Spring til indhold

Udviklingsministerens tale ved rundbordsmødet ”Realizing Women’s Empowerment”,den 8. september 2010 hos TRYG:MDG3 og den danske regerings kampagne samt danske virksomheders rolle

Jeg vil gerne – på Stine Bosses og egne vegne - byde jer alle velkommen til dette rundbordsmøde.

I would also like to warmly welcome our special guest Professor Jane Nelson from Harvard University.

”Equality means business” – så enkelt kan det siges. Verdensbanken udtrykker det således: ”Gender Equality as Smart Economics”. Men selvom alle sektorer i dag anerkender betydningen af kvinders deltagelse, og FN anerkender, at 2015-målene om reduktion af fattigdom, styrket sundhed, uddannelse og miljø ikke nås, hvis kvinder diskrimineres, er der fortsat lang vej til ligestilling globalt.

Og det er især på det økonomiske område, ligestillingen halter. Det viser sidste års Global Gender Gap Report, som også konkluderer, at der er en sammenhæng mellem kønsuligheden og den nationale konkurrenceevne. Rapportens budskab er klart: Ligestilling skal integreres i nationale prioriteter, hvis lande ønsker at maksimere deres udviklingspotentiale.

Jeg er meget glad for og stolt over at stå her i dag sammen med Stine Bosse i en fælles indsats for MDG3 – FN’s mål om ligestilling og kvinders muligheder. Jeg er overbevist om, at både staten, internationale organisationer og civilsamfundet spiller en vigtig rolle i indsatsen for frihed, vækst og udvikling i verdens fattigste lande og regioner. Men jeg er lige så overbevist om, at det private erhvervsliv kan yde et væsentligt bidrag til opnåelsen af FN’s udviklingsmål – især når det gælder ligestilling.

Det er derfor vi har indbudt jer til dette rundbordsmøde. Vi vil gerne opfordre og inspirere dansk erhvervsliv til at arbejde med ligestillingsproblematikken i jeres internationale aktiviteter. Vi vil gerne lytte til jeres synspunkter og lære af jeres erfaringer, om hvordan erhvervslivet bedst muligt kan bidrage til opnåelsen af MDG3 og en styrkelse af kvinders økonomiske muligheder i udviklingslandene.

Om bare tolv dage drager Stine og jeg til New York for at deltage i FN’s topmøde om 2015-målene. Formålet med topmødet er at sætte øget fokus på udviklingslandenes situation, fem år før tidsfristen for at nå 2015-målene udløber. På topmødet skal vi samtidig klarlægge, hvilke mål og lande der kræver en særlig indsats i de kommende fem år.

Fra dansk side har vi arbejdet for, at slutdokumentet på topmødet bliver handlingsorienteret. Der er behov for særligt fokus på skrøbelige stater og på Afrika, særligt Afrika syd for Sahara, da man her er længst fra opnåelsen af målene. Men også øget vækst og beskæftigelse, ligestilling og kvinders økonomiske rettigheder er centrale, hvis målene skal nås. Endelig må vi holde fast i, at verden samlet set, herunder EU, lever op til sine bistandsløfter.


Øget vækst skaber flere arbejdspladser, bedre fremtidsudsigter for den enkelte og mulighed for større skatteindtægter, så landene selv kan finansiere sociale sektorer, infrastruktur, osv. Investeringer i kvinder giver gevinster for både kvinden, familien og samfundet.

Danmark har i mange år prioriteret ligestilling i udviklingssamarbejdet højt, og det vil vi også fortsætte med. Vi arbejder for kvinders lige rettigheder, lige adgang til ressourcer og lige muligheder for indflydelse – økonomisk, politisk og socialt. Vi ser lige rettigheder for kvinder som et mål i sig selv. Men det er også et middel til at opnå de øvrige 2015-mål.

Den danske regering iværksatte i 2008 en international kampagne, ”MDG3 Global Call to Action”, som synliggøres gennem uddelingen af MDG3 faklerne. Formålet er at sikre øget politisk fokus på MDG3 og på den internationale udviklingsscene samt på nødvendigheden af at målrette flere ressourcer til kvinder og ligestilling.

