Spring til indhold

Forberedelse af Det Europæiske Råd den 28. - 29. oktober 2010

Hovedemnet på det forestående udenrigsministermøde i Bruxelles den 25. og 26. oktober vil være forberedelsen af topmødet for EU’s stats- og regeringschefer - Det Europæiske Råd - den 28.-29. oktober

Der bliver tale om et vigtigt topmøde, som først og fremmest vil skulle træffe stærke og vidtgående beslutninger om styrkelse af det økonomiske samarbejde i EU. Det vil være den foreløbige kulmination på det arbejde, der blev sat i gang i foråret som udløber af krisen i navnlig Sydeuropa, og som hovedsagelig har fundet sted i den særligt nedsatte taskforce under Van Rompuys ledelse. Det Europæiske Råd vil skulle beslutte at styrke reglerne og koordinationsmekanismerne på en række områder inden for det økonomiske samarbejde. Det drejer sig blandt andet om øget finanspolitisk disciplin med en stærkere fokus på gældsnedbringelse og finanspolitisk holdbarhed i medlemslandene og en styrket efterlevelse af de fælles spilleregler ved brug af sanktioner og incitamenter; det drejer sig om en bredere overvågning mellem medlemslandene af konkurrenceevne og makroøkonomiske ubalancer; og det drejer sig om fremtidig økonomisk krisehåndtering.

Grundlæggende handler dette om at sikre, at EU kommer styrket ud af den økonomiske krise. Tiltagene skal således gøre os bedre i stand til at opdage og imødegå uholdbare udviklinger i medlemslandene og bidrage til at sikre en mere velfungerende økonomisk og monetær union. Det er til alle medlemslandes fordel - også de lande, der som Danmark står uden for euroen, hvad krisen med al tydelighed har vist.

Endnu mere grundlæggende handler det også om et meget væsentligt bidrag til at sikre opdatering af EU-samarbejdet og orden i eget hus. Det er nødvendigt for, at EU kan begå sig i og drage fordel af den nye økonomiske verdensorden, der længe har været undervejs - en udvikling som den globale økonomiske krise har forstærket. Et andet afgørende bidrag til dette er den fælles og mere målrettede udenrigspolitik, som EU kan blive i stand til at føre med oprettelsen af stillingen som udenrigsrepræsentant og den nye fælles udenrigstjeneste. Det sidste EU-topmøde i september, som jeg deltog i sammen med statsministeren, handlede blandt andet om EU’s strategiske partnerskaber med de væsentligste internationale aktører, herunder de nye vækstøkonomier i Asien og andre steder. 

Der er også sådanne internationale emner på topmødet sidst på måneden, som jeg vil drøfte med de andre medlemslandes udenrigsministre næste uge. EU vil skulle fastlægge sin holdning forud for det kommende G20-topmøde i Seoul i starten af november, hvor der både skal drøftes økonomiske og finansielle emner og udviklingsspørgsmål. Endvidere vil udenrigsministrene give deres bidrag til forberedelsen af EU-USA topmødet den 20. november og til forberedelserne af klimakonferencen i Cancun i december.

EU er en helt afgørende ramme for at sikre Danmark økonomiske og politiske stilling i en globaliseret verden. Hvis EU hensygner som taberregion, bliver også Danmark et udkantsland i verden. Men hvis EU formår at rejse sig samlet og skabe vækst og beskæftigelse og præge den globale udvikling, vil det også øge Danmarks økonomiske og politiske muligheder. Det ændrer selvfølgelig ikke på, at det primære ansvar for at sikre et stærkt Danmark hviler hos os selv. Og her er regeringen i fuld gang. Men det er også afgørende, at EU formår at vise handlekraft og træffe de nødvendige beslutninger i den kommende tid. Det vil jeg gøre mit til.