Spring til indhold

Bistand er også er bæredygtig business

Indlæg af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde, og  Torben Möger, CEO Pension Danmark,  Børsen den 6. december 2017

Med vedtagelsen af FN’s Verdensmål og Parisaftalen om klima i 2015 satte verdenssamfundet ambitiøse og nødvendige mål for løsningen af verdens store udfordringer. Nu skal målene omsættes til konkrete handlingsplaner, politikændringer og investeringer, der skal til, så vi kan komme i mål. At opfylde Verdensmålene og levere på Parisaftalen kræver betydelige investeringer. Den offentlige udviklingsbistand er fortsat vigtig, specielt i de fattigste og mest skrøbelige lande, men kan kun dække en brøkdel af investeringsbehovet. omfanget af private investeringer til løsning af klimaudfordringen og finansiering af verdensmålene skal øges massivt
 
Det kræver nye typer partnerskaber. Både offentligt-private partnerskaber, hvor offentlige bistandsmidler arbejder sammen med private midler fra pensionssektoren, og nye former for privat-private partnerskaber, hvor private virksomheder og pensionsinvestorer går sammen.
Danmark er her helt i front. Det gælder den særlige model for ”blended finance”, som Klimainvesteringsfonden og Danish Agribusiness Fund er udtryk for. De kombinerer midler fra den danske udviklingsbistand med ”hårde penge” fra danske pensionsselskaber og forvaltes af den statslige Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), der har lang erfaring med investeringer i udviklingslande. De to fonde har investeringer, som spænder fra Afrikas største vindmøllefarm – Lake Turkana i Kenya med 365 Vestas-turbiner – til bæredygtige svinefarme i Kina. Pensionsselskaberne får adgang til projekter, de ikke kan løfte alene, staten får markant øget effekten af de begrænsede udviklingsmidler, og udviklingslandene får kommercielt bæredygtige projekter, som samtidig medvirker til at løse deres udviklings- og klimaudfordringer.
 
Et eksempel på privat-private partnerskaber er Africa Infrastructure Fund, nyetableret af A.P.Møller Holding og danske pensionsselskaber til investering i infrastruktur og energiforsyning i afrikanske lande. A.P. Møller-Mærsk-koncernens mangeårige erfaringer i Afrika kombineres med pensionsselskabernes kapital i så stor skala, at fonden kan gå ind i større infrastrukturprojekter. Det vil give pensionsselskabernes kunder fornuftige afkast – og have meget stor betydning for erhvervsudviklingen i de lande, hvor der investeres.
 
Disse erfaringer er efterspurgte, og det er bl.a. derfor, at Danmark er med i FN’s Grønne Klimafonds privat sektor-rådgivningsgruppe, som Udenrigsministeriet i samarbejde med PensionDanmark er værter for i København i dag. Gruppen samler kompetente privat sektor aktører inden for klimafinansiering. Mødet i dag fokuserer på nogle af de store udfordringer såsom tiltrækningen af private investeringer til de fattigste udviklingslande og de små østater, som er hårdest ramt af klimaforandringerne, og til klimatilpasning, hvor de kommercielle muligheder er betydelige, men også vanskelige.
 
Mødet skal føre til, at Den Grønne Klimafonds godt 10 milliarder USD bruges endnu mere succesfuldt til at rejse substantielle private midler til finansiering af konkrete innovative klimaprojekter. Det kræver bedre rammebetingelser for privat sektor-investeringer i udviklingslandene gennem støtte til nationale institutioner og en investor-venlig lovgivning, bedre identifikation og udvikling af profitable forretningsmuligheder og projekter, og instrumenter til at tackle politiske og økonomiske risici ved investeringer i mange udviklingslande.
 
For danske virksomheder og investorer er der meget betydelige forretningsmuligheder både i form af levering af løsninger på rigtig mange af verdenssamfundets store udfordringer og den nødvendige kapital.
Der er nok at tage fat på og gode muligheder for at komme i mål, hvis de danske erfaringer udbredes til resten af verden.