Spring til indhold

Faderskab er et universalmiddel

Kommentar af Karen Ellemann (V), minister for ligestilling og Bodil Nordestgaard Ismiris, direktør Lederne

Faderskab gavner mænds sundhed. Fædre lever simpelthen sundere end ikke-fædre. Det sætter en sundhedsuge for mænd (Mens Health Week) fokus på. Men ikke nok med det.

En ny kortlægning fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd(SFI) viser, at faderskabet også kan have en lang række andre positive effekter på fædrenes liv - for børnene, mødrene og familien.

Faderskabet er nærmest et universalmiddel til det gode liv og samfund.

Det er vores konklusion på kortlægningen, som samler op på de mulige effekter af fædres brug af forældreorlov.

Fædre, der er involveret i deres børn, får mere selvtillid. De er mere trygge og effektive i forhold til forældreskabet. De får en højere grad af trivsel. De bliver udsat for færre ulykker, har lavere dødelighed og er i mindre grad i konflikt med loven. Men ikke nok med det. Fædre, der er involverede i deres børn, bliver gode ægtefæller, gode lønmodtagere og gode borgere!

Den nye kortlægning konkluderer også, at faderskabet gavner børnenes trivsel. Børn med fædre, der involverer sig, klarer sig bedre i skolen, har bedre sociale kompetencer og får et bedre liv som voksne - sammenlignet med børn uden involverede fædre. Det ser ud til, at det er sønnerne, der får allermest glæde af, at far tager orlov.

En spørgeskemaundersøgelse, der sammenligner Australien, Danmark, UK og USA, viser, at hvis fædre tager barsel i to uger eller mere omkring barnets fødsel, så får det betydning for fars senere involvering i barnet. I alle fire lande er disse fædre i højere grad involveret i barnets måltider, skiftning af ble og natteroderiet, når der sammenlignes med fædre, der ikke tog fri i forbindelse med fødslen.

Men fars involvering og orlov er også godt for mødrene. Et studie fra Rockwool Fonden viser, at det får en positiv effekt på mødres indkomst og beskæftigelse, hvis fædre tager en større andel af orloven. Så på den måde får samfundsøkonomien også gavn af, at mor og far deler orloven.

Der har siden 2009 været en svag stigning af mænd, der tager en del af den fælles forældreorlov på 32 uger. Men der er plads til forbedring. Det skal være lige så naturligt, at fædre tager orlov, som at mødre gør det. Her har familierne en opgave i at tage debatten og ikke bare slå autopiloten til og lade mor tage orloven. Virksomheder, ledere og kollegaer kan også være med til at fremme fædres involvering og brug af orlov, og der er allerede en lang række virksomheder, der gør en stor indsats.

I efteråret iværksætter regeringen sammen med en række virksomheder og de faglige organisationer Aktion Fars Orlov, som skal fremme fars orlov.