Spring til indhold

Hævnporno i et ligestillingsperspektiv 

Tale ved Folketingets høring om hævnporno den 25. januar 2017 

- det talte ord gælder -

 

    Indledning

 • Først og fremmest vil jeg sige mange tak til Ligestillingsudvalget for at invitere til denne høring.

 • Vi har de seneste par år været vidne til alt for mange historier om unge, der har oplevet at få delt krænkende sexvideoer, nøgenbilleder og sexhistorier uden deres samtykke.

 • Derfor er det rigtig godt, at Ligestillingsudvalget med denne åbne høring bidrager til at sætte øget fokus på digitale sexkrænkelser. Det er også et fokuspunkt for regeringen, og vi vil snart præsentere en række initiativer.

     Hvorfor "hævnporno"?

 • Med ordet ”hævnporno” lægges der vægt på, at det handler om hævn, når fx en ekskæreste deler et billede, som er modtaget i fortrolighed. Det er naturligvis helt uacceptabelt og et alvorligt tillidsbrud.

Men hævnporno er egentlig ikke en helt dækkende betegnelse. For hvad sker der med billedet, når det er nået til tredjepart? Hvor ekskæresten deler billedet for bevidst at skade personen, så behøver de næste, som modtager billedet, ikke noget motiv for at dele.

 • Hævnporno er kun en mindre del af det store billede. Et billede af en kultur, hvor det at dele private billeder med andre ses som værende i orden.

 • Vi ved, at halvdelen af de 15-30 årige har modtaget nøgenbilleder. Og at næsten en fjerdedel ikke har noget problem med at videredele billeder af personer, de ikke kender. Det er derfor, billederne når så vidt omkring, at det bliver svært at få dem fjernet igen.

 • Mange – særligt piger  - oplever at blive chikaneret, ydmyget, udskammet og afpresset efterfølgende. I udlandet har vi set eksempler på, at enkelte unge piger har begået selvmord, fordi de simpelthen ikke kunne leve med, at der lå nøgenbilleder af dem på nettet, og fordi de følte en kæmpe afmagt over for de mange kommentarer og udskamninger, der følger med på de sociale medier, når sådanne billeder deles.

  Retten til at bestemme over egen krop

 • Jeg mener, at det vi ser, er et udtryk for et alvorligt normskred, og det er et normskred, jeg som ligestillingsminister vil være med at debattere og gøre noget ved.

 • Danmark har været et forgangsland, når det kommer til at give kvinder ret til selv at bestemme over deres egen krop. Vi var et af de første lande til at give kvinder fri adgang til abort. Og I Danmark er det en selvfølge for de fleste, at voldtægt og vold mod kvinder er uacceptabelt.

 • Men retten til at bestemme over sin egen krop indebærer også, at man selv bestemmer, hvem man vil vise den til. Og hvis man har valgt at vise sin krop til én, betyder det ikke, at man har valgt at vise den til alle.

 • Det er et alvorligt problem, at der stadig blandt nogen, er en opfattelse af, at man 'selv er ude om det', hvis man bliver udsat for seksuelle krænkelser. Lad mig slå fast: Det er aldrig ofrenes skyld!

 • Vi risikerer, at folk ikke tør anmelde overgreb til politiet og ikke tør bede om hjælp af frygt for at blive beskyldt for, selv at have lagt op til det.

  Hævnporno er et ligestillingsproblem

 • Som ligestillingsminister mener jeg, at det er et alvorligt problem. Piger og kvinder skal ikke udskammes, fordi de har sendt et foto til deres kæreste – eller for den sags skyld til andre.

 • Vi skal dog også være opmærksomme på, at det ikke kun er drenge der deler billeder. Vi ved, at både piger og drenge oplever at få delt deres billeder mod deres vilje. Og uanset hvem det går ud over, er det fuldkommen uacceptabelt.

 • Når man ser på de mange sager, der har været oppe, synes jeg dog alligevel, at der tegner der sig et klart billede af, at det især er unge pigers billeder, der deles systematisk.

 • Det gælder både de 1100 danske piger, som har fået nøgenbilleder delt på russiske hjemmesider. Og det gælder sager fra Viborg og mange andre danske byer, hvor der findes mapper med nøgenbilleder af lokale piger.

 • Det er også tydeligt, at det især er piger og kvinder, der oplever alvorlige sociale og psykiske konsekvenser af at blive udsat for hævnporno. Det kan være isolation, angst, depression og selvmordstanker. Et enkelt klik kan dermed ødelægge et liv.

 • Det kan skyldes, at der lægges rigtig meget vægt på pigers og kvinders udseende, og på hvor seksuelt attraktive de er. Samtidig med at piger og kvinder – stadig – ikke må være for seksuelt udfarende.

 • Så det handler grundlæggende om, hvordan piger og drenge respekterer hinanden. Det handler om ligestilling.

 • Jeg er derfor optaget af, at skabe debat om unges opfattelse af krop, køn og seksualitet, og hvordan det spiller ind i forhold til unges trivsel, skole og uddannelse, deres sociale liv og deres adfærd på de sociale medier.

 • Vi skal have en kultur, hvor de unge er i stand til at sætte egne grænser, så der ikke er nogen, der lader sig presse til noget, de ikke har lyst til, og hvor det er en pligt at gribe ind, hvis man ser andre få overskredet deres grænser.
     

    De unge har ret til at tage billeder af sig selv

 • De unge har ret til at tage og dele billeder af sig selv. Det er et spørgsmål om en fundamental demokratisk værdi - den enkeltes frihed til at udtrykke og udfolde sig

 • Og det giver ikke andre ret til at dele billederne uden samtykke.


    Handling

 • Fra flere steder lyder det, at digitale sexkrænkelser er et stigende problem. Red Barnets initiativ Sletdet.dk oplever at få flere og flere henvendelser fra piger og drenge føler sig krænket, som søger hjælp til at få fjernet billeder eller video.

 • Det kræver handling. Vi skal have knækket kurven, og vi skal bekæmpe problemet.

 • Vi kan ikke have et samfund og en ungdomskultur, hvor hævnporno er social acceptabelt. Der er brug for en bred debat om respekt for egne og andres grænser, så vi kan få sat en stopper for denne kultur.

 • Jeg mener, at vi alle sammen kan og bør bidrage til at eliminere de oldnordiske, formørkede og diskriminerende opfattelser og menneskesyn, der ligger bag, når nogen føler skyld og skam. Vi skal i større grad sikre, at de unge bliver opmærksomme på, hvordan de håndterer både andres og eget privatliv og grænser, når de er på de sociale medier.

 • For mig betyder ligestilling, at vi skal værne om og forsvare den enkeltes ret til at udtrykke og udfolde sig frit. Vi skal insistere på kvinders  ret til at bestemme over egen krop.

       Afslutning

 • Problemet skal gribes an fra flere vinkler, så vi sørger for, at der både er hjælp, aktiv indgriben og løsninger i det enkelte tilfælde.

 • Jeg er meget glad for, at justitsministeren, undervisningsministeren og jeg er på vej med en pakke med initiativer, som sætter bredt ind overfor digitale sexkrænkelser.

 • Tak for ordet.