Spring til indhold

Enhed skal hjælpe mænd og kvinder berørt af familievold

Debatindlæg af Karen Ellemann, Minister for ligestilling og nordisk samarbejde og Mai Mercado, Børne-og socialminister i Jyllandsposten den 6. juni

For tusindvis af mænd, kvinder og børn er vold en del af hverdagen i hjemmet. Enten fordi de bliver direkte udsat for psykisk eller fysisk vold, fordi de er vidne til det, eller fordi de selv er voldelige over for deres nærmeste. Det er uacceptabelt.

 

Derfor opruster vi nu med en ny national enhed mod vold i familien, der skal koordinere og styrke indsatsen.


Som kvinde på flugt fra en voldelig ægtemand kan det være svært at vide, hvor i landet der er plads på et kvindekrisecenter. Og som mand er det særligt tabuiseret at være voldsoffer, hvilket kan gøre det svært at søge og finde hjælp. Samtidig kan det være svært for en voldsramt familie at gennemskue junglen af tilbud, som skal gøre det nemmere at tackle hverdagen f.eks. efter et ophold på et krisecenter.

 

Derfor samler vi med den nye enhed for første gang nogle af de mest vidende og erfarne aktører på voldsområdet. Mens Dannerhuset og LOKK (Landsorganisation af Kvindekrisecentre) har solid viden om især indsatsen på kvindekrisecentre, har Fundamentet fokus på mænd i krise, Dialog mod Vold har bl.a. erfaring med behandling af voldsudøvere og kærestevold, og Mødrehjælpen har lang erfaring med ambulante tilbud til mødre, der har forladt en voldelig partner, og også til deres børn.


Ved at slå organisationernes forskellige ekspertise sammen får vi en enhed, som kan være katalysator for ny viden, der kan bidrage til en bedre og mere samlet indsats rundt om i landet. Og vi får en fælles indgang for dem, der har brug for hjælp.

 

Enheden får navnet Lev Uden Vold og skal stå for tilbud til voldsramte, blandt andet en national hotline, juridisk rådgivning og forskellige former for støtte til at tackle hverdagen efter volden. Enheden skal også fungere som videnscenter, der indsamler og formidler viden og erfaringer til bl.a. fagfolk, der arbejder med vold i nære relationer. Lev Uden Vold skal være en stemme i den offentlige debat og bidrage til, at vi får brudt tabuer. Vi skal åbent kunne diskutere indsatsen for voldsudsatte mænd, kvaliteten på kvindekrisecentre og behandlingen af voldelige familiemedlemmer og kærester, og hvordan vi forebygger vold i familien og nære relationer.
Vi skal have fat om problemets rod. Derfor er enheden en del af en større aftale, som også omfatter behandling af voldsudøvere og gratis behandlingsforløb til børn og mødre, som har levet med vold i familien.

 

Ud over at vi grundlæggende skal blive bedre til at forebygge vold og hjælpe familierne ud af dens skygge, er der også mere praktiske udfordringer på området i dag. Ligesom det kan være svært at finde rundt i, hvad der findes af tilbud om støtte. Nogle kvindekrisecentre oplever, at de er nødt til at afvise kvinder ved døren på grund af pladsmangel. Med hotlinen og pladsoversigten sikrer vi, at kvinderne bliver henvist til de centre, der har plads.

 

Vi har tiltro til, at enheden vil løfte kvaliteten af de eksisterende tilbud til personer, som lever med vold i familien, og at vi nu får bedre sammenhæng og koordination, så man f.eks. hurtigt kan få at vide, hvor man kan få plads på et krisecenter. Når man tager det svære skridt at forlade en voldelig partner, skal man være tryg ved, at vi som samfund står klar med kvalificeret hjælp til børn og voksne.

 

Alle har ret til et liv uden vold.