Spring til indhold

Ministerens tale ved kick-off arrangement af Green Offshore Center

Afholdt den 10. november 2011 i Esbjerg.

Det er tydeligt at se her i dag, at I ser ud mod verden. Det skal resten af landet også gøre.

I ti år har vi lukket os inde på Christiansborg. I ti år har vi politikere været for dårlige til at se potentialerne uden for København. Lige så stereotyp som blokpolitikken har været, lige så stereotyp har vores tilgang til vækst været.


Det er derfor, jeg står her i dag. Vi er styrtdykket på ranglisterne over vækst. Vi kan ikke følge med nabolandene, og vi må bare erkende, at vi er kommet en omgang bagud. Vi har haft én form for væksttiltag i ti år, og det har handlet om at mure os inde, om at have nok i os selv og om til bevidstløshed at stimulere et forbrug og Tordenskjolds soldater. Derfor har vi brug for at tænke vækst på en ny og moderne måde. Og det indbefatter også, at vi kommer ud over idéen om, at det her udelukkende er en sag, som politikerne og erhvervslivet kan løse hver for sig. Hvis vi skal op i gear igen, så kræver det, at vi får alle med lige fra medarbejdere til virksomhedsejere, skolebørn, universitetsstuderende og os politikere. Den gamle regering har gentaget budskabet om, at det er en myte, at det er fællesskabet, der har gjort vores land til det, det er. Det budskab skal vi have nedbrudt. Det er ikke nogen myte. Vi skal genfinde fællesskabet for at kunne komme videre.


Det, vi har brug for, er begavet vækst, hvor det ikke alene handler om at få borgerne til at købe flere fladskærme, men hvor vi tør se kritisk på de potentialer, vi længe har haft, hvor vi tør satse på helt nye teknologier, og hvor vi udbreder løsninger, der rent faktisk kan gøre verden til et bedre sted at leve. Fladskærme er et hurtigt sukkerfix, hvor en fællesskabsbaseret begavet vækst er rugbrød og kartofler. Vi bliver nødt til at tænke på noget andet end hurtige løsninger og i stedet skabe i flok noget af længerevarende værdi.


Der er to ben i det, vi kalder Begavet Vækst. For det første findes der en række samfundsproblemer, som Danmark er god til at løse. Hvis vi er verdensmestre i velfærd, burde vi også ligge i verdenstoppen, når det gælder om at eksportere velfærdsteknologi. Hvis vi er langt fremme, hvor det gælder et sundt og grønt miljø, så burde vi også være gode til at eksportere klimateknologi. Og for det andet hvis vi og resten af verden skal kunne nå hinanden, så kræver det en grundig modernisering af måden, vi sælger os selv på til resten af verden.


Hvis vi tager problemerne først, så er klimakrisen bestemt ikke overstået, bare fordi vi har glemt COP15. Problemerne er der stadigvæk, og de er kun blevet større. Verden skriger på klimavenlig teknologi og på mindre CO2. Der er øer, der bliver oversvømmet, og fattige mennesker, der mister livet i omfattende naturkatastrofer, der hele tiden stiger i omfang. Selv herhjemme mærker vi klimaforandringer med den vanvittige regn, der åbenbart pludselig er kommet for at blive. Det er, hvad jeg kalder, begavet vækst, at vi både kan være med til at sikre, at vores børn og børnebørn ikke skal kæmpe med uoverskuelige problemer, og at vi kan skabe de arbejdspladser herhjemme, som skal til, for at de samme børn og børnebørn kan opleve den velfærd, vi har nydt godt af. Jeg har det i hvert fald sådan, at når jeg ser på min egen datter, så skal hun ikke betale regningen for sine forældres generations overforbrug og manglende ansvarlighed.


Vi i den nye regering har valgt at gå foran. Vi har i regeringsgrundlaget skærpet målsætningerne frem til 2050. Vores el- og varmeforsyninger skal være fossilfrie allerede i 2035. Kul skal udfases af kræftværkerne i 2030, og ikke mindst skal halvdelen af vores traditionelle elforbrug komme fra vind i 2020. Det er en fordobling på mindre end 10 år fra i dag. Det er selvfølgelig for klimaets skyld, men vi er bestemt ikke ubekendt med det signal, det sender til resten af verden, om, at vi mener det, når vi siger, at vi har løsningerne på klimaets problemer. Vi har i ti år været blinde for, at den måde, vi brander os på som land, har betydning for vores vækst. Det har det. Det har ikke været godt for Danmark, at vi på den ene side manisk har forsøgt at sælge vindmøller til verden, mens vi med den anden hånd lige så manisk har holdt hånden under skøre klimafornægtere og lukket vores grænser med bomme.


