Spring til indhold

Ny Nordisk Skole skal være et samlende fyrtårn

Indlæg af ministeren for nordisk samarbejde og børne- og undervisningsministeren

Af Christine Antorini, børne- og undervisningsminister, og Manu Sareen, minister for nordisk samarbejde

De nordiske landes dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelse vækker stor interesse rundt om i verden. Vi er gode til at tænke i et sammenhængende børne- og unge liv, lige fra de små begynder i vuggestuen, til de unge står med et svendebrev eller en studentereksamen i hånden. Vi får besøg fra både USA, asiatiske og europæiske lande, der vil blive klogere på, hvordan vi skaber gode læringsmiljøer for børnene, mens både mor og far er på arbejde. Men vi har også nogle klare udfordringer, som gør det interessant at se på, hvordan vi i Norden kan lære af hinanden og omverdenen for at skabe det nødvendige faglige løft af alle børn og unge uanset deres baggrund.

Vi lykkes i dag i høj grad med at skabe børn og unge, der kan samarbejde, tænke selvstændigt, demokratisk, innovativt og har lyst til at lære mere. Men samtidig har vi nogle massive udfordringer, når det handler om at få de sidste 15-20 procent børn og unge med, der i dag ikke har tilstrækkelige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Og der er stadig alt for stor social slagside i uddannelsessystemet, fordi vi ikke er gode nok til at løfte børn og unge fra familier uden uddannelse.

Svaret er derfor ikke, at vi i Norden skal hvile på laurbærrene, for på mange områder har vi meget at lære af hinanden og udlandet. Hvor den tidligere regering enøjet så mod øst, vil vi se globalt, men med forankring i nord. Fx har Finland været dygtige til både at skabe god inklusion, fællesskab og et højt fagligt niveau. Derfor skal et nyt nordisk udviklingsprojekt i Nordisk Ministerråd nu udforske den nordiske vej til fremtidens dagtilbud og uddannelser med høj faglighed og stærke færdigheder. De nordiske lande er blevet enige om i det kommende år finde frem til de særlige karaktistika og den bedste praksis, som Norden kan tilbyde. Vi skal genfinde og forny den særlige nordiske dagtilbuds- og uddannelsestradition, så vi bliver bedre til at skabe det faglige løft af vores børn og unge, der er helt nødvendigt for fremtidens velfærd. Norden skal være et fagligt fyrtårn.

Vi skal være bedre til at kombinere leg og læring i vores dagtilbud, vi skal genoptage traditionen for kobling af praksis og teori i undervisningen, vi skal bygge vores pædagogik og undervisning på den fremmeste professionelle viden og praksis, og vi skal ikke mindst have den store gruppe af drenge og tosprogede med, der i dag bliver hægtet af uddannelsestoget. Alle disse udfordringer findes der allerede gode løsninger på i dag – både i Norden og i andre lande. Opgaven er at finde dem, og gøre dem brugbare i en nordisk kontekst. Det arbejde glæder vi os til at udforske sammen med de andre nordiske lande.