Spring til indhold

Tale til skolebesøg hos Kongehøjskolen med Red Barnet, den 25. marts 2019

Danskerne er et af verdens lykkeligste folk. Det hører vi igen og igen, og det er der god grund til at være stolte af. 

Men der er en anden historie, som vi ikke går og praler med. Den tyder på, at vi – verdens lykkeligste folk – også har en generation af ulykkelige unge. 

41 % af unge kvinder (16-24 år) har et højt stressniveau. For unge mænd er det 23 %. Det høje stressniveau smitter af på evnen til at lære, til at koncentrere sig, til at slappe af og være sammen med andre mennesker.

Region Syddanmark er faktisk den region, hvor der samlet er flest unge, der føler sig stressede, på tværs af aldersgrupper.

Blandt 16-24 årige her i regionen er 42 % af de unge kvinder ofte eller meget ofte er stressede, for unge mænd er det 23 %.

Og tallene viser også, at mange unge her i Region Syddanmark (23 % unge kvinder, 12% unge mænd) har et dårligt mentalt helbred. De er simpelthen kede af det.
Størstedelen (64 %) af danske unge er utilfredse med deres krop, og mange er utilfredse med deres liv. Det ser ud til, at pigerne er hårdest ramt.

Så selvom det at være ung i Danmark er kendetegnet ved høj grad af frihed og muligheder, 
tyder noget på, at det også er svært at være ung.

***

Måske er der en sammenhæng med det, vi kalder en perfekthedskultur.
En kultur, hvor man både skal være god i skolen og vise en hverdag, hvor der er styr på venner og udseende – ofte igennem de sociale medier. 

Hvor vi er hurtige til at dømme og fordømme hinanden – og har urealistiske forventninger til os selv og andre.

Den digitale udvikling har givet os mange muligheder. Men det betyder også, at man kan spejle sig i andre, og ikke mindst blive målt og vejet og vurderet 24/7.

Måske handler det også om en kultur, hvor grænserne for, hvordan vi behandler hinanden, både på de sociale medier og i virkeligheden, ikke er tydelige og alt for let overskrides?
30 pct. af de adspurgte13-17 årige i en undersøgelse fra Red Barnet, har oplevet, at andre unge har taget seksuelle billeder af nogen og delt dem på nettet.

Andre oplever at få stødende kommentarerer om deres krop eller udseende.

Nøgenbilleder, der bliver delt på nettet, er både grænseoverskridende og ulovligt.

Hadgrupper på nettet, hvor bestemte personer hænges ud og mobbes foran alle andre. 

Seksuelle invitationer fra fremmede eller flygtige bekendte.

Blandt unge kvinder siger 27 pct., at de det seneste år har været udsat for ikke-fysiske seksuelle krænkelser, som fx blotteri, rygtedannelse, stødende beskeder og telefonopkald og deling af billeder.

Dem, det går ud over, har svært ved at se det sjove eller frække i at få delt et billede eller en video, uden de har givet lov til det.

Og det kan også være ulovligt at videresende den slags billeder uden at have fået lov af den, der er på billedet eller videoen.

***

I har måske hørt om den såkaldte Umbrella-sag, hvor mere end 1000 unge over hele landet er blevet sigtet af politiet for at have delt seksuelt krænkende materiale af unge under 18 år.

Den sag siger både noget om, at grænserne for hvad man gør på nettet er eller har været for flydende. Og noget om, at de unge, der har videredelt, måske ikke har kendt til, at det var ulovligt.

Men sagen viser heldigvis også, at man kan blive straffet for at dele billeder og videoer af andres private forhold, uden de har sagt ja til det. Faktisk kan du risikere at få bøde eller fængsel indtil 6 måneder - og i visse tilfælde helt op til 3 år.

Og hvis personerne er under 18 år, og det er fx en video eller et billede med seksuelt indhold, som i Umbrella-sagen, kan du blive dømt for børnepornografi. 

For 14 dage siden kom det frem, at 50 nye unge er blevet sigtet i sagen. De har delt videoen efter andre unge er blevet dømt, og efter det kom frem, at pigen på videoen har fået psykiske problemer.

De unge har ingen undskyldning! 

***

Når det kan være ulovligt at dele fx nøgenbilleder af andre, så er det fordi, det ofte har store konsekvenser for den, der får sit billede eller en video delt, uden at hun eller han har sagt ja til det.

Der er unge, der bliver påvirket så voldsomt, at de ender med ikke at kunne gå i skole, at de får angst eller isolerer sig fra omverdenen. 

Det er ikke i orden.

For mig er det vigtigt at sige til jer: Det er aldrig den på billedets skyld. For det er ikke forkert fx at tage et nøgenbillede af sig selv. Det er forkert at dele et billede af andre uden at have fået lov.

Så, stop dig selv - og spørg, før du deler!

***

Og så skal vi alle sammen huske på – det gælder også de voksne - at de spilleregler, der gælder uden for de sociale medier, altså også gælder på de sociale medier.

Man skal ikke finde sig i mobning eller chikane, heller ikke på nettet.

Der er ingen skam ved at få tage et nøgenbillede af sig selv, men det er skammeligt at dele et billede, hvis man ikke har fået lov.

Man skal heller ikke gå alene med det, hvis man oplever at få delt et billede. Man skal tale om det og søge hjælp. Man kan blandt andet få hjælp SletDet.dk, som Red Barnet står for.

***

For mig er det vigtigt, at vi får debat om respekt, grænser og omgangsform både online og offline. Og det skal være tydeligt, hvad der er lovligt og ulovligt på nettet.

Derfor er jeg her i dag – for at møde jer og få input til, hvordan vi bedre kan nå derhen, hvor der er respekt for hinandens grænser, og hvor vi er bedre til at passe på hinanden på nettet.

Det håber jeg, at I vil være med til. I verdens lykkeligste land skal vi ikke lade en generation af unge være ulykkelige.