Spring til indhold

Kronik om TTIP af udenrigsminister Kristian Jensen og formand for Dansk Metal Claus Jensen

Kronik om TTIP af udenrigsminister Kristian Jensen og formand for Dansk Metal Claus Jensen bragt i Jyllands-Posten den 11. september 2015.

Af udenrigsminister Kristian Jensen og Claus Jensen, formand for CO-industri og Dansk Metal.

Forhandlingerne om frihandelsaftalen mellem EU og USA (TTIP) er på vej ind i den afgørende fase. Derfor er EU's handelskommissær Malmström i dag i København for at tale om, hvordan europæiske interesser og krav sikres i forhandlingerne. Og der er meget på spil for danske arbejdstagere, forbrugere og virksomheder.


Formålet med aftalen er først og fremmest at skabe vækst og jobs på begge sider af Atlanten gennem frihandel. Hvis EU og USA indgår en ambitiøs frihandelsaftale, vil den gennemsnitlige familie få flere penge i hænderne. Det er et resultat af både lønstigning og lavere priser.

 

USA og EU ønsker også gennem TTIP at sætte rimelige rammer og standarder for verdenshandlen, mens vi stadig er i en position til at gøre det. Eller som Præsident Obama formulerede det i sin State of the Union-tale: Hvis ikke vi sætter standarder nu, så gør Kina det. Vi tror bestemt, at det vil være bedre med standarder for arbejdstagere, virksomheder og forbrugere, der er sat i EU og USA. Vi har en interesse i, at de fælles spilleregler bliver nogle, vi kan genkende. Det kræver handling – både politisk og blandt arbejdsmarkedets parter. Den danske regering og CO-industri er derfor gået konstruktivt ind i arbejdet med at få en aftale på plads.

Det er klart, at så omfattende forhandlinger kan skabe bekymring og skepsis. Kritikere af TTIP er bekymrede for, at der med aftalen bliver slækket på EU’s høje standarder inden for eksempelvis miljø, fødevareproduktion og forbrugersikkerhed. Nej. Fra dansk og EU’s side stiller vi høje krav til beskyttelsesniveauerne. TTIP kommer til at indeholde beskyttelse af arbejdstagere på begge sider af Atlanten. Derudover er EU og USA også enige om, at frihandelsaftalen skal føre til bedre arbejdstagerrettigheder i andre dele af verden.

Kritikere af TTIP er også bekymrede for, om den danske samfundsmodel er i fare som et resultat af en frihandelsaftale mellem EU og USA.  Vi er meget opmærksomme på, at det ikke kommer til at ske. EU’s handelskommissær, Cecilia Malmström, og USA’s handelsrepræsentant, ambassadør Michael Froman, udsendte den 20. marts en fælles erklæring, der bekræfter, at handelsaftalen mellem EU og USA ikke forhindrer EU-landene i at levere offentlig service, som man ønsker det, indenfor for eksempel sundhed og uddannelse. Der er altså ingen risiko for vores stærke danske velfærdssamfund. 

Kritikerne frygter også, at multinationale virksomheder fremover vil kunne tvinge en stat til at ændre lovgivning gennem voldgiftsmekanismen ISDS, hvis ny lovgivning truer indtjeningen. Det er en overdreven frygt. Mekanismen vil nemlig blive indrettet sådan, at den udelukkende tjener til at sikre investorerne mod klart urimelig og diskriminerende behandling. Virksomheder, ikke kun multinationale, men også de små og mellemstore virksomheder, som kommer i klemme, kan lægge sag an for at opnå erstatning, hvis stater bryder regler eller aftaler, de har forpligtet sig til at overholde. Men ISDS vil ikke hindre hverken de europæiske lande eller USA i at udvikle en lovgivning, der bedst beskytter borgerne. Det er Kommissionen og alle EU-landene heldigvis helt enige om, og der arbejdes på at skabe et bedre og mere tidssvarende ISDS-system.

Handel skaber både velstand og afspænding. Det er ikke muligt at finde et eksempel på et land, der er blevet velhavende ved at lukke grænserne og begrænse handlen med omverdenen. Samtidig medvirker handel til at udvikle vigtige institutioner og begreber såsom ejendomsret, uafhængige domstole og meget andet godt. Ting, som hele samfundet drager gavn af. TTIP vil bidrage til at løfte produktiviteten i hele samfundet og dermed skabe basis for højere reallønninger. Det er en mulighed, vi ikke må forspilde. En mulighed for at skabe bedre rammer for, at vores gode, innovative virksomheder kan afsætte deres varer og skabe endnu flere arbejdspladser i Danmark. Men mindst lige så vigtigt: En mulighed for at sætte standarder for, hvordan frihandel skal se ud. Til gavn for danske arbejdstagere, forbrugere og virksomheder.