Spring til indhold

Nyt dansk-polsk samarbejde

Fælles artikel af udenrigsministrene fra Polen og Danmark, Grzegorz Schetyna and Martin Lidegaard den 13. april 2015 

I dag samarbejder vi tæt for at fremme europæisk økonomi, det indre marked, stabiliteten i EU's nærområder, energisikkerhed, handel og kultur. Men vi kan gøre mere.
Vi er 13/4 blevet enige om en dansk-polsk samarbejdsaftale, der har til formål at skabe flere og bedre resultater i vores bilaterale samarbejde. Aftalen indeholder områder, hvor vi umiddelbart kan sikre hurtige resultater og områder, hvor der er behov for en styrket dialog for at gøde jorden for fremtiden. Samarbejdsaftalen dækker en lang række områder som digitalisering, arbejdsmarkeds- og sociale forhold, innovative og kreative industrier, planlægning, miljø og energi. Der arbejdes i øjeblikket på at afholde seminarer i både København og Warszawa om digitalisering i den offentlige sektor, og andre aktiviteter er på tegnebrættet.

De vigtigste udfordringer
I de kommende år forventer vi, at vores handelsrelationer vil udvikle sig positivt, at investeringerne i begge lande vil stige, samt at langt flere polakker og danskere vil arbejde, studere, rejse og slå sig ned i hinandens lande.
I de seneste år har vi haft et godt samarbejde i EU, der vil blive videreudviklet. Men et stærkt bilateralt samarbejde er også vigtigt. Vi vil i det følgende pege på de tre vigtigste udfordringer, som vi står overfor:

1: Krisen i Ukraine er den seneste påmindelse om, at det er helt nødvendigt, at vi i Europa står sammen og engagerer os mere for at imødegå Ruslands destabiliserende adfærd og hjælpe Ukraine med at udvikle sig i en mere bæredygtig retning. Som udenrigsministre for Danmark og Polen har vi sammen besøgt og mødt lederne af Ukraine, Moldova og Georgien.
Disse lande vil nyde godt af de seneste EU-aftaler, men er også nødt til at gennemføre nødvendige reformer. Som repræsentanter for to lande med fælles mål, men med forskellige erfaringer, kan vi bibringe en vis synergi til de østlige naboer, og vores besøg bærer vidnesbyrd om EU's solidaritet og enhed. Vi bakker fuldt op om EU's linje over for Rusland og står fast på, at Rusland må levere resultater på landjorden. Hvis det sker, håber vi på et bedre forhold til Rusland.
Vi samarbejder for at styrke kapaciteten for Natos Multinationale Korps Nordøst i Stettin, der blev etableret i 1990'erne som et fælles dansk, polsk og tysk initiativ. Vi arbejder også for at udvikle Det Østlige Partnerskab og samarbejdet i Østersø-området.
I disse fora sigter vi mod at fremme stabilitet og udvikle gode relationer med vores østlige naboer; forbedre sektorsamarbejde, herunder på energiområdet; fremme visumliberaliseringen for de østlige partnere under hensyntagen til gældende regler; imødegå russiske propaganda samt at skabe vækst - for blot at nævne nogle få prioriteter.
Situationen i Ukraine har også understreget en anden udfordring for Europa - energispørgsmålet. Det er nødvendigt, at vi diversificerer vores energiforsyning for at reducere afhængigheden af enkelte dominerende eksterne leverandører.

2: Sikkerhed for energiforsyning Vi er meget glade for, at EU's stats- og regeringschefer i marts bakkede op om etableringen af en energiunion med en fremadrettet klimapolitik, der indeholdt fem tæt forbundne dimensioner, der omfatter EU-landenes egne forhold og EU's relationer til omverden. Energiunionen kan kun blive en succes, hvis vi samarbejder såvel på EU, nationalt, regionalt og lokalt niveau.
Et højt energiforsyningssikkerhedsniveau er afgørende for borgerne og virksomhederne. Nøglen til energiforsyningssikkerhed er færdiggørelse af det indre energimarked med bedre energiinfrastruktur understøttet af gennemsigtighed og solidaritet.
Sammen med et forstærket regionalt samarbejde vil det bidrage til forbedret energiforsyningssikkerhed, øget konkurrence på energimarkedet og bedre integration af vedvarende energikilder. Et andet vigtigt element er at forbedre energieffektiviteten, der vil bidrage til at forbedre europæisk økonomi.

3: Kompromisser til fælles fordel. Det er ikke nogen hemmelighed, at Danmark og Polen har forskellige tilgange på visse områder. Vi kommer fra forskellige udgangspunkter, men har med aftalen nu givet håndslag på, at vi vil samarbejde og drøfte sagerne for at finde kompromisser til fælles fordel.
I forhold til arbejdsmarked og arbejdskraftens fri bevægelighed har de danske og polske beskæftigelsesministre for nylig underskrevet en aftale om styrket samarbejde med henblik på at fremme forståelsen for de respektive arbejdsmarkeder og sikre bedre overholdelse af de gældende regler. Fri bevægelighed for borgere, varer og tjenesteydelser er én af hjørnestenene i EU-samarbejdet. Det er vi enige om.
Sidste år fejrede Polen 25-året for de første frie valg, og Danmark har været en tæt allieret i Polens stræben efter demokrati og EU-medlemskab. Vi må nu sammen fremme stabiliteten i Europa gennem reformer i vores østlige naboområde. Internt i EU kan vi spille en rolle bl.a. på det økonomiske område, men også på andre områder.
Samarbejdsaftalen er en platform for styrket dansk-polsk samarbejde de næste 25 år. Vi er glade for, at indgåelsen af samarbejdsaftalen finder sted i året, hvor Polen bliver formand for Østersørådet, hvilket er endnu en mulighed for at styrke båndene mellem Danmark og Polen.