara möjligt att röra sig över gränserna i Norden utan att riskera att hamna i en gråzon eller stoppas av oklara lagar och bestämmelser.

Överenskommelsen gör det lättare för studerande och färdigutbildade att praktisera eller arbeta i ett annat nordiskt land utan att hindras av att skatteregler, socialförsäkringsbestämmelser och praktikregler skiljer sig åt. Beslutet gynnar givetvis också Öresundsregionen. Men trots att vi redan tagit ett stort steg, måste tempot skruvas upp.

Jag har utsett Danmarks tidigare skatteminister Ole Stavad till ordförande för ett gränshinderråd, som på de nordiska regeringarnas uppdrag ska främja den fria rörligheten i Norden för privatpersoner och företag.

Ole Stavad ska gå på djupet för att blottlägga alla problem och utarbeta lösningar på förhållanden som innebär gränshinder. Arbetet ingår i Danmarks ordförandeskap för Nordiska ministerrådet under 2015 och jag har stora förväntningar på att det ska ge resultat.

Det återstår en del tills Köpenhamn och Malmö kan uppfattas som två delar i samma internationella metropol. Men vi arbetar på saken tillsammans med de svenska myndigheterna och det är ett arbete jag ser som mycket viktigt.