Spring til indhold

Afrika: Behov for kapitalistisk entreprenørskab

Indlæg i Børsen den 21. oktober 2015 af udenrigsminister, Kristian Jensen (V)

”Udviklingsbistand er bare en lappeløsning. Handel og kapitalistisk entreprenørskab får flere mennesker ud af fattigdom, end bistand gør. Vi har brug for, at Afrika bliver et økonomisk væksthus.”

 

Citatet stammer ikke fra den liberale tænketank Cepos, men derimod fra U2-rock-ikonet Bono – der gennem tre årtier har talt udviklingslandenes sag og gjort gældslettelse til en mærkesag.  

Der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg nynner med på Bonos nye melodi. Det samme gør flere og flere danske virksomheder, som dermed bidrager til at skabe udvikling i Afrika. 

Og hvis Børsens læsere ikke fik læst avisen ordentlig i sommerferien, så vil jeg gøre opmærksom på et par af de mange overskrifter, der fyldte i den ganske imponerende Afrika-dækning, og som i dag munder ud i avisens store Afrika-konference: 

”Danske jernbanespecialister på ordrejagt i Afrika”, ”Huse i samlesæt er et hit for dansk firma i Afrika”, ”Dansk firma har succes i afrikansk it-hotspot” etc.

 Optimistiske toner spreder sig

Jeg kan ikke komme i tanke om nogensinde at have læst en mere opløftende journalistisk dækning fra det afrikanske kontinent, uden de klassiske krigs- og elendighedstoner. Og jeg noterede mig i øvrigt, at flere af de gode danske virksomhedscases undervejs havde fået en hjælpende hånd fra Udenrigsministeriet.

Det er den vej, jeg ønsker at gå med udviklingssamarbejdet, der skal være med til at bane vejen for den private sektor. Den erkendelse har bredt sig ikke kun til rockmusikken, men hele vejen rundt i FN og det internationale samfund; høj økonomisk og bæredygtig vækst og øget beskæftigelse er afgørende for at nå FN’s 17 nye verdensmål.  

Sagen er da også, at kontinentets økonomi samlet set voksede med cirka fem procent i 2014. Den hastigt voksende afrikanske middelklasse efterspørger vestlige produkter, og der efterspørges offentlige ydelser inden for blandt andet uddannelse, sundhed, energi, vand og fødevarer; områder, hvor danske myndigheder og virksomheder har stærke kompetencer.    

Afrikansk eksportrealisme

Trods de optimistiske toner er det helt afgørende, at danske myndigheder og virksomheders tilgang til kontinentet præges af lige dele gå-på-mod og realisme.  

Afrika består af 54 lande med forskellige politiske og økonomisk udgangspunkter. Markederne er præget af en række udfordringer fra korruption over ineffektivitet til nepotisme og særbehandling.  

Dertil kommer, at mange af landenes høje vækstrater skyldes et boom i udvindingen af råstoffer –  ikke mindst kul og olie. Og med faldende efterspørgsel og priser dykker indtægterne.

Danmarks nuværende vareeksport til hele kontinentet er på knap 10 milliarder kroner. Det svarer til lidt mere end vores samlede vareeksport til Belgien. Og i realiteten er denne eksport fordelt på relativt få lande med særligt Sydafrika og Nigeria i spidsen. Vi skal heller ikke glemme, at Afrika stadig præges af en lang række konflikter, særligt på Afrikas Horn og i Sahel-regionen, der samlet set sender millioner af mennesker på flugt. Og som dermed trækker ned i Afrikas samlede regnskab.  

Men netop fordi de afrikanske markeder er så vanskelige, er der behov for et tæt samarbejde mellem Udenrigsministeriet og danske virksomheder. 

Danida har banet vejen

Økonomisk diplomati er en afgørende prioritet for Udenrigsministeriet i disse år, og i flere lande fylder det kommercielle arbejde på ambassaderne mere og mere, da modtagerlandet efterspørger danske investeringer og kompetencer.

I november står HKH Kronprinsen i spidsen for et stort fremstød til Sydafrika, og jeg står snart for den officielle åbning af Danmarks nye ambassade i Nigeria, ligesom vi stiller kommercielle kompetencer til rådighed i Østafrika. Hermed er vi til stede i alle de vigtigste afrikanske vækstcentre og kan hjælpe danske virksomheder gennem Eksportrådets handelsmedarbejdere, udsendte vækstrådgivere, Danidas erhvervsinstrumenter, Investeringsfonden for udviklingslande (IFU) – og ikke mindst Udenrigsministeriets årtiers lange erfaring på kontinentet.   

Regeringen er også i fuld gang med en geografisk fokusering af udviklingssamarbejdet i Afrika og med endnu større fokus på den private sektor. Både gennem erhvervsinstrumenter, nationale programmer i vores prioritetslande og gennem regionale initiativer, der blandt andet har til formål nedbryde handelsbarrierer, forbedre infrastrukturen og øge det politiske fokus på at skabe bedre regional integration.  

Akkompagneret af U2’s Bono, FN’s Ban Ki-moon og resten af verdens bigband.

Write html text here