Spring til indhold

Selvfølgelig er hævnporno aldrig offerets egen skyld

Debatindlæg bragt i Politiken den 17. januar 2017.

Hvis jeg har været uklar, vil jeg hermed slå helt fast: Uanset om det er kvinden selv eller kæresten, der har taget billederne, så er det helt uacceptabelt, hvis billederne misbruges og deles uden samtykke.

Karen Ellemann
MF, Ligestillingsminister og Minister for Nordisk Samarbejde (V)

Lad mig sige det helt klart: Seksuelle krænkelser og chikane er aldrig offerets egen skyld. Det gælder, uanset om der er tale om voldtægt, hævnporno, vulgære tilråb, ufrivillige berøringer eller anden chikane.

Ifølge Charlotte Kirkegaard i Politiken 8. januar har jeg i et interview gjort mig til fortaler for, at det er kvinders egen skyld, hvis de udsættes for hævnporno. Det er i dén grad en fejltolkning af min holdning.

Hvis jeg har været uklar, vil jeg hermed slå helt fast over for Charlotte Kirkegaard og andre, så misforståelsen ikke rodfæster sig eller breder sig, at jeg på ingen måde mener, at hævnporno er ofrenes egen skyld.

Jeg vil her bruge kræfterne på det, der er sandt – de reelle problemer. Ét af dem er, at der stadig – blandt nogen – findes en opfattelse af, at kvinder – og mænd for den sags skyld – ’selv er ude om det’, hvis de bliver forulempet og chikaneret.

Og det sker stadig, at kvinder bliver skammet ud på grund af deres køn, deres påklædning eller deres seksualitet.

Skam og skyld hos ofrene hører ingen steder hjemme. Og jeg er i den grad opmærksom på, at netop dét er et af de helt store problemer. Det er derfor, jeg siger, at vi skal sørge for at holde samtalerne og debatterne om det her i kog.

Jeg mener, at vi alle sammen kan og bør bidrage til at eliminere de oldnordiske, formørkede og diskriminerende opfattelser og menneskesyn, der ligger bag, når nogen føler skyld og skam.

For mig betyder ligestilling, at vi skal værne om og forsvare den enkeltes ret til at udtrykke og udfolde sig frit. Vi skal insistere på kvinders ret til at bestemme over egen krop. Det indebærer naturligvis, at kvinden ene og alene bestemmer, hvem hun viser sin krop til.

Når det handler om hævnporno, er det ofte netop dét, kvinden har gjort til at begynde med: vist sin krop til én, hun stolede på. Uanset om det er kvinden selv eller kæresten, der har taget billederne, så er det helt uacceptabelt, hvis billederne misbruges og deles uden samtykke.

Derfor skal vi sætte fokus på det normskred, der kan konstateres, og som er medvirkende årsag til, at disse krænkelser finder sted i så stort et omfang, som vi ser. Vi skal i større grad sikre, at de unge bliver opmærksomme på, hvordan de håndterer både andres og eget privatliv og grænser, når de er på de sociale medier.

Jeg tror desværre, der indimellem kan ske det, at en skærm kan få nogle til at glemme, at der sidder et rigtigt levende menneske i den anden ende.

Det er måske derfor, at det er muligt for nogle at fortrænge, at ens handlinger kan have alvorlige konsekvenser for den, man skriver krænkende til eller om, eller hvis billede man sender videre. Det kan ødelægge et andet ungt menneskes liv.

Det skal også være helt klart, at det kan få store konsekvenser for den, der gør sig skyldig i at dele andres billeder. Det kan være ulovligt og dermed også strafbart at optage sexvideoer af personer uden deres samtykke – det gælder også deling af nøgenbilleder uden samtykke.

Men når de unge anonymiseret bag skærmen hurtigt kan trykke send og gøre ubodelig skade, så er der også sideløbende behov for at sætte fokus på f.eks. digital dannelse, konsekvenser og regler. Og på, at de unge skal stoppe op – og ja, stoppe sig selv – inden de trykker.

Hævnporno handler også om andet end deling af billeder. Det er for mig udtryk for et normskred, som vi skal forebygge og tage alvorligt. Det handler om, hvordan piger og drenge respekterer hinanden. Det handler om ligestilling.

Jeg mener, der er behov for at få mere debat og meget mere viden om unges opfattelse af krop, køn og seksualitet, og hvordan det spiller ind i forhold til unges trivsel, skole og uddannelse, deres sociale liv og deres adfærd på de sociale medier.

Vi skal have en kultur, hvor de unge er i stand til at sætte egne grænser, så der ikke er nogen, der lader sig presse til noget, de ikke har lyst til, og hvor det er en pligt at gribe ind, hvis man ser andre få overskredet deres grænser.

Regeringen arbejder lige nu på en række tiltag, som snart vil blive præsenteret. Initiativer, der sætter ind over for hævnporno.
Men efter min mening har vi har alle sammen – både politikere, lærere, forældre, ja, alle – et ansvar for at støtte de unge og hjælpe dem til at udfordre det normskred, der er baggrunden for hævnporno.