Spring til indhold

"Der er 1000 politiske fanger i Burma"

Debatindlæg i Politiken den 31. oktober 2011

Af udenrigsminister Villy Søvndal og udviklingsminister Christian Friis Bach

I ET DEBATINDLÆG i Politiken 26.10. klandrer en Burma-kender os for ikke at udtrykke tilstrækkelig begejstring over den seneste udvikling i Burma. Løsladelserne af politiske fanger og regimets reform- og dialogtiltag er ikke gået ubemærket hen. Men midt i al begejstringen over, at der nu endelig er sket fremskridt, skal vi ikke glemme, at der fortsat sidder alt for mange politiske fanger tilbage i de burmesiske fængsler.

Det vurderes, at det tilbageværende antal politiske fanger er over 1.000. De seneste løsladelser giver anledning til et forsigtigt håb, men de tilbageværende har også krav på at blive løsladt – og derfor også på, at vi tænker os rigtigt godt om, så vores engagement styrker den burmesiske befolkning.

Regeringen er – sammen med vores kolleger i EU – klar til at understøtte den gryende dialog mellem regimet og de demokratiske kræfter i landet og de reformer og tiltag til forsoning, der måtte følge. Forandringer i Burma skal komme fra politiske kræfter inde i landet.

Det internationale samfund kan og skal støtte op om den forandringsproces, men vi kan ikke overtage den. Udgangspunktet for regeringens politik er, at det burmesiske folk selv skal være den drivende kraft bag demokratiseringen. Hvis udviklingen i den kommende tid tilsiger et endnu mere aktivt engagement –også i direkte dialog med regeringen – så er vi klar til det.

Danmark har i mange år ført en aktiv og engageret politik i og i forhold til Burma. En politik, som de demokratiske kræfter inde i Burma har rost os for. Også fordi vi har opretholdt et vedvarende pres på regimet og fastholdt, at den nye regering skal leve op til sine forpligtelser over for den befolkning, som den hævder at repræsentere.

Der er ikke tvivl om, at det danske engagement har sat tydelige spor. Inklusive den humanitære bistand yder Danmark årligt mere end 50 millioner kroner. Det danske udviklingsengagement går ikke til regimet, men til forbedringer for befolkningen inden for blandt andet uddannelse, fattigdomsbekæmpelse og sundhed.

Vi støtter også opbygningen af civilsamfundsstrukturer, der kan hjælpe fattige mennesker med at organisere sig, stå sammen og tage aktivt ansvar for deres eget liv og del i Burmas udvikling.