Det grundlæggende rationale bag kampagnen er, at kvinder er et uudnyttet potentiale for udvikling. Effektive og vedvarende udviklingsresultater kræver, at kvinder inddrages som ligeværdige partnere på alle niveauer. Det handler om værdier og om at ændre på reaktionære og undertrykkende normer for kvinders roller i samfundet. Samtidig skal kvinder have de samme muligheder som mænd f.eks. for at få et arbejde, starte egen virksomhed, låne penge og arve.

Fakkelkampagnen har haft stor gennemslagskraft. Danmark har formået at styrke den internationale opmærksomhed på betydningen af MDG3. Siden 2008 har vi uddelt ca. 150 MDG3-fakler til regeringer, internationale organisationer, repræsentanter for den private sektor, civilsamfundet og fremtrædende enkeltpersoner. Til gengæld har de forpligtet sig til at ”gøre noget ekstra” for ligestilling og kvinders muligheder.

F.eks. har Tanzanias præsident, Kikwete, lovet at forny en række love om ægteskabspagter, arverettigheder og retten til at eje jord, fordi det styrker kvinders muligheder for at tjene penge.

En statusrapport udarbejdet ultimo 2009 viste, at fakkelmodtagerne har sat handling bag ordene. En række forpligtelser er allerede indfriet, andre er undervejs. Danmark har bl.a. fået ros og anerkendelse for sin indsats fra Verdensbankens præsident og FN’s generalsekretær.

En konkret anerkendelse for Danmarks engagement og indsats kom i maj, da FN’s Generalsekretær udnævnte Stine til en af 20 globale ”MDG Advocates”. Stine skal bidrage til at sætte fokus på ligestilling op til og efter FN’s højniveaumøde om MDG’erne.

Jeg er både stolt og begejstret for udnævnelsen. Jeg er overbevist om, at Stine er den helt rigtige person til opgaven. Hun har et stort hjerte og et dybfølt engagement i udviklingssamarbejdet. Som dygtig og succesfuld forretningskvinde er hun en rollemodel – ikke bare for andre kvinder, men også for alle, som ønsker at drive deres virksomhed ud fra et ansvarligt værdigrundlag. Stine repræsenterer på alle måder den perfekte partner fra erhvervslivet. En partner, der er hårdt brug for i indsatsen for at skabe frihed, inklusiv vækst og udvikling, og dermed opnåelse af 2015-målene.

Med disse indledende bemærkninger vil jeg gerne overlade talerstolen til min medvært Stine. Stine vil tale om MDG Advocate-gruppens formål og arbejdsprogram og Stines egne mærkesager ift. MDG’erne.

Efter Stine har vi under overskriften ”Women in Business – a Way to Inclusive Growth” bedt en række centrale aktører komme med inspirerende indlæg om, hvordan virksomheder og organisationer kan medvirke til, at kvinder inddrages i og bidrager til økonomisk udvikling og vækst.

Først vil professor Jane Nelson fra Harvard Universitet tale om Global Compact principperne om kvinders muligheder, og hvordan organisationer kan bidrage til opnåelsen af MDG’erne. Dernæst vil klima-, energi- og ligestillingsminister Lykke Friis fortælle, hvorfor ligestilling og en styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder nytter.

Efterfølgende vil koncernchef i Grundfos Carsten Bjerg og generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Henrik Stubkjær komme med konkrete eksempler på, hvordan henholdsvis virksomheder og organisationer kan gøre en forskel i ligestillingsindsatsen globalt.

Disse indlæg vil blive fulgt op af en Q&A-session. Vi håber, I vil stille spørgsmål til panelet og bidrage med egne erfaringer, så Stine og jeg kan tage til MDG-topmødet i New York med gode eksempler og ideer i kufferten. Endelig vil Stine runde mødet af.

Stine – jeg ser frem til et tæt samarbejde og et stærkt partnerskab om MDG3 de kommende år! Tak, fordi du som MDG Advocate vil være med til at sætte ligestilling på den internationale dagsorden. Tak fordi du vil bidrage til at sikre, at kvinder får bedre muligheder for at deltage i samfundsudviklingen og dermed bidrage til den vækst og udvikling, der er så hårdt brug for – ikke mindst i Afrika.

Værsgo - Stine, scenen er din…