Og så er vi fremme ved det andet ben i det, vi har valgt at kalde Begavet Vækst. Måden vi sælger os selv på og en satsning på Offentlige og Private partnerskaber. Hvis vi tager en af vores store styrker, nemlig vindenergi og særligt offshore aktiviteter, så ved jeg, at virksomhederne bag Green Offshore Center initiativet - Region Syddanmark og Esbjerg Erhvervsudvikling - alle har arbejdet længe med ideen til dette kommercielle center. Centret vil vise offshore klyngens kompetencer. Og det gælder hele værdikæden – fra de mindre servicevirksomheder til de store vindmølleproducenter. Det er et prisværdigt initiativ, der vil give os alle et professionelt center med meget højt fagligt indhold at henvende os til, når vi har behov for at fremvise danske kompetencer til for eksempel udenlandske delegationer i regi af Invest in Denmark.


Det er en begavet måde at tænke vækst på. Og det er jo bestemt heller ikke tilfældigt, at centret skal ligge her i Esbjerg. Virksomheder med offshore kompetencer har gode muligheder i Nordsøen inden for rådgivning, service, drift og vedligeholdelse. Centret kan blive et solidt og godt udstillingsvindue for offshore klyngen. Og her, kære venner, har I et enormt ansvar at løfte. Det er vigtigt, hvis vi skal positionere Danmark som den førende grønne vækstnation ikke bare i Nordeuropa men i hele verden. I kan blive et havmøllemekka, hvis I gør det rigtigt. Det vil ikke alene være fantastisk for jer, hvis I bliver markedsledende, men for hele Danmark.


Danske offshore virksomheder har allerede bevist, at de kan omstille sig til den grønne vækststrategi. Går vi bare 7 år tilbage, var der kun et par virksomheder, som arbejdede med grøn offshore. I dag er der over 130 virksomheder på området. De beskæftiger op mod 14.000 medarbejdere, hvoraf næsten 10.000 er her i Region Syddanmark. Det er flot.


Og vi producerer ikke bare til os selv. Tværtimod er op mod 90 procent af omsætningen eksportdrevet, primært til de store offshore vindprojekter i Storbritannien og Tyskland. Det er tal, der gør indtryk, og som viser, at Danmark virkelig har noget at bygge videre på, når det gælder grøn vækst. For selv om også offshore klyngen kan mærke konkurrencen fra de andre lande i Nordsøen, så er grundlaget der for at skabe endnu mere vækst og flere jobs. Men det kræver samarbejde på mange niveauer, og her er offshore klyngen i Esbjerg et rigtig godt eksempel på, at de offentlige og private partnerskaber medvirker til at styrke Danmarks konkurrenceposition.


Der er samtidig behov for en tværgående og styrket indsats på mange niveauer for at få gang i det, jeg kalder begavet vækst. Det er derfor også vigtigt, at vi får sikret uddannelsesniveauet på såvel de faglærte som ufaglærte og videregående niveauer. Det er et område, der ligger regeringen meget på sinde. Virksomhederne skal have adgang til en bred og kompetent vifte af kvalifikationer. Ellers bliver arbejdspladserne heller ikke bæredygtige på længere sigt, men bliver måske udkonkurreret fra andre sider enten fra lavtlønslande eller fra områder, der kan fremvise mere begavede opgaveløsninger.


Eksportrådet har en hel særlig rolle at spille i skabelsen af den begavede, holdbare vækst. Vi skal hjælpe virksomhederne til at være bedst muligt rustet til offensivt at gribe de nye muligheder, som globaliseringen giver. Dette gælder både på afsætningssiden, men naturligvis også på innovationssiden, hvor dansk erhvervsliv har gavn af at kunne indgå i samarbejde med udenlandske innovationsnetværk.


Det er nødvendigt for at skabe nye arbejdspladser i Danmark, at danske virksomheder kommer ud på de markeder, hvor væksten og dermed efterspørgslen vokser mest. Derfor ønsker regeringen at opprioritere indsatsen i forhold til BRIKS-landene. Og hver dag hjælper Eksportrådet danske virksomheder med konkrete og meget forskellige aktiviteter på eksportmarkederne via vores ambassader, handelskontorer og innovationscentre over hele verden.


