Spring til indhold

Danmark hjælper Sydafrika i vandkrise

Indlæg af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde, og Kim Nøhr Skibsted, kommunikationsdirektør i Grundfos, Børsen den 9. marts

Lige om lidt, 4. juni, kan en af Sydafrikas største byer løbe tør for vand. Day Zero, som sydafrikanerne kalder det, er den dag, hvor Cape Towns indbyggere ikke længere kan tænde for hanen for at tage et bad. I stedet skal de 3,5 mio. indbyggere i storbyen stå i kø ved vandposter placeret rundt omkring i byen for at få en smule vand. Og der er udgivet instruktioner i, hvordan man bedst vasker sig med vådservietter.

 

Mangel på vand er et alvorligt problem i hele Sydafrika, men alligevel bruger den gennemsnitlige sydafrikaner 230 liter vand om dagen. Til sammenligning bruger en gennemsnitlig dansker kun ca. 100 liter vand. Derfor er danske kompetencer med, når de sydafrikanske myndigheder i samarbejde med private interessenter forsøger at finde en løsning på problemet.

 

Danmark har et af verdens laveste vandtab, og vi står stærkt på energieffektive løsninger i vandsektoren.

Hvis mere vand når frem til forbrugerne, og vi producerer energi ved at rense spildevandet, så gavner det både vandmiljø, økonomi og klima. Det betyder mere drikkevand til dem, der tørster. Derfor samarbejder Danmark med Sydafrika for at afhjælpe deres problemer med vandmangel. Det foregår både mellem danske og sydafrikanske myndigheder og mellem offentlige og private interessenter.

 

Siden 2015 har Danmark, via et samarbejde mellem det danske Miljø- og Fødevareministerium, myndighederne i Sydafrika og den danske ambassade i Pretoria, bidraget til at udvikle vandforsyningen i Sydafrika. På området samarbejder Danmark med lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, industrien og den private sektor på områder, hvor Sydafrika har udtrykt ønske om samarbejde, og hvor Danmark har en stærk international profil. Det gælder både grundvand, vandspild, vandeffektivitet i industrien, vandsektorfinansiering samt forskning og innovation. Danmark har bl.a. været med til at anbefale strategier og regulering på nationalt niveau og demonstreret konkrete løsninger og teknologi fra dansk industri for sydafrikanerne.

Og den nye præsident Ramaphosa har antydet, at der er brug for massive investeringer i landets infrastruktur, herunder vanddistribution. Her kan danske løsninger som bl.a. pumpeløsninger og teknologi fra Grundfos spille en stor rolle.

 

Samarbejdet mellem Danmark og Sydafrika er med til at udvikle en platform for danske virksomheder, hvor de på kort og langt sigt kan bidrage med know-how og danske produkter. Det vurderes, at Sydafrika har et investeringsefterslæb på omkring 300 mia. kroner – en stor udfordring, men samtidig en stor forretningsmulighed for danske virksomheder med know-how på vand. Og sydafrikanerne har fået øjnene op for de danske virksomheders løsninger. Eksport til Sydafrika af dansk teknologi inden for vandsektoren blev næsten fordoblet fra 2006 til 2016, og var i 2016 på lige under 100 mio. kr.

Grundfos har i mange år arbejdet i Sydafrika og har siden 2005 haft sit eget selskab i landet. Lige nu arbejder lokale myndigheder, vandforsyningsselskaber og andre aktører på at finde en løsning på vandsituationen. Og Grundfos er med. Det gælder bl.a. inden for af-saltning, vandrensning og vandforsyning.

 

Vandforsyningsstrukturen i Sydafrika er egentligt gennemtænkt, men implementeringen halter ude i kommunerne og byerne. Her forsøger Danmark at bidrage på både det teknologiske plan og med rådgivning. Danmark byder ind de steder, hvor sydafrikanerne i forvejen gør noget, så de hurtigere kan komme i mål og så vandforsyningen bliver mere effektiv i landet. Håbet er, at situationer som den i Cape Town kan undgås i en fremtid, hvor tørkeperioderne bliver længere og tørrere.


Vandkrisen skyldes, at en længerevarende tørke falder sammen med en 3-årig periode, hvor området omkring Cape Town har fået en betydelig lavere mængde nedbør end tidligere. Sammen er tørken og den manglende nedbør med til at dræne vandforsyningen ved effektivt at tørlægge vandreservoirerne i byen. For at mindske risikoen for lignende udfordringer i fremtiden ønsker sydafrikanerne at se på mulighederne for i højere grad at udnytte grundvandet, og her kan Danmark være til gavn.

 

I Danmark stammer 99% af vandressourcerne fra grundvand, mens kun 15% af vandforbruget i Sydafrika stammer fra grundvand.

Danmark har en unik position inden for bæredygtig omstilling og grønne løsninger – derfor er Danmark også engageret i lande som Sydafrika. Ud over vores fagspecifikke kompetencer på f.eks. vand, har vi i Danmark vist, at offentlig-private partnerskaber kan bidrage til at skabe et bæredygtigt samfund. Både danske myndigheder og dansk erhvervsliv har mange af de løsninger, verden har brug for. Det er en viden, vi kan - og skal - byde ind med i den globale bæredygtige omstilling.

 

Adgang til rent vand er en daglig kamp for millioner af mennesker. Den kamp skal virksomhederne hjælpe med at kæmpe – på samme måde som Grundfos og danske myndigheder gør i Sydafrika.