Spring til indhold

Ministerens tale ved lancering af lystfiskerstrategi, den 25. oktober 2018

Tale ved lancering af Strategi for Lystfiskeri og lystfiskerturisme

Se lige den krabat, her.

Jeg kom til at tænke på Hemingways Den Gamle Mand og Havet, da jeg så billedet.
På den gamle, cubanske fisker, der har gået i tre måneder uden at fange noget, og som efterhånden er mærket som en uheldig, forfulgt mand.
De andre fiskere prøver at undgå ham, fordi de er bange for, at hans uheld skal smitte af, og forældre advarer deres sønner mod at tage hyre hos ham.
Helt alene sejler han langt, langt ud på havet og får langt om længe bid.
En fisk så stor og tung og stærk, at han ikke kan hale den ind, men i to dage må lade sin båd trække efter den.
Med sønderrevne hænder og nærmest bevidstløs af sult, tørst og udmattelse lykkes det ham på den tredje dag at jage en harpun i fisken og trække den ind, inden han sætter kursen tilbage mod land.
Det var en marlin, den gamle mand fangede.

Det her er en tun.
Tunen er en fantastisk fisk. Den kan blive tre meter lang og næsten 700 kg tung. Den kan svømme 80 kilometer i timen.
Jeg kan godt forstå, hvis danske fiskere lige blinkede en ekstra gang, da historien om, at tunen var vendt tilbage til Danmark, blev trykt i avisen.
For nok er Danmark ikke Cuba, og tunen er ikke en marlin, men den kan blive næsten lige så stor, og ligesom marlinen kan tunen koste blodige hænder og ømme lemmer, inden man får halet den indenbords.
Hvis man får halet den indenbords.
Indtil videre må man jo ikke fange tun i Danmark – heller ikke selvom man kan.
Men der er så meget andet, man kan fiske rundt omkring i hele landet.
Der er så mange muligheder i det danske lystfiskeri, og det har så mange fantastiske kvaliteter.
Der er oplevelser både for børnefamilierne, for de mere ”nørdede” havørredfiskere, som gerne bruger en uge i waders langs kysten, eller for turisterne, der kommer hertil langvejs fra.
Den historie skal vi blive meget bedre til at fortælle!

Det er ikke tilfældigt, vi befinder os i Assens.
Vi er i hjertet af Danmark, men også i hjertet af det, vi kunne kalde Danmarks blå bælte.
Hele Lillebælts-området, både Fynssiden og Jyllandssiden – fra Hedensted i nord til Sønderborg i syd – er spækket med vandløb, hvor fiskene har særligt gode forhold og derfor er særligt mange og særligt store.
På DTU’s landsdækkende ørredkort markeres særligt gode vandløb med en blå farve – og her i området ligger de blå markeringer helt tæt.

At Danmark er sådan et godt lystfiskerland skyldes, at der i mange år er gjort en målrettet indsats for, at det skulle være sådan.
Mange midler kommer fra fisketegnene, og uendeligt mange timer er lagt af frivillige foreninger over hele landet.
Der er fjernet spærringer, lagt gydegrus og udsat fisk, og mange, mange steder er der en meget tydelig effekt.

I Villestrup Å i Himmerland har fjernelse af spærringer betydet, at bestanden af voksne havørred i 2016 var hele 35 gange så stor, som inden man gik i gang med at fjerne spærringerne i 1999.
Antallet af lystfiskerfangede laks i Varde Å, Kongeåen, Sneum Å, Skjern Å og Storåen er firedoblet siden 2005.
Når vi laver en egentlig strategi for lystfiskeri er det dels for at understøtte det frivillige arbejde, der er foregået, dels for at gøre lystfiskeriet mere tilgængeligt for flere, og dels for at øge både danskeres og udlændinges bevidsthed om, at der er masser af muligheder for lystfiskeri i Danmark.

Der er fem elementer i strategien.

Det første bliver det nationale center for Kyst- Lystfiskerturisme, som kommer til at ligge her i Assens.
Centeret kommer til at arbejde med mange aspekter af lystfiskeriet, både forbedring af lokale forhold, mens også indsamling af viden og formidling om lystfiskeri i hele Danmark.
Det er et nationalt center, som kommer til at få en stor rolle i det videre arbejde med at fremme lystfiskeriet og lystfiskerturismen i Danmark.

Det andet er en digital platform, som skal skabe overblik over de mange fantastiske muligheder, der er for lystfiskeri i Danmark.
Den skal henvende sig til familien, som leder efter et fiskespot tæt ved hjemmet.
Den skal også henvende sig til lystfiskerturisten, der også har brug for at blive guidet til, hvor i Danmark fiskeferien skal gå, eller hvor man kan leje sommerhus.

Det tredje er konceptudvikling inden for segmentering af lystfiskerturisme, som skal hjælpe i markedsføringen af Danmarks lystfiskerdestinationer.
Vi ved, at lystfiskerturismen kan have en væsentlig lokaløkonomisk betydning. Ved Skjern Å giver laksefiskeriet alene en øget omsætning på 15 millioner kroner.
I Danmark er omsætningen fra lystfiskeri og lystfiskerturisme på ca. 1 mia. kroner om året.

Det fjerde element er en 3-årig brandingplan, der skal markedsføre Danmarks fiskerområder både for de grupper, der i dag fisker meget, og for de grupper, der i dag er underrepræsenteret i lyst- og fritidsfiskeriet.
Og endelig afsætter vi midler til at understøtte det frivillige arbejde.

Alle de sidste fire dele af strategien bliver forankret hos det nationale center for lyst- og kystfiskerturisme.

Strategien er først og fremmest et resultat af de input, som arbejdsgruppen er kommet med – og det vil jeg gerne sige jer stor tak for!
Jeg håber, at interessenterne omkring lystfiskeriet og lystfiskerturismen ser en fælles opgave i at gå videre med de mange andre tanker, som arbejdsgruppen er kommet med.
Jeg vil gerne invitere arbejdsgruppen til at fortsætte i en følgegruppe, så I kan følge realiseringen af strategien tæt, og byde ind med nye idéer og nye input i den kommende tid.

For den strategi, vi laver nu, er lavet til de vilkår, lystfiskeriet har i dag.

I fremtiden kan det være andre virkemidler og andre elementer, der skal til for styrke lystfiskeriet.
Det kan skyldes, at klimaet ændrer sig, at vandmængderne bliver større eller fordeler sig anderledes.

Måske er der kommet så mange tun – eller andre arter, vi ikke er vant til – at det er dem, vi skal til at fiske.
For fiskeriet er af natur omskifteligt. Det foregår på naturens præmisser, uanset hvor i naturen man dyrker det.

Det kan ende som Hemingways gamle mand, der efter dages udmattende kamp måtte se sin flotte fangst ædt op af hajer og kun kom tilbage med et skelet, eller det kan ende som det så ofte gør for lystfiskere i Danmark – med hjemmefanget aftensmad og gode naturoplevelser.

Tak for indsatsen, tak for samarbejdet og god fornøjelse derude.