Spring til indhold

Interview i Nyt fra Öresund

Interview med ministeren for nordisk samarbejde, Manu Sareen, i Nyt fra Öresund, den 17. oktober 2011 med fokus på integration i Øresundsområdet.

Rörelsefrihet prioritet för nya Nordenministern

DANMARK. Manu Sareen (Radikale Venstre) är Danmarks nya minister för nordiskt samarbete. Här svarar han på frågor från Nytt från Öresund om hur han ser på utvecklingen i Öresundsregionen.

Vilka områden i Öresundsregionen är viktigast att samarbeta kring?

Den fria rörligheten mellan de nordiska länderna är en av de viktigaste frågorna, vilket den nya regeringen också nämner som prioritet i sin regeringsförklaring. Det ska vara enkelt att arbeta, studera och bosätta sig i ett annat nordiskt land.

Under det danska ordförandeskapet i Nordiska rådet under 2011 har gränshinder varit ett högprioriterat område och en expertgrupp är tillsatt för att analysera existerande hinder och komma med förslag till lösningar. Gruppen ska avrapportera i februari 2012.

Vilka gränshinder tycker du är särskilt viktiga att lösa?

Förra regeringens finansminister samt arbetsmarknadsminister hade fokus på att undanröja hinder när det gäller personer som arbetar i både Sverige och Danmark, och detta fokus kommer fortsätta under den nya regeringens ledning. Vi är medvetna om existerande hinder och jag ser fram emot att få till stånd en dialog med relevanta aktörer, bland andra Gränshinderforum och Øresundskomiteen.

Vad tycker du om Gränshinderforums och Øresundskomiteens lösningsförslag om att man ska få arbeta 25 procent i bosättningslandet utan att socialförsäkringen flyttas över? 

Det är helt klart att det finns utmaningar på socialförsäkringsområdet när det gäller personer som arbetar i båda länderna. Danmarks och Sveriges socialförsäkringssystem är uppbyggda på helt olika sätt. Den tidigare regeringen har arbetat på att lösa de här problemen och även den nya regeringen kommer att arbeta för att hitta en lösning som länderna kan vara nöjda med.

Hur tycker du att det politiska samarbetet mellan Danmark och Sverige fungerar? Behövs det fler mötesplatser för regionala respektive nationella politiker från Danmark och Sverige?

Som ny minister vill jag gärna vänta med att uttala mig om detta tills jag har satt mig mer in i frågan.


Av Charlotte Pehrson/NFÖ