Spring til indhold

Hvad er Danmarks svar på de globale udfordringer?

Indlæg af udenrigsminister Martin Lidegaard og handels- og udviklingsminister Mogens Jensen i Jyllands-Posten den 27. august 2014.

Den globale udvikling buldrer afsted. De sidste 30 års udvikling har været voldsom – politisk, økonomisk og når det gælder f.eks. informationsteknologi, grøn omstilling og fattigdomsbekæmpelse.

Men udviklingen blegner i forhold til de forandringer, der venter os de næste tyve år. I perioden frem til 2035 forventes den globale middelklasse at vokse med ikke mindre end tre milliarder mennesker. Og i samme årrække forventes den globale økonomi at vokse lige så meget, som den gjorde i hele det sidste årtusind. Det vi på 1000 år har skabt af produktion, forbrug og velfærd bliver fordoblet på bare 20 år! 700 millioner af mennesker er allerede trukket ud af ekstrem fattigdom og flere vil følge.
Der er mange store og alvorlige globale udfordringer. Aktuelle kriser og konflikter, naturkatastrofer, økonomiske udfordringer og stigende ulighed, klimaudfordringer.

Det er udfordringer, som også vedrører os, vores økonomi og måden vi gerne vil indrette vores samfund på. Men samtidig rummer den globale udvikling også uanede potentialer og muligheder. Også for Danmark, hvis vi vil og forstår at gribe mulighederne. Det vil denne regering. Det er det dansk udenrigspolitik handler om.

Vi skal gøre Danmarks stemme endnu stærkere. Vi vil derfor inden årets udgang præsentere vores vision for Danmarks fremtidige rolle i verden. Danmarks ageren ude i verden har betyd-ning for danskernes hverdag. Vi vil gerne i dag starte en debat med alle interesserede danske-re – aktører, organisationer, erhvervsliv, fagfolk og befolkningen – om visionerne og pejlemærkerne for dansk udenrigspolitik. Vi håber, at mange danskere vil engagere sig i debatten om, hvad vi skal gøre mere og mindre af, hvor vi kan gøre den største forskel, og hvor vi skal lægge vores kræfter. Vi ønsker en udenrigspolitik, der afspejler vores stærke og nærværende demokrati.

***

Med vores udenrigspolitik kan vi - hvad enten det gælder fredsbevarende indsatser, diplomatisk pres, alliancer, udviklingsindsatser, nødhjælp eller handelspolitik og eksportfremme - yde et værdifuldt bidrag til løsningen af de enorme globale udfordringer, verden står overfor. Og vi kan give Danmark og danskerne bedre adgang til at udnytte mulighederne. Vores udenrigspolitik er en kamp for at fremme danske interesser. Men det er også en kamp om idealer og værdier og om at gøre verden bedre. - bl.a. ved at påvirke de fundamentale samfundsvalg, som en række lande, ikke mindst vækstlande står overfor.

Der pågår en global værdikamp, og den handler bl.a. om demokrati og ytringsfrihed. Men den handler også om at sikre en større økonomisk lighed i verden og om at sikre miljøet og klimaet, så vores børn og børnebørn kan få en tålelig tilværelse. Det er i bund og grund et spørgsmål om, hvilken verden vi ønsker.

Danmarks udenrigspolitik gør en forskel – og kan gøre en endnu større forskel. Det betyder noget, hvad vi bruger vores tid og penge på, hvor mange penge vi bruger, hvilke områder vi fokuserer på – og vores grundlæggende tilgang til verden. Regeringen har åbnet grænsebommene og aktivt valgt et stærkt engagement i verden.

Vores fundament er bl.a. vores alliancer (nordiske, europæiske og transatlantiske), vores multilaterale engagement (EU, FN, NATO etc.), vores åbenhed overfor omverden både når det gælder værdier og frihandel, det enorme engagement danske udsendte gør i verdens brændpunkter og udsatte lande, vores udviklingssamarbejde som er verdens bedste, samt vores engagement for en mere socialt retfærdig og bæredygtig verden.

Vores udenrigspolitik skal basalt set bygge på de samme værdier, de samme alliancer og de samme institutioner som i dag, men vores egne fokusområder og mål inden for den ramme må vi turde sætte til diskussion. Hvad er de overordnede strategiske mål for dansk udenrigspolitik, og er der indsatser vi i de kommende år skal turde give særlig prioritet for at nå de mål - og dermed drosle andre ned? Det er de fundamentale spørgsmål, der samtidig hurtigt viser sig at dække over en række dilemmaer.

Vi vil have jer i tale. Derfor laver vi de kommende måneder – udover vores daglige aktiviteter – en række debataktiviteter rundt omkring i Danmark. Fysisk og på de sociale medier. Vi gør det for at få gode ideer og meninger i spil, fordi jeres engagement er vigtigt. Alle er velkomne til at bidrage, for eksempel på vores blog www.jp.dk/blogs og på #dkiverden.

For at skyde debatten i gang vil vi gerne sætte nogle af de største, vigtigste – og også mest kontroversielle – udenrigspolitiske dilemmaer til debat:

  • Hvordan håndteres krisen i Ukraine bedst, når vi på den ene side skal stå fast på pri-cipper om international ret og på den anden side tage højde for, at dansk erhvervsliv har betydelige interesser i eksporten til Rusland?
  • Sikrer vi bedst dansk velstand og vores velfærdssamfund ved at være tæt på kernen i EU og afskaffe alle forbehold? Eller står vi bedre hvor vi er?
  • Betyder ”fattigdomsorientering” at dansk bistand ikke længere skal have fokus på de fattigste lande, når nogle af verdens fattigste befinder sig i fattigdomslommer i mellem-indkomstlande? Skal dansk erhvervsliv i højere grad bekæmpe den globale fattigdom?
  • Fokuserer vi for meget på at fremme dansk eksport til de nye vækstmarkeder, når det halter i Indien, Rusland og Brasilien – men går frem i USA, Storbritannien og Polen, som bidrager langt mere til dansk vækst og beskæftigelse?
  • Er der en modsætning mellem at samarbejde og handle med lande samtidig med at vi kritiserer dem, hvis de ikke lever op til vores idealer om demokrati og menneskerettigheder? Er vores kamp for menneskerettigheder overhovedet efterspurgt af et stort globalt flertal, der måske hellere vil fokusere på økonomisk udvikling?

Det er dilemmaer som disse – og mange flere – som vi gerne vil diskutere de kommende måneder. Vi glæder os til at høre jeres bud på fremtidens udenrigs-, handels- og udviklingspolitik, som indspil til vores vision for mere Danmark i verden, som vi vil fremlægge senere på året.