Spring til indhold

Handel og udvikling skaber velfærd

Kronik i Berlingske den 20. marts 2014 af Mogens Jensen Handels- og udviklingsminister, Karsten Dybvad Administrerende direktør DI og Henrik Stubkjær Generalsekretær Folkekirkens Nødhjælp.

Vækst. Et permanent job er den bedste vej ud af fattigdom. Vi vil gerne fastholde EUs fokus på at give fri markedsadgang til de mindst udviklede udviklingslande og gunstige markedsvilkår kombineret med et bredere partnerskab om udvikling, regional integration og institutionsopbygning til udviklingslandene.

Handel og udvikling har som indsatsområder hver sit formål og sin berettigelse. Men både udviklingslandene og Danmark kan drage nytte af, at snitfladerne mellem dem udvikles og styrkes. Her er det vigtigt, at både virksomheder og civilsamfundsorganisationer inddrages og bidrager til at skabe de gode løsninger, som udviklingslandene efterspørger. Derfor skal den fællesmængde, hvor de to områder allerede i dag har berøring, udforskes og styrkes til gavn for vækst og beskæftigelse – i udviklingslandene, på vækstmarkederne og i Danmark. Danmarks økonomi afhænger i høj grad af vores evne til at eksportere og tiltrække investeringer fra udlandet. Og ikke mindst af et stærkt internationalt engagement, som vi skal holde fast i. Samtidig efterspørger flere og flere udviklingslande investeringer og samhandel som en vej ud af fattigdom. Derfor er der god grund til at styrke sammenhængen mellem vores handels- og udviklingsindsatser. Mere end halvdelen af den globale vækst frem mod 2015 ventes at komme fra de mest lovende vækstmarkeder. Og omkring halvdelen af de 20 hurtigst voksende økonomier i verden i dag er afrikanske - om end de vokser fra et lavt udgangspunkt. Disse globale trends illustrerer, at det giver god mening at kombinere og forbedre vores redskaber for at hjælpe danske virksomheder endnu bedre i gang både i vækstlandene og i de udviklingslande, hvor Danmark gennem mange års udviklingssamarbejde har gode kontakter, netværk og et stærkt brand. Regeringen, dansk erhvervsliv og civilsamfundet har et fælles ansvar for at løfte udfordringerne og udnytte det potentiale. Danmark er en af de mest globaliserede økonomier i verden. Hvert fjerde danske job - eller flere end 700.000 arbejdspladser - afhænger direkte af vores eksport. Vækst- og udviklingslandene efterspørger i stigende grad løsninger, som danske virksomheder kan tilbyde inden for bl.a. sundhed, vand, energi, miljø, klima, fødevarer og landbrug. Danske virksomheder er kendt for høj kvalitet og innovative løsninger. Ligesom de er kendt for deres samfundsansvar, pålidelighed og nul-tolerance over for korruption. Danske virksomheder har høje standarder for miljø, sociale hensyn og arbejdstagerrettigheder. De kan derfor bidrage som en central del af de forandrings- og udviklingsprocesser, som mange vækst- og udviklingslande står over for. Den danske arbejdsmarkedsmodel kan samtidig inspirere og medvirke til udviklingen af arbejdspladser i udviklingslandene. Dansk udviklingsbistand er anerkendt for sit fokus på fattigdomsbekæmpelse og på indsatser inden for sundhed, landbrugsudvikling og demokratiopbygning. Civilsamfundet har vist sig i stand til at nytænke indsatser og indgår i mange tilfælde i dag partnerskaber med private virksomheder om at skabe bæredygtig vækst. Når Grundfos og Folkekirkens Nødhjælp i samarbejde med deres lokale partnere i Malawi kan skabe markvanding og sikre høst til hundredvis af familier med solcelledrevne vandpumper, skaber det udvikling og vækst både i Malawi og Danmark. Alt dette illustrerer, at vi samlet har meget at tilbyde og er attraktive i konkurrencen med andre lande, og det skal vi udnytte.

