Spring til indhold

Fiskeriministerens tale på ved åbningen af den danske fællesstand på Nor-fishing messen den 21. august 2018

Tak for ordet og tak for invitationen til at åbne den danske fællesstand her på Nor-fishing.
Trondheim var Norges hovedstad i Vikingetiden, så det er oplagt at trække tråde tilbage til dengang.
Vikingerne har måske været en anelse misforståede. 
Mange tror, at vikingernes succes var baseret på brutalitet og aggressivitet.
Men faktisk havde vikingerne succes på grund af deres teknologiske overlegenhed.
Dengang var havet og floderne verdens motorveje. Det var vandet, der forbandt landene, og kunne man bruge vandet, finde vej på floderne og navigere på havene, kunne man hurtigt komme verden rundt.
Vikingerne var rigtig dygtige – og bedre end andre - til at bygge skibe, til at navigere og til at udvikle redskaber og udnytte ressourcer.

De kunne bygge skibe, der var hurtige og som kunne sejle tæt ind under kysten. Det gjorde, at de kunne overraske deres fjender med et hurtigt angreb og at de kunne forsvinde igen lige så hurtigt som de var kommet.
Og så var de gode til at navigere. Så gode, at deres viden om navigation ifølge nogle forskere kun afviger meget få procent (2-4) i forhold til vor tids satellitnavigation.
Det gjorde vikingerne i stand til at rejse ud i verden og erobre store landområder og tilegne sig værdier. Det gjorde Danmark til en stormagt på den tid.
På samme måde som vikingerne, kan danske virksomheder erobre verden – ved hele tiden at være forrest med den nyeste teknologi, med at udvikle produkter og services, og være bedre end konkurrenterne.
Når man ser ned over listen af virksomheder, der deltager her på messen, så minder det om, at Danmark er en stormagt inden for fiskeriet.
Vi er en af de største eksportører af fisk og fiskeprodukter på verdensplan. Danmark er platform for international handel med fisk. Og vi har en høj produktivitet og værditilvækst i industrien, fordi vi er med helt fremme teknologisk.
Udviklingen har selvfølgelig også været i gang fra før vikingetiden – nemlig helt siden oldtiden, hvor man har de første spor af fiskeredskaber (net og kroge), så det er vel hvad man kan forvente. 
Heldigvis er I ikke frygtede ude i verden som vikingerne var det. Nej, I er anerkendte for stærke kompetencer og viden, for service, og for innovation og løsninger, der bidrager til effektivitet, bæredygtighed og omkostningsreduktion.

Det er opmuntrende at se hvor mange forskellige typer af virksomheder, der deltager her på messen. Det er alt lige fra havne, til værfter og servicevirksomheder og producenter af redskaber og procesudstyr.
Og det er særligt opmuntrende, fordi I er gode til at samarbejde og udvikle sammen. 
Det gør både noget godt for jeres egen virksomhed, for de andre virksomheder, for jeres lokalområde og for Danmark.
I skaber en markant del af Danmarks eksport og I bidrager til at eksporten af fisk og fiskeprodukter sker med en værditilvækst på mere end 20 procent.
I bidrager til at skabe arbejdspladser i Danmark – der er cirka 2500 mennesker beskæftiget i fiskeriet – og lige så mange beskæftiget i følgeindustrierne. I alt skaber fiskeriet 16.000 arbejdspladser i Danmark.
Det er altså noget der batter.
Derfor er vores eksport så vigtig.
Jeg vil have et fortsat fokus på eksport og jeg hjælper meget gerne med at åbne døre til markeder, hvor der er muligheder.  
For ligesom at havet var grundlaget for vikingernes succes i fortiden, så er havet en vigtig del af nøglen til vores fremtid. Der er stort potentiale og heldigvis er der appetit på investeringer, udvikling, nybygninger og ombygninger i fiskeriet.
Jeg ønsker jer rigtig god fornøjelse og god vind her på messen. 
Og jeg erklærer hermed den danske fællesstand på Nor-Fishing 2018 for åben.