Spring til indhold

Tale til Ring the Bell event, den 8. marts 2018

Intro:
• Der sidder 1 kvinde i Nasdaqs danske bestyrelse, som har 4 medlemmer. CEO’en er en mand.
• Der er 1 kvinde ud af 8 medlemmer i Aktionærforeningens bestyrelse.
• Der er 1 kvinde ud af 10 medlemmer i Finans Danmarks bestyrelse.
• Også i de organisationer er topcheferne mænd.
• Og ser man på samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelser i de børsnoterede selskaber, er der i alt kun 16 procent kvinder repræsenteret. Det er en fremgang, men helt ærligt, så er det ikke en fordeling, vi kan være tilfredse med.
•  Vi må også konstatere, at der i 52% af alle danske virksomheder, ikke er én eneste kvinde i bestyrelsen. Kan vi være enig om, at der er plads til forbedringer?
• Oveni i det, halter kvinder bagud, når vi taler om at investere. 
• Sagen er, at mænd oftere end kvinder investerer deres opsparing, mænd veksler deres sparepenge til aktier eller obligationer, og mænd står bag 8 ud af 10 aktiehandler. Kvinder afstår derimod fra at investere, fordi de ikke føler, at de har den nødvendige viden.
• Ifølge den danske værdipapircentral (VP Securities) ejer den kvindelige del af befolkningen kun en tredjedel af aktiebeholdningen. Sådan har det været de seneste otte år.
• Det er ærgerligt, for vi har brug for, at alle talenter kommer i spil både når det kommer til ledelse og til at investere. Ikke bare for, at den enkelte kan udfolde sit talent og potentiale, men også fordi det bidrager til at øge vækst og velstand i samfundet
• Undersøgelser viser, at der er økonomiske gevinster ved større diversitet i en virksomheds ledelse, ligesom flere kvindelige investorer vil være en gevinst for erhvervslivet. Der er penge i ligestilling, og både mænd og kvinder vinder på det.
• Vi bliver derfor nødt til at tænke nyt og tage flere forskellige midler i brug, hvis vi skal have flere kvinder ind i bestyrelser og have flere kvinder til at engagere sig i investeringer. 
• Og her er det, vi også må have mændene på banen.
• For det nytter ikke noget, at det [som i dag], kun er kvinder der mødes for at tale om ligestilling – vi kan jo godt blive enige med hinanden om, at der er et problem.
• Hvis vi for alvor skal lykkes med at få flere kvinder i ledelse, så kræver det, at de mænd, der i dag sidder på bestyrelses- og direktionsposterne og rundt omkring i ansættelsesudvalgene også engagerer sig i arbejdet med at fremme ligestilling og diversitet. For vi kan bare konstatere, at udviklingen ikke sker af sig selv.

• Blandt andet derfor holder jeg den 21. maj en Barbershop-konference, hvor mandlige erhvervsledere inviteres til at mødes for at drøfte, hvordan vi sammen sætter skub i ligestillingen.
• Barbershop-konferencen er en idé der opstod efter jeg sidste år deltog i Womenomics, den nordiske Business Conference om kvinders karriere og ledelse. Der var mange kvinder til stede, men desværre kun få mænd.
• Konferencen er til få at skabe opmærksomhed om, hvordan vi kan sætte fart i ligestillingen.
• Men det nemmeste, man som mandlig chef kan gøre, er at gå efter at ansætte både mænd og kvinder. Det kan man gå hjem og gøre i dag.
• Om lidt starter nedtællingen til, at klokkerne på alverdens børser ringer for ligestilling og for fremtidens kvindelige ledere og investorer. Det er fint, at vi bliver ved med at markere dagen, men vi kommer ikke i mål, hvis det kun er denne ene dag, vi har fokus på ligestilling.
• 8. marts er en markering, men det er i løbet af årets øvrige 364 dage, vi virkelig kan gøre en forskel. Det er her, vi skal tage det fælles ansvar, det er at skabe et mere ligestillet erhvervsliv og dermed et mere ligestillet samfund.