Spring til indhold

Men´s health week 2017

Tale afholdt den 8. juni  2017

Tak for at jeg kan være med til at skyde dette års Men’s Health Week i gang.

Som minister for ligestilling glæder det mig hver gang, jeg får mulighed for at tale om mænd! Og det gør jeg faktisk ikke så sjældent.

Kvindernes internationale kampdag den 8. marts brugte jeg på at tale med mænd om mænd og orlov.

Jeg besøgte blandt andet Novozymes, hvor en ældre medarbejder sagde til sine mandlige kollegaer:
"Tag så meget forældreorlov, I er berettiget til. Og nyd det". Og sagen er, at flere og flere danske fædre ønsker at være en aktiv del af deres børns liv. De vil være med helt fra start. De efterspørger i stigende grad en bedre balance mellem familie og arbejdsliv.

I dag har vi ovenikøbet fået præsenteret resultater, der viser, at det faktisk gavner mænds sundhed at blive far. Fædre lever simpelthen sundere end ikke-fædre. Faderskabet er en naturmedicin. Det er nærmest et vidundermiddel, vil de fleste nok mene.

Men for at både mænd og kvinder, virksomheder og hele samfundet får den fulde gavn af medicinen, så er det vigtigt, at fædrene også tager forældrerollen på sig helt fra starten og tager deres del af slæbet på hjemmebanen.

Danmark er blandt de OECD-lande, hvor mændene tager størst del i arbejdsopgaverne i hjemmet.

Men det er fortsat primært kvinderne, der gør brug af barnets første sygedag. Tager opvasken. Svinger støvsugeren. Henter børn. Ordner vasketøj. Og ikke mindst tager størstedelen af barslen.

Danske mødre tager i gennemsnit 296 dages barsel og fædre 29 dage.

Det er bestemt ikke godt nok. Og det kan jo undre.

For i Danmark er der fleksible rammer for, at far og mor kan fordele orloven, så det passer til den enkelte familie. Forældre har mulighed for at dele de 32 ugers orlov med dagpenge i mellem sig. Samtidig peger en undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder på, at hver femte mand holder mindre orlov, end han gerne ville.

Det er der mange forskellige grunde til. Det er blandt andet hensynet til familiens økonomi. Arbejdspladsens kultur og bekymring for, at det får en negativ betydning for job og karriere.

Mange opfatter også orloven som noget, der først og fremmest tilhøre moren. Derfor er orlov noget, der først skal forhandles ved køkkenbordet. Derefter skal det forhandles med arbejdsgiveren, hvis man som far ønsker det.

Jeg ved ikke, om nogle af jer har fulgt med i Kanal 4s program "Mænd på barsel"?

Programmet følger en gruppe nordjyske fædre, der i to måneder har det fulde ansvar for baby og den hjemlige praktik. Programmet har helt klart sin del af komik, underholdning og spas.

Men det viser også helt almindelige mænd på orlov med deres børn og et fællesskab, der spirer mellem fædrene omkring det at være far.

Der blev også refereret til programmet på mit besøg på Novozymes på Kvindernes Internationale kampdag. En medarbejder sagde til mig, at "når de kan på tv, så kan jeg også".

Det siger noget om, at når fædre har rollemodeller og indgår i stærke fællesskaber, så kan vi skubbe på kulturen og få flere fædre til at tage orlov.

Det er værd at tænke over, at det betyder noget, hvordan der på arbejdspladsen tales om at være far. Om livet som børnefamilie. Og om muligheden for at tage orlov, når man bliver far. For første gang eller måske for anden eller tredje gang.

Hvis man vil ændre orlovskulturen på landets arbejdspladser, så er det helt afgørende, at alle spiller med. Både chefer og medarbejdere. Faglige organisationer og familier.

Og vi skal kigge på de store kulturforskelle, der findes i forhold til branche, bopæl, uddannelse og indkomst, hvis vi skal have en reel chance for at fremme fædres brug af orlov.

Derfor vil jeg sammen med erhvervsministeren og en lang række af Danmarks største virksomheder og faglige organisationer lancere en Aktion Fars Orlov.

Vi skal have flere fædre til at tage mere orlov. Det er godt for fædrene, familierne og virksomhederne, at fædre tager orlov.

Flere af de virksomheder jeg er i dialog med siger direkte, at fædres orlov er et konkurrenceparameter og led i en strategi om at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere.

Og så vil vi gerne vide mere om effekterne af, at fædre tager orlov. Både for den enkelte mand, kvinde, barn og familie. Effekter for arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor sætter vi en undersøgelse i gang om det her i 2017.

Jeg er meget positiv over for det projekt for fædre, som er blevet præsenteret i dag. Jeg vil gerne kvittere for initiativet og for, at Nordea Fonden har givet 10 mio. kr. til at lave legestuer for fædre og til i højere grad at inddrage fædrene i graviditeten og den første tid med barnet.

Her i Men’s Health Week har I tidligere både haft fokus på unge mænd, på psykisk sundhed og på fællesskabers betydning for sundhed. Det er helt centralt at arbejde for bedre sundhed for mænd. Det handler netop om ligestilling og lige muligheder.

Indtil for nyligt fungerede jeg også som sundhedsminister. Så jeg kender ligeså godt som jer de alvorlige kendsgerninger, når det gælder mænd og sundhed. Mænd har en mere usund livsstil og ender oftere i misbrug og selvmord, de går ikke til lægen, og de dør tidligere. Når mænd falder, falder de så at sige dybere ned.

Vi skal turde tale om forskelle på mænd og kvinder og på barrierene, hvis vi skal have mændene til at blive sundere og til at tage orlov. Lige muligheder og frihed for den enkelte til at foretage sine egne valg i livet.

Derfor er jeg er rigtig glad for at Men’s Health Week hvert år sætter et fokus på mænds sundhed og muligheder.

Jeg ser frem til at følge dette års aktiviteter og vil ønske jer en rigtig god uge.