Vores nærmarkeder i Europa er naturligvis stadig ekstremt vigtige for os og vil forblive vigtige for os fremover. Det må vi naturligvis ikke glemme. Her er jo ikke tale om et ”enten-eller” men et ”både-og”. Vi skal både være solidt til stede på vores europæiske nærmarkeder, vi skal sågar satse stort på turismen, da det også er et af de vækstområder, der er blevet misligholdt i de sidste 10 år, og hvor vi sakker bagud. Og vi skal ud på de største vækstmarkeder i Asien og Latinamerika.


I forhold til vækstmulighederne på fjernmarkederne har Eksportrådet sat ekstra fokus på programmer rettet mod små og mellemstore virksomheder, bl.a. ”Eksportstart Vækst”, som har til formål at støtte SMV’erne på fjernere markeder. Det er nemlig erfaringen, at det er sværere for SMV’erne at håndtere barriererne på markederne langt væk fra Danmark.
For at sikre en fortsat stærk dansk eksport inden for cleantech-løsninger er det også vigtigt, at danske virksomheder er på forkant med udviklingen og er de mest innovative i verden. Og en stærk innovationsevne kræver mulighed for at få adgang til den nyeste og mest avancerede viden – også uden for vores egne grænser.


Derfor har vi etableret tre innovationscentre i henholdsvis Silicon Valley, Shanghai og München, hvor miljø- og energiteknologi er et vigtigt omdrejningspunkt. Danske forskere og virksomheder kan her få direkte adgang til førende forsknings- og innovationsmiljøer i disse teknologiske ”hotspots”. Sidste skud på stammen er innovationscentret i Hong Kong, som er etableret i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet, og som jeg får æren af at åbne den 26. november, hvor vi vil skabe mest mulig opmærksomhed blandt kommende samarbejdspartnere og kunder i Hong Kong og Sydkina.


Men international videnudveksling og internationalisering går begge veje. Udenlandske virksomheder har meget at bidrage med i Danmark. Hele 18 procent af de ansatte i den private sektor i Danmark og 27 procent af dansk eksport stammer fra udenlandske virksomheder, og udenlandske virksomheder trækker meget ofte videntunge job og videntunge kompetencer med sig til Danmark.


Vi indgår i et fasttømret samarbejde med Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme. Særligt cleantech-området er én af de danske styrkepositioner, som Invest in Denmark arbejder med.


Og vi ved, det virker. Indtil videre har vi i år skabt eller fastholdt 379 arbejdspladser i Vestdanmark. Og lige så vigtigt er det, at vi tiltrækker viden udefra, som også styrker de danske virksomheders kompetencer og sørger for, at vores videnklynger som den grønne off-shore klynge her i Esbjerg fortsat er førende og skaber vækst og beskæftigelse. Ikke bare hos de udenlandske investorer, men også hos de danske virksomheder. Lad mig nævne et par af de virksomheder, som vi allerede har hjulpet ind.


F.eks. har vi i Danmark de kinesiske virksomheder Envision og Ming Yang. Vi har Suzlon fra Indien, Principia fra Frankrig og Siemens fra Tyskland. Inden jeg kom her til Esbjerg, besøgte jeg også den tyske virksomhed SSP Technology, der arbejder med vingekomponenter til vindmøller. Jeg håber, der kommer mange flere fremover, og at de virksomheder, der allerede er her, tager godt imod vores udenlandske investorer og sørger for, at de også kommer med i klyngesamarbejdet som f.eks. off-shore centret her i Esbjerg.


Mine og jeres investeringsmedarbejdere fra Invest in Denmark deltog også i afviklingen af den store OWIB vindenergi konference, der fandt sted her i byen i går, hvor det jo lykkedes at få sikret en stor international deltagerkreds fra 11 lande. Endnu et eksempel på, at samarbejdet fungerer på bedste vis.


Vi håber derfor også, at centret her i Esbjerg kan være med til at fungere som fremtidens udstillingsvindue for offshore klyngen.


Tak for invitationen til at komme til Esbjerg for ved selvsyn at opleve, hvor vigtig en branche offshore er, og hvor vigtigt det er at have fokus på netop den grønne del af offshore aktiviteterne Også tak til Susan Boch og Steen Brådbæk for jeres spændende indlæg om arbejdet med at designe og etablere det grønne offshore center.


Til sidst vil jeg invitere de af jer, der ikke skal hjem og holde Mortens Aften, til at kigge forbi til en uformel snak i Musikhuset i Esbjerg, hvor jeg fra 17.30 til 19.30 ser frem til at drøfte løst og fast med de borgere og virksomheder, der måtte have noget på hjerte. Jeg håber, I får en fortsat god og udbytterig dag og ønsker initiativet her i Esbjerg god vind i sejlene.