Spring til indhold

Tale til konferencen ”Fremtiden er digital – Hvordan får vi pigerne med til at skabe den?”

Tale afholdt til konference om piger og teknologiforståelse den 26. februar 2018

Som overskriften på konferencen siger, så er fremtiden digital. Det tror jeg, vi alle kan være enige om.

Derfor nytter det heller ikke, at drengene bliver de digitale skabere, mens piger alene bliver de digitale brugere.

Vi skal have alle talenter i spil – også pigerne. Det er det, vi er samlet her i dag for at finde en løsning på.

Vi ved fra undersøgelser, at piger undervurderer egne evner inden for it, selvom deres evner faktisk er på samme niveau som drengenes.

Vi ved også, at man er mere tilbøjelige til at vælge interesser og uddannelse efter, hvad man synes, man er god til.

Samtidig er der den hér mærkelige opfattelse af, at det med it mest er noget for drenge.

Det er med til at svække pigernes selvtillid, og det kan måske ligefrem være en undskyldning for ikke at give fx kodning en chance.

Derfor er det nødvendigt, at skoler og fagpersoner er bevidste om at få pigerne med på den digitale dagsorden – og ikke ubevidst gå ud fra, at pigerne ikke kan eller ikke har lyst til at prøve.

Før jul besøgte jeg sammen med undervisningsministeren en folkeskole, hvor jeg havde lejlighed til at tale med børn fra både de små klasser, mellemtrinet og de ældste klassetrin.

Noget af det jeg lagde mest mærke til, var børnenes begejstring over it, kodning og robotter. Alle børn fik muligheden for at prøve det af, og skolen gjorde en kæmpe indsats for, at alle skulle være med.

Skolen havde også lavet en digital-patrulje med både piger og drenge. Digital-patruljen hjalp de andre elever – og nogle gange også lærerne – med it i undervisningen.

Eleverne i digital-patruljen var meget stolte over at være med. Og for nogle havde det været med til at give dem et fagligt løft i skolen, fordi de havde fået et fagligt ”selvtillids-boost” af at blive udpeget til digital-patruljen.

Vi talte også med et par piger fra udskolingen. Det gjorde bl.a. indtryk på mig, at pigerne fortalte, at de ofte giver sig ud for at være drenge, når de spiller computerspil. For at blive taget seriøst.

Det fortæller mig desværre, er der er et godt stykke vej igen.

Det vil være godt, hvis pigerne i højere grad indtager den digitale scene! Det er der mange årsager til.

Pigerne skal være med til at skabe fremtiden – både som udviklere og it-specialister, men også som kompetente samfundsborgere. Man forventer, at alle i fremtiden får behov for helt grundlæggende kodefærdigheder.

Og så er der virkelig brug for pigerne på arbejdsmarkedet. Der er allerede nu mangel på it-specialister, og manglen forventes at vokse de kommende år.

Derfor har arbejdsmarkedet brug for, at alle talenter kommer i spil – og pigerne er en uudnyttet talentmasse. Samtidig går de glip af spændende og gode jobmuligheder.

Og så kommer der simpelthen bedre produkter ud af det, når både kvinder og mænd er med til at skabe dem. Det gælder både inden for velfærdsteknologien og i det private erhvervsliv.

Vi kender til en række skrækscenarier. Der er sundheds-app’s, der ikke tager højde for kvinders cyklus. Der er crash-test-dummies, som ikke er tilpasset kvindekroppen. Og der er lavet medicinsk behandling, som kun er testet på mænd.

Man kunne som ligestillingsminister også fristes til at nævne kommunale it-løsninger, der kun tillader digital kommunikation med mor og ikke med far.

Og så er der alle de kommercielle produkter, som har brug for kvindelige udviklere for at være attraktive for den kvindelige forbruger.

Vi har brug for pigerne – de skal være med til at skabe det fremtidige samfund.

Jeg tror, at noget af det, der kan gøre en stor forskel, er, at alle børn præsenteres for kodning i en tidlig alder, så både piger og drenge finder ud af, at det også er noget for dem.

Vi skal give pigerne positiv erfaring med kodning og styrke deres selvtillid, før de når at få opbygget stereotype forventninger om, at it er ”en drengeting”.

Jeg er rigtig glad for, at vi kan samle så mange aktører i dag. Mange af jer er allerede nået langt i forhold til at styrke pigers interesse for it og kan dele jeres viden og erfaringer.

Min opfordring til jer er: Gå her fra i dag og fortæl pigerne i folkeskolerne, i gymnasierne, i studievejledningerne og derhjemme omkring spisebordet, at it også er noget for dem. Pigernes evner fejler ikke noget, og it er en god  karrierevej.
Sammen kan vi knække koden.