Spring til indhold

Arktis er selvfølgelig på listen

Udenrigsministerens indlæg i Politiken 7. september 2014 om Arktis.

Af udenrigsminister Martin Lidegaard (R)

Flemming Ytzen skriver i Politiken den 3. september, at Mogens Jensen og jeg ikke har Arktis med i vores kronik om dansk udenrigspolitik. Han har helt ret. Jeg er derfor glad for, at Flemming Ytzen tager emnet op og sætter det til debat – for det er jo lige netop det vi har efterspurgt: en debat om hvad vi skal fokusere og prioritere i dansk udenrigspolitik. Og jeg kan love, at Arktis kommer til at være med i de udenrigspolitiske visioner, som vi præsenterer senere på året. 

Arktis har fra start har været en af mine fire udenrigspolitiske prioritetsområder – sammen med EU, fred og stabilitet og myndighedssamarbejde. Det har jeg sagt og skrevet flere gange, så ingen bør være i tvivl om, at det er en prioritet for mig og regeringen. Jeg er enig med Flemming Ytzen i, at det er vores geopolitiske baggård. Ukraine-krisen har om noget demonstreret behovet for, at Arktis skal være et lavspændingsområde, og vi følger udviklingen tæt. 

For mig at se må målet være, at vi i et aktivt samarbejde mellem alle dele af Rigsfællesskabet - ikke mindst Grønland - arbejder målrettet på at skabe en bæredygtig økonomisk udvikling med stort fokus på klima og miljø, samtidig med at vi fastholder regionen som et politisk stabilt og fredeligt lavspændingsområde. Alle de mål har vi forfulgt over en bred front - ikke mindst de seneste måneder, hvor samarbejdet med Grønland er blevet intensiveret.

De samme mål er blevet forfulgt i Arktisk Råd, hvor vi blandt andet har medvirket til at udarbejde aftaler om håndtering af oliespild og en styrkelse af redningsberedskabet i regionen samt styrket det erhvervspolitiske samarbejde. Endelig har vi i FN-sammenhæng været med til at presse på for, at FN’s Internationale Maritime Organisation (IMO) udarbejder retningslinjer for sejlads under arktiske forhold, ligesom forsvaret og andre aktører aktivt arbejder for at forbedre beredskabet og skabe mere sikre forhold for sejlads i området.

Samlet set har vi altså ført en aktiv Arktis politik, men selvfølgelig kan - og skal - vi hele tiden hæve vores ambitionsniveau. Det skylder vi både os selv, Rigsfællesskabet og resten af verden. F.eks. blev Arktisk Råd sidste år udvidet med en række nye observatørstater, hvilket både styrker Arktisk Råd og giver Danmark nye og unikke muligheder for at engagere andre globale aktører som Kina, Indien og Japan.

Write html text here