Spring til indhold

God vækst i eksporten men flere muligheder

Lene Espersens kommentar i Børsen den 23. november 2010.

 AF LENE ESPERSEN, udenrigsminister (K)

Frem til februar i år var der frygt for, at Danmark var hægtet af det økonomiske opsving i Europa og den stærke vækst i Asien og andre lande. Frygten blev næret af, at eksporten stort set stod stille på den dybe bund, som vi var havnet i efter den finansielle nedsmeltning i efteråret 2008, og var for så vidt velbegrundet, da Danmark har mistet betydelig konkurrenceevne i en årrække.

Så galt gik det heldigvis ikke. Faktisk er det lykkedes dansk eksport næsten at nå tilbage på samme eksportniveau, som før krisen ramte.

Det skal vi være meget taknemmelige for. Men vi kan ikke tage det som udtryk for, at alt nu igen går godt for de danske eksporterhverv. Tværtimod ved vi, at krisen har trukket dybe spor blandt virksomhederne, og at mange har måttet indskrænke eller dreje nøglen om. Og de langsigtede udfordringer for vores konkurrenceevne er lige så markante i dag, som de var det i går.

Når den samlede eksport alligevel har genvundet sit tidligere niveau, skyldes det formentlig i vidt omfang, at en række i forvejen stærke og konkurrencedygtige virksomheder inden for bl.a. medicin og farmaceutika yderligere har øget eksportomsætningen. Denne type virksomheder er meget vigtige for dansk velstand, og vi skal satse skarpt på at give dem de bedst mulige betingelser og trække yderligere til fra udlandet. I Udenrigsministeriet har Invest in Denmark haft god succes hermed og har de seneste tre år bidraget til at skabe eller fastholde mere end 3.000 arbejdspladser i Danmark. En stor del af disse er videnstunge investeringer inden for især Cleantech, Life Science og ICT.

Men samtidig med denne vækst har andre virksomheder vanskeligt ved at klare sig. Det drejer sig om en række mindre danske virksomheder og underleverandører inden for jern og metal, plastik m.v. Disse virksomheder rammes hårdt af et skærpet prispres på eksportmarkederne og de vanskeligere kreditforhold. Samtidig slås de med den strukturelle udfordring, at væksten er højere og omkostningsniveauet lavere i Asien og andre såkaldte emerging economies, og det kan derfor strategisk være mere hensigtsmæssigt at udvide produktionen der frem for i Danmark.

Nødvendig produktion
Det er en udfordring, vi må forholde os til. Vi kan ikke nøjes med højteknologiske og vidensbaserede virksomheder, som forudsætter meget højtuddannet arbejdskraft. Vi er også nødt til at have mere traditionelt baserede produktionsvirksomheder, da det er her, at en stor del af beskæftigelsen skabes. Det ideelle vil være, at de håndværksmæssigt baserede virksomheder indgår i et samspil med de vidensbaserede og via innovation og produktudvikling skaber ny produktion og nye virksomheder i Danmark.

Med det høje løn- og omkostningsniveau i Danmark er der visse typer produktion, vi ikke kan fastholde. Alternativet er ikke, at denne produktion opgives, men at den føres videre andre steder – i sidste ende for at sikre de pågældende danske virksomheders samlede overlevelse og fortsatte beskæftigelse i Danmark. Hvis vi skal fastholde det høje løn- og omkostningsniveau, kan det kun lykkes, hvis vi genererer en tilsvarende høj værditilvækst i den resterende del af produktionen. Dette forudsætter bl.a. viden, kompetencer, effektiv organisation og professionel ledelse, som til stadighed øger produktiviteten.

Regeringens kraftige prioritering af uddannelsesområdet og initiativer med risikovillig kapital til iværksættere og små- og mellemstore virksomheder skal ses i dette perspektiv. Men lige så vigtigt er, at virksomhederne får skabt kontakter og afsætning i udlandet, som giver øget omsætning, innovation og risikospredning. Tidspunktet forekommer rigtigt nu.

På den korte bane er der gode muligheder på nærmarkederne – særligt Tyskland, Sverige, Norge, Finland, Polen – som er kommet godt igennem finanskrisen, har god vækst, og vil være naturlige opstartssteder for mange mindre danske virksomheder. Udenrigsministeriet er lokalt til stede og kan bistå med at skabe kontakt til samarbejdspartnere og kunder.

På den lidt længere bane er de store muligheder dog på fjernmarkederne i bl.a. Kina, Indien og Brasilien, som står til at få meget høj vækst i de kommende år. De fleste store danske virksomheder er allerede til stede på disse markeder. Men der er plads til flere. I mange tilfælde er det vanskelige markeder.

Men Udenrigsministeriet har stor erfaring og mange kontakter til både myndigheder og virksomheder, som danske virksomheder kan benytte sig af. Det er nødvendigt, at flere danske virksomheder satser på disse vækstmarkeder. Jeg vil derfor i de kommende måneder stå i spidsen for en styrket indsats for at få åbnet dørene til alle disse store markeder for bredden af dansk erhvervsliv.