Spring til indhold

På banen for piger i hele verden

Kronik i Jyllands-Posten d. 12. maj 2016 af udenrigsminister Kristian Jensen, Niels Nygaard, formand Danmarks Idrætsforbund, Anne Wilkinson, Senior Vice President Danfoss, og Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær Red Barnet

I dag fløjtes der gang i en ny global fodboldturnering, The Global Goals World Cup, i Købehavn. Turneringens sigte er at udbrede kendskabet til de 17 verdensmål, vedtaget på FN’s Generalforsamling i New York i 2015. 

Blandt de deltagende 24 hold er Kosmos Kick, der spiller for verdensmål 2 om at stoppe sult. The Lehmann Sisters spiller for mål 4 om uddannelse til alle. Og Sustainable SoccerMums spiller for verdensmål 12 om bæredygtig forbrug og produktion.

Det er kun piger og kvinder, der stiller op. Den konkrete anledning er således denne uges Københavner-værtsskab for verdens største konference for kvinders sundhed, rettigheder og trivsel; Women Deliver. Her diskuterer og udveksler 5500 deltagere fra hele verden strategi og taktik til indfrielse af nye udviklingsmål. Og ikke mindst mål 5 om ligestilling og kvinders rettigheder.

For det kan ikke være rigtigt, at 800 kvinder hver eneste dag dør under graviditet eller fødsel. At 39.000 kvinder dagligt giftes bort mod deres vilje. At omskæring stadig praktiseres og lemlæster piger for livet. At færre piger end drenge kommer i skole. At kvinder nægtes adgang til arbejdsmarkedet.

Der er nok at tage fat i, og vi - Udenrigsministeriet, Danmarks Idrætsforbund, Danfoss og Red Barnet – stiller alle op til kampen for kvinders rettigheder og fodboldkampen for verdensmålene, der arrangeres af UNDP og organisationen Eir Soccer. Verdensmålene udgør en fantastisk platform for nye partnerskaber på tværs af erhvervsliv, ngo’er og statslige myndigheder.

Sport kan noget særligt 

Vi har en fælles tro på, at sport kan noget helt særligt, når det handler om at skabe positive forandringer for piger verden over. Faktisk har vi i Danmark rigtig gode erfaringer på området.  

Når vores børn for eksempel mødes i en fodboldklub, er de i princippet lige. De er forenet om det samme spil med samme regler for alle – uanset køn og social baggrund. Det er en fasttømret del af vores kultur. Af foreningsDanmark. I foreningerne samles vi og vores børn på kryds og tværs af de skel, der ellers eksisterer i samfundet.

Det er en dansk styrkeposition, der i høj grad hjælper ligestillingen på vej i vores samfund.

Det vil vi bruge Women Deliver-konferencen til at vise resten af verden. Sammen med vores erfaringer med at få kvinder ud på arbejdsmarkedet. Danske virksomheders engagement og indsats for ligestilling. Vores åbenhed om og adgang til prævention. Vores lige adgang til uddannelse og sundhed.

Dermed ikke sagt, at vi i Danmark er helt i mål, når det handler om ligestilling mellem kønnene. Men når vi sammenligner os med Burkina Faso, Benin eller Bangladesh, er vi rigtig godt kørende.

Danmark har da også et meget stærkt internationalt ligestillingsbrand. Det er en væsentlig del af baggrunden for vores velstand.

Vi er en særdeles aktiv fortaler for ligestilling, både i internationale forhandlinger og i vores udviklingssamarbejde med støtte til pigers skolegang og sundhed. Herunder kvinders seksuelle og reproduktive sundhed, der helt enkelt betyder, at piger og kvinder har ret til at bestemme over deres egen krop. Og piger og kvinder har ret til at deltage på alle niveauer i samfundet.  

Kronprinsessens internationale arbejde for ligestilling har også kun styrket vores internationale position.

Fra København til OL i Rio og FN i New York

Nu samarbejder vi med fodboldens verden – som endnu et virkemiddel i kampen for global ligestilling.

The Global Goals World Cup udspringer af den danske tradition for gadefodboldturneringer, som organisationen Eir Soccer står bag. Der skal opbygges en fodboldturnering for mere end 10.000 piger og kvinder verden over, der spiller for ligestilling, forandring og opfyldelse af alle verdensmålene.

Samtidig sætter vi gang i en politisk proces i form af en tretrinsraket, der fyres af i København med Women Deliver, og som gerne skal fortsættes under de Olympiske Lege i Rio og lande på FN’s generalforsamling i New York til september.

Første trin er en sportssession på Women Deliver-konferencen, hvor vi skal blive klogere på, hvilke faktorer der fremmer pigers og kvinders deltagelse i sportsaktiviteter. Det er klart, at det varierer rundt om i verden, men vi skal identificere og udbrede de faktorer, der er universelle. 

Planen er at tage drøftelserne videre til OL i Rio med alverdens idrætsforbund, der skal involveres og inspireres til at få flere piger inddraget i sportsaktiviteter. Og endelig skal anbefalingerne præsenteres på FN’s generalforsamling i New York til september.

Visionen et at skabe en global fodboldturnering, der får verdens topledere, internationale organisationer og den private sektor til i langt højere grad at indtænke sport som en løftestang for verdensmålenes sigte; At ingen udsatte piger eller kvinder skal efterlades tilbage.

Og at verdenssamfundet står sammen om at give piger og kvinder lige rettigheder og retfærdige betingelser for at skabe sig et værdigt liv.

Fodboldens kraft og magi

Der er allerede mange gode eksempler på dansk og internationalt støttede projekter, hvor sport og ikke mindst fodbold bruges i det humanitære og det langsigtede udviklingsarbejde. 

Der arrangeres fodboldturneringer på tværs af Afrika, Mellemøsten og Asien, som blandt andet giver internt fordrevne i Sudan, Darfur United, mulighed for at deltage i en fodboldturnering i Abkhasien.  

Med dansk udviklingsbistand har vi blandt andet støttet sportsprojekter i Libanon med fokus på at styrke ligestilling og bekæmpe kønsbaseret vold. UNDP laver hvert år The Match against poverty i samarbejde med Zidane, og Red Barnet laver fodboldbaner og -træning til irakiske børn, der er flygtet på grund krigen. Det sker i i samarbejde sammen med The Arsenal Foundation. Her bruges sportens universelle sprog til at opbygge relationer og bearbejde traumatiserende oplevelser. Det understøtter læring og skole og giver et frirum fra hverdagens bekymringer.

Der er ingen tvivl om, at sport kan bruges til at skabe opmærksomhed, indsamle midler og skabe udvikling. Og vi låner af fodboldens universelle kraft og magi, når Global Goals World Cup og dermed udbredelsen af de 17 verdensmål, fløjtes i gang den 17. maj klokken 17 i Kødbyen.

Det er en for-sjov-turnering mellem 24 pigefodboldhold, men på verdensplan er det en dødsens alvorlig kamp for 3,5 milliarder kvinders ret til deltagelse. Med Global Goals World Cup sparkes et innovativt partnerskab i gang, som vi tror på vil give genlyd i uden for Danmarks grænser.

Sagen er, at verden ganske enkelt ikke har råd til at nægte halvdelen af holdet adgang til banen. Der er brug for alles deltagelse, hvis verden skal score alle 17 verdensmål inden 2030.

 

Write html text here