Spring til indhold

Ministerens tale ved indvielse af nyt vandløb i Skjern Å, den 27. juni 2018

I år 490 før kristi fødsel sejlede en enorm persisk flåde med en enorm hær over Middelhavet. 600 skibe og 200.000 soldater, hvis man skal tro de gamle historikere. Deres mål var Grækenland, som persernes konge i mange år havde forsøgt at erobre. Grækerne kunne kun stille med 10.000 mand mod de 200.000 persere, og det så ret sort ud. Men grækerne kendte deres land, og de forstod at udnytte det. De lokkede de mange persere ind på et smalt landstykke og kunne fra siderne hugge løs og nedkæmpe den ellers overlegne fjende. Efter slaget, som fandt sted på Marathon-sletten 42 kilometer fra Athen, løb en budbringer den lange vej hjem for at overbringe den gode nyhed. Efter at have fortalt om den store og uventede sejr, faldt han om, død af udmattelse. Det er grunden til, at vi i dag taler om et Marathon-løb, og at et Marathon-løb er 42 kilometer langt. Slaget på Marathon-sletten blev begyndelsen til en nyt tid for det græske demokrati.

Men hvad har Grækenland og perserne og Marathon-løb med Skjern Å at gøre?
Normalt ikke ret meget, men så alligevel.

Vi indvier i dag et nyt stykke af Skjern Å, hvor et stemmeværk er blevet fjernet og en ny vandløbsprofil er gravet. Det giver fri passage og dermed bedre forhold for åens fisk, som nu bedre kan bevæge sig og gyde i åen. Det er også begyndelsen på en nyt tid. Tidligere blev dette sted brugt til mølledrift, dambrug og strømproduktion. Det handlede om at skabe velstand og udvikling gennem industri. Fremover vil stedet især blive brugt rekreativt med de fordele, som det rekreative fiskeri kan give. Med de bedre forhold for fiskene kommer bedre forhold for fiskerne, og med bedre forhold for fiskerne kommer vækst og velstand til lokalområdet. Analyser viser, at hvis laksebestanden stiger, stiger velstanden i lokalområdet. Ved Skjern Å giver laksefiskeriet alene en øget omsætning på 15 millioner kroner. På landsplan genererer lystfiskeriet en omsætning på mere end 1 milliard. 

Dette vandløbsprojekt er et resultatet af forholdsvis få menneskers arbejde, men som tusinder kommer til at få glæde af gennem de næste mange år, både folk her fra egnen, fra andre dele af Danmark og fra andre dele af verden. Det er et arbejde, hvor vi er mange, der skylder de få en stor tak for deres hårde arbejde.

Det nye stykke af åen er præcis 42 kilometer langt. Det samme som et Marathon-løb. Jeg ved ikke, om tanken har været at udmatte fiskene, men jeg kan godt forstå, hvis de lader sig friste af fiskernes madding efter sådan en svømmetur. Til gengæld ved jeg med sikkerhed, at det ikke har været et nemt arbejde at skaffe de nødvendige midler til vandløbsrestaureringen. Det er dels sket med nationale tilskud og dels med tilskud fra EU. Især det lange, besværlige og udmattende arbejde med at sikre EU-midler til sådan et projekt kan føles som et Marathon-løb i sig selv.

Legenden fortæller, at den græske budbringer på sin løbetur fra Marathon til Athen fik selskab af guden Pan, der støttede og opmuntrede ham. Pan var den vilde naturs og jagtens gud, og han kunne, når det var nødvendigt, skifte form til en fisk. Med Marathon-lignende projekter som dette – hvor politisk vilje skal findes og midler skal søges både hjemme og fra EU. Hvor en spærring skal fjernes og nyt vandløb graves. Hvor gydegrus og skjulesten skal lægges ud og danske og udenlandske fiskere skal lokkes til – og hvor fiskene skal finde ud af at bruge de nye, bedre forhold, vi har skabt til dem – kan man nemt komme til at føle behov for lidt guddommelig indgriben.

Men det er alle de involverede i projektet, der med hårdt arbejde for naturen og for fiskene, har gjort Skjern Å til et endnu bedre sted at være fisk og fisker.
Tusind tak til jer alle sammen.

Hermed erklærer jeg…