Handelspolitikken er et vigtigt redskab for vores velstand og velfærd. Vi lever i høj grad af at handle. Frihandelsaftaler med Japan, USA, Canada og Sydkorea vil eksempelvis kunne øge Danmarks velstand med op mod 1,3 pct. og løfte vores samlede eksport med op mod 3,3 pct. Det vil kunne forbedre reallønnen for den enkelte danske lønmodtager med op mod to pct. Danmark arbejder gennem handelspolitikken også for, at udviklingslandene kan afsætte deres varer på de internationale markeder og blive integreret i den globale økonomi. Vi vil gerne fastholde EUs fokus på at give fri markedsadgang til de mindst udviklede udviklingslande og gunstige markedsvilkår kombineret med et bredere partnerskab om udvikling, regional integration og institutionsopbygning til udviklingslandene. Desuden skal Danmark fortsat være i front i arbejdet for grøn frihandel. Gennem udviklingssamarbejdet er Danmark med en lang række dygtige NGOer gennem flere årtier gået forrest i kampen mod global fattigdom. Formålet med det danske udviklingssamarbejde er og bør fortsat være at bekæmpe fattigdom med rettigheder og vækst, så vi sikrer, at også de fattigste bliver løftet op og får fat i værdikæden. Vi kan glæde os over, at indsatserne hidtil har båret frugt. Op mod en milliard er blevet løftet ud af ekstrem fattigdom og har fået mad på bordet, børn er kommet i skole, HIV-smittekurven er knækket, og færre kvinder dør i forbindelse med graviditet eller barsel. Udviklingssamarbejdet bidrager samtidig til at skabe
stabilitet, vækst og efterspørgsel. I Ghana arbejder tusindvis af småbønder med fødevareproduktion og har fået øget deres indkomst markant. I andre udviklingslande har vi spillet en massiv rolle i omlægningen til grøn økonomi, og i dag leverer danske virksomheder bl.a. takket være dansk støtte til vindområdet løsninger inden for vindteknologi i milliardklassen til Sydafrika. Et permanent job er den bedste vej ud af fattigdom. Ikke mindst for de mange millioner af fattige unge, der i dag står uden arbejde. Over de næste 15 år er der behov for at skabe 600 millioner job primært i Asien og Afrika syd
for Sahara. Danmark har da også længe prioriteret indsatser for vækst og varige job, herunder til at styrke vilkårene for den private sektor og for arbejdsmarkedets parter i udviklingslandene.

Danske ambassaders og NGOers tilstedeværelse og stærke netværk kan give virksomhederne adgang til beslutningstagere og indgang til nye markeder, og danske virksomheder kan med både teknologi og viden styrke den miljømæssige og økonomiske bæredygtighed i udviklingslandene. Den seneste omfattende modernisering af Udenrigstjenesten sikrer med åbning af nye ambassader i Nigeria, Colombia, Filippinerne og Myanmar danske virksomheder direkte adgang til 300 millioner nye forbrugere. Det ville være naivt og forkert at forlade de lande, der lige har arbejdet sig ud af ekstrem fattigdom. Her skal vi i stedet tilpasse vores engagement til gavn både for dansk erhvervsliv og de lokale udviklingsbehov. I disse lande efterspørger både danske og lokale virksomheder ofte en hjælpende hånd for at komme i gang. Derfor har regeringen besluttet at fortsætte med at tilbyde Danidas erhvervsinstrumenter i Vietnam og Egypten samt at udvide programmerne til Pakistan og Etiopien.
Det er fra i år også muligt for danske virksomheder at få medfinansiering til markedsundersøgelser og udarbejdelse af forretningsplaner i udviklingslande. Den nyetablerede Klimainvesteringsfond vil med 275 mio. kr. fra bistandsmidler og yderligere kommercielle indskud fra en række institutionelle investorer kunne generere investeringer i milliardklassen i vækst- og udviklingslande inden for de næste ti år. Den slags redskaber og finansieringsmodeller er gode eksempler på, at der kan være fordele at hente for både udviklingslande og dansk erhvervsliv ved at nytænke indsatserne. Det bliver vigtigt den kommende tid at fortsætte den konstruktive dialog mellem regeringen, erhvervslivet, fagbevægelsen og NGOer om at udvide og nytænke indsatserne, der naturligvis bør være drevet af efterspørgslen fra landene
selv. Der er brug for danske løsninger til at løfte de globale udfordringer. Det er ikke tilfældigt, at kenyanske og andre landes myndigheder efterspørger viden om vores erfaringer med bæredygtig energi og bedre rammebetingelser for erhvervslivet. De spørger, fordi vi kan levere. Herfra kan vi kun opfordre danske virksomheder, NGOer og relevante organisationer til at komme på banen og bidrage til et fortsat stærkt dansk engagement i verden - til gavn for både vores og andres velfærd.