Spring til indhold

Ministeren for nordisk samarbejdes indlæg
ved Nordisk Råds 65. session

Ministeren for nordiske samarbejde Manu Sareens indlæg ved Nordisk Råds 65. session onsdag den 30. oktober 2013, Stortinget, Oslo, det internationale samarbejde

Fru præsident, ærede kolleger og kære nordiske venner

Som nordisk minister og minister for ligestilling vil jeg gerne give et par yderligere argumenter for, at vi i udviklingen af den fremtidige nordiske model holder fast i ligestilling som en grundlæggende værdi og bruger det aktivt i brandingen af den nordiske supermodel. Der er mange gode argumenter for, hvorfor der er tale om en konkret merværdi.

Der er tale om nordisk nytte, fordi ligestilling er en vinderstrategi. Ligestilling skaber nemlig lige muligheder og sætter en ramme, hvor den enkelte kan gro og udfolde sig. Ligestilling kan betale sig – det viser den samfundsøkonomiske bundlinje.

Ligestilling er nemlig en del af kernen i vores samfund på linje med demokrati, økonomisk vækst og velfærd.

Der er brug for de nordiske lande globalt, når der skal drøftes ligestilling.

Selvom vi har set en masse fremskridt for især kvinder verden over, så oplever vi også en stigende modstand mod kvinders rettigheder og mod nedbrydning af traditionelle kønsroller.

Jeg har oplevet det på nærmeste hold i New York til FNs Kvindekommissions samlinger. På trods af, at jeg har talt med engagerede og velmenende ministre fra hele verden, så har vi utrolig svært ved at få hevet nogle aftaler hjem.

I 2012 fik vi slet ikke en aftale. Vi ser i disse år en uheldig alliance mellem en række konservative lande, som forsøger at gradbøje kvinders rettigheder og underlægge dem religiøse og kulturelle hensyn.

I år gik det bedre, men kun fordi vi fik mobiliseret et stærkt politisk pres. Her var de nordiske lande meget aktive. Vi fik en fælles stemme, og vi fik arrangeret en række møder med ministre fra centrale lande, og heldigvis viste det sig, at dialog hjælper.

Dialog fremmer faktisk forståelsen! Og her kan vi nordiske lande gøre en enorm forskel, når vi optræder i samlet flok. Uanset om vi snakker kønsroller og social kontrol, bedre uddannelse til piger og drenge, bekæmpelse af kønsbaseret vold eller kvinders uligheder globalt – så har vi i de nordiske lande en fælles rolle at spille. Hvad enten der er i New York eller i forbindelse med en Gay Pride, der løber af staben.

Jeg håber, at vi kan blive endnu skarpere på en nordisk ligestillingspolitik. Derfor havde jeg for nyligt indkaldt til en tværnordisk konference i København, hvor den fremtidige nordiske ligestillingspolitik var på dagsordenen. Mit ønske var, at deltagerne skulle komme med ideer, input og inspiration til det nordiske ligestillingssamarbejde. Deltagerne kom med en lang række konkrete forslag som jeg vil viderebringe til mine nordiske ministerkollegaer.

Fru Præsident, kolleger og nordiske venner. Vi skal udnytte den opmærksomhed den nordiske model har i øjeblikket til at være med til at forme fremtidens løsninger på ligestillingsområdet. Vi kan gøre Norden til en mærkevare og bidrage til ”next